Pro autory článků, materiálů
Autorská práva

Metodický portál RVP.CZ se hlásí k dodržování autorských práv ve všech jeho částech. Snažíme se v maximální možné míře dodržovat autorský zákon č. 121/2000 Sb. Každý, kdo chce publikovat na portálu, musí zajistit, že jeho materiál neobsahuje autorsky nezaručené části.

Autor proto při publikování zaručuje, že jeho materiál:

  • neobsahuje převzaté části cizího textu, které nejsou citovány, 
  • není kompilátem jiného autorského textu, 
  • uvádí literaturu, ze které čerpal, 
  • použil obrazovou, audio a video dokumentaci tak, že neporušuje autorský zákon.

Proto zde uvádíme pravidla, kterými se musí autor při publikování na Metodickém portálu RVP.CZ řídit:

Text

Každá část textu, kterou jste sami nevytvořili (např. úryvek z knih, článků aj.), podléhá autorskému zákonu (autorský zákon č. 121/2000 Sb., § 31 odstavec a), který uvádí možnost nakládat se zveřejněnými autorskými díly v odůvodnitelné možné míře ve svém vlastním díle. 

Chcete-li použít úryvek textu z tištěného nebo elektronického zdroje, je nutné u každého díla řádně uvést všechny použité zdroje – citaci.

Foto, audio a video soubory

Ostatní části (fotky, obrázky, ilustrace, audio a video části) lze v příspěvcích použít, pakliže jsou zaručena autorská práva (autor souhlasí s publikováním na Metodickém portálu).

Existují dvě možnosti zajištění autorských práv u materiálu, který není vaším dílem:

1. Autor či nakladatel díla vám poskytne písemný souhlas se zveřejněním na Metodickém portálu. V tomto případě je nutné nejen tuto skutečnost uvést u příslušného materiálu (např. Autor Petr Novák souhlasí se zveřejněním na Metodickém portálu.), ale je rovněž nezbytně nutné tento písemný souhlas (např. e-mailem) přeposlat nám.

2. Použijete takový materiál, který je nabízen na internetu pod licencí, která umožňuje jeho další komerční použití (v případě článků a materiálů do výuky) nebo jeho další nekomerční použití (v případě ostatních částí portálu). V tomto případě uvedete u materiálu přesnou URL adresu, kde lze daný materiál nalézt, a licenci, pod kterou je publikován.

Doporučujeme obrazový materiál stahovat z galerií, které jsou obvykle označovány jako open source či otevřené. Z těchto galerií je možno čerpat některé uveřejněné materiály ke komerčním účelům. Pakliže citujete obrázek z otevřených galerií, musíte uvést citaci. Ta by měla v ideální podobě obsahovat jméno autora obrázku (je-li znám), datum vložení obrázku do vašeho materiálu, licenci, pod kterou je obrázek dostupný, a URL adresu zdroje.