Informace
Kontakty

Pro zodpovězení dotazů k výuce, školnímu vzdělávacímu programu, standardům aj. využijte  Konzultační centrum Národního pedagogického institutu České republiky.

Kontaktní e-mailové adresy, telefony a poštovní adresa, kam se můžete obrátit se svými připomínkami, příspěvky, dotazy a všemi dalšími podněty k Metodickému portálu RVP.CZ.

redaktor Metodického portálu RVP.CZ

Jan Valášek 
jan.valasek@npi.cz

redaktor Metodického portálu RVP.CZ

Ivo Krobot
ivo.krobot@npi.cz

administrativní pracovnice Metodického portálu RVP.CZ

Pavla Topičová
pavla.topicova@npi.cz
+420 274 022 436
+420 724 652 235

odborná podpora modulu Profil Škola 21

Daniela Růžičková, skola21@rvp.cz

odborná podpora modulu Evaluační nástroje                

Stanislav Michek, stanislav.michek@npi.cz                

technická podpora na adrese ae@npi.cz

Pokud naleznete nedostatky ve funkčnosti stránek, svoje postřehy a připomínky můžete zaslat na adresu WEB administrátora: webmaster@rvp.cz.

Metodický portál RVP.CZ je spravován Národním pedagogickým institutem České republiky.

Adresa:

Národní pedagogický institut České republiky
Weilova 1271/6
102 00  Praha 10 – Hostivař