Kontakty

Pro zodpovězení dotazů k výuce, školnímu vzdělávacímu programu, standardům aj. použijte postranní banner Mám dotaz a dále vstupte do Konzultačního centra NÚV.

Kontaktní e-mailové adresy, telefony a poštovní adresa, kam se můžete obrátit se svými připomínkami, příspěvky, dotazy a všemi dalšími podněty k Metodickému portálu RVP.CZ.

vedoucí referátu pro správu a rozvoj Metodického portálu RVP.CZ
Ivo Krobot
ivo.krobot@nuv.cz
+420 274 022 614

koordinátor komunitních modulů (Digifolio, Wiki, Diskuze, Blogy) a webinářů
Pavlína Hublová
pavlina.hublova@nuv.cz

koordinátor DUM Metodického portálu RVP.CZ
Lenka Perglová

lenka.perglova@nuv.cz
+420 274 022 410

administrativní pracovník Metodického portálu RVP.CZ
(hlaste veškeré změny údajů v profilu pro vystavení dohod)
Pavla Topičová

pavla.topicova@nuv.cz
+420 274 022 436
+420 724 652 235

odborná podpora modulu Profil Škola 21
Daniela Růžičková

technická podpora >>

odborná podpora modulu Evaluační nástroje
Stanislav Michek, stanislav.michek@nuv.cz
technická podpora na adrese ae@nuv.cz

tisková mluvčí NÚV
Markéta Růžičková
marketa.ruzickova@nuv.cz

+420 777 970 812

Pokud naleznete nedostatky ve funkčnosti stránek, svoje postřehy a připomínky můžete zaslat na adresu WEB administrátora: webmaster@rvp.cz.

 

Referát Metodického portálu je spravován Národním ústavem pro vzdělávání,
školským poradenským zařízením a zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV)
Weilova 1271/6
102 00  Praha 10