Informace
Netiketa

Celý tým Metodického portálu RVP.CZ si přeje, aby Metodický portál byl pro Vás příjemným a tvůrčím místem, kam se budete rádi vracet. Věnujte proto, prosím, pozornost doporučenému chování na webu – nastavená pravidla jsou pro většinu z nás samozřejmostí. Pokud byste měli dojem, že některý z návštěvníků pravidla porušuje, napište nám. 

1. Obsah Metodického portálu RVP.CZ 

1.1 Cílem týmu portálu je nabídnout přátelské a uživatelsky přívětivé prostředí zaměřené na výměnu názorů a zkušeností z pedagogické praxe. O všechny moduly tohoto portálu se starají garanti a netmoderátoři (netmoderátor vede komunitní části, podporuje osobnostní a technickou rovinu uživatelů). 

1.2 Na webu je nutné dodržovat zákony platné v ČR a Pravidla používání Metodického portálu RVP.CZ (licenci, autorský zákon). Doporučujeme dodržovat též typografické zásady. 

1.3. Metodický portál RVP.CZ garantuje obsahovou a didaktickou správnost materiálů publikovaných v modulech Materiály do výuky, Články. U některých dříve publikovaných materiálů doporučujeme zkontrolovat jejich aktuálnost. 

2. Respekt k ostatním uživatelům Metodického portálu RVP.CZ 

2.1 Případný nesouhlas se musí vždy vymezit vůči tématu, nikoli vůči pisateli. 

2.2 Nesouhlasit je správné a zdravé, ale nesouhlas vyjádřený agresivně nebo útočně bude smazán. Zdvořilosti není nikdy dost. 

2.3 Pokud budete dopálení, vychladněte, než odepíšete. Popište své emoce, doplňte pár slov k vysvětlení. Neventilujte své rozhořčení nepřiměřenou reakcí vůči autorovi či jeho názorům. 

2.4 Nevydávejte se za někoho jiného. Ostatní očekávají, že jste tím, kým se prezentujete v profilu a ve svých příspěvcích. Pakliže se objeví příspěvek s evidentně nepravou identitou (např. Igor Hnízdo, Božena Němcová), požádáme autora o úpravu profilu. Neupravená identita navzdory výzvě pro nás bude signálem ke smazání příslušných příspěvků. 

2.5 Nerozesílejte nevhodnou poštu, řetězcové zprávy, nespamujte (spam – nevyžádaná pošta rozesílaná zpravidla hromadně, v aktuální verzi českých zákonů je tento postup trestný), nerozesílejte propagaci/nabídku firmy. 

2.6 Pište s diakritikou. Zbytečně nadměrně neformátujte, takový příspěvek působí negativně na čtenáře. Použití VELKÝCH PÍSMEN znázorňuje křik. Vhodné je občasné použití smajlíků k dokreslení tónu příspěvku. 

2.7 Pomáhejte nováčkům. Buďte tolerantní, shovívaví k chybám ostatních. Neopravujte druhé, veřejnou kritiku by autor nemusel unést. Pište jasně a stručně, buďte výstižní. 

Zlaté pravidlo: Buďte tolerantní k chování ostatních, ale striktní k chování svému! 

3. Soukromí na Metodickém portálu RVP.CZ 

3.1 Soukromá zpráva je sdělením odesílatele příjemci. Nezveřejňujte proto zprávy z pošty bez předchozího souhlasu odesílatele. Výjimkou je možnost poslat zprávu od jiného uživatele moderátorovi, pokud se zpráva týká fungování systému nebo porušování Pravidel používání Metodického portálu RVP.CZ. 

3.2 Vezměte na vědomí, že cokoliv o sobě zveřejníte, je přístupné komukoliv. Internet je veřejné médium. 

3.3 Respektujte soukromí ostatních. 

4. Registrace na Metodickém portálu RVP.CZ 

4.1 Snahou komunity kolem portálu je registrace všech účastníků. 

4.2 Doporučujeme provést registraci, pokud nemáte závažný důvod se neregistrovat. Většina našich uživatelů vystupuje pod svým vlastním jménem se svými názory. 

4.3 Každý uživatel má pouze jedno uživatelské jméno. Transparentní je uvést při registraci své pravé jméno. Doporučujeme volit jméno s rozmyslem. Jména, připomínající přezdívky spammerů, jména známých i zesnulých osobností, filmových postav či jména urážející mohou být pro nás jedním z důvodů zrušení registrace. 

4.4 Metodický portál je komunitní web. Předpokládá se proto, že uživateli budou jednotlivci, nikoli právní subjekty, školy, společnosti a podobně. Registrujte se jako osoba, nikoli za organizaci. Tato skutečnost může být pro nás jedním z důvodů zrušení registrace. 

5. Užívání Metodického portálu RVP.CZ 

5.1 Nevyužívejte potencionálních bezpečnostních děr systému. Pokud zjistíte nějaký nedostatek v systému, nahlaste tuto skutečnost správci systému. 

5.2 V případě, že dojde k porušení Pravidel používání Metodického portálu RVP.CZ, bude dotyčný příspěvek smazán a v případě nutnosti bude narušiteli omezen zápis nebo vstup na portál. 

5.3 Pamatujte, že je Metodický portál místem, kde si pomáháme a sdělujeme zkušenosti. 

6. Reklama 

6.1 Metodický portál RVP.CZ není zaměřen na komerční reklamu za účelem zisku. Příspěvky, které budou primárně zaměřeny k propagaci komerčního obsahu, mohou být smazány. 

6.2 Zároveň budou smazány i příspěvky, které obsahují informace, jejichž hodnota je bezcenná bez zaplacení služby, zakoupení literatury nebo softwaru, popřípadě je návodem k zaplacení zpoplatněné služby. 

6.3 Informace by měla plynout ze zkušenosti učitele a měl by být uveden výstup do výuky. 

6.4 Doporučujeme, aby informace o nabízených službách vkládal registrovaný uživatel. 

Děkujeme všem uživatelům Metodického portálu RVP.CZ, kteří tato pravidla dodržují, a přispívají tak k přátelskému klimatu v prostředí celé komunity portálu.