Newsletter 01/2017
?

logo-nuv

Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ

číslo 1, prosinec/leden 2017

Zapište si do kalendáře termíny online setkání od 20:00

kalendar 1. 12. 2016, Metody výuky jako podpůrná opatření Úprava metod výuky je jedno z podpůrných opatření v rámci společného/inkluzivního vzdělávání. Výuka je na metodách založena. Faktem je, že máme-li upravovat metody individuálně jako podpůrné opatření, měli bychom v nich mít nějaký jasný, užitečný, pochopitelný a snadno použitelný systém. Lektoři: Mgr. Anna Doubková a PaedDr. Karel Tomek 6. 12. 2016, Kam na školu? Jak při výběru oboru pomůže informační systém Infoabsolvent? Jak se orientovat ve vzdělávací nabídce škol? Jak se absolventi různých oborů uplatňují na trhu práce? Jaké jsou potřeby zaměstnavatelů? Informační systém Infoabsolvent na stránkách www.infoabsolvent.cz nabízí všechny informace podstatné pro odpovědnou volbu vzdělávací a profesní dráhy. Lektor: Mgr. Martin Úlovec, vedoucí oddělení, hlavní analytik KAP 7. 12. 2016, Žáci vynechávají, přidávají, přesmykují písmena či slabiky? Jak na to? Co vše ve čtení a psaní ovlivňuje nedostatečné rozvinutí sluchové analýzy a syntézy? jak pomoci žákům zvládnout čtení a psaní bez větších obtíží? Máte dostatečnou zásobu aktivit pro rozvoj sluchové analýzy a syntézy? Lektorka: Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagožka 14. 12. 2016, Podpůrná opatření pro nadané a mimořádně nadané žáky Myslíte si, že se o naše nadané a mimořádně nadané žáky staráme dostatečně? Je vůbec potřeba podporovat nadané žáky nebo se o sebe postarají sami? A kdy lze mluvit o mimořádně nadaném žákovi a jak s ním pracovat? Lektoři: Mgr. Anna Doubková a PaedDr. Karel Tomek
4. 1. 2017, Technologie v rukou začínajícího učitele Jaké výzvy čekají (nejen) na začínajícího učitele, chce-li (teoreticky připraven) dospět k maximálně inovativní formě využití technologií ve své praxi? Kde může hledat pomoc? Webinář je součástí kurzu Technologie v práci učitele UK PedF. Lektoři: Mgr. Jaroslav Mašek, Ing. Bořivoj Brdička, Ph.D. 11. 1. 2017, Zima v MŠ Jak rozvíjet u předškoláků dovednosti v souladu s plynutím kalendářního roku a s ohledem na jevy, které se právě odehrávají v přírodě? Využíváte dostatečně tematicky vhodné metody pro rozvoj zrakového vnímání, sluchového vnímání, jemné motoriky a grafomotoriky, řeči, předmatematických představ, orientace v prostoru a čase u předškoláků? Lektorka: Mgr. Petra Pšeničková, DiS. 18. 1. 2017, Technologické "hračky" ve škole Ukázka, co vše se ve školách dá využít nejen v informatice (roboti, robůtci, 3D tiskárny, programování, stavebnice, čidla...). A jako bonus Den off-line na škole aneb Jak se dá učit bez jediného “kusu železa”. Lektoři: Mgr. Zdeněk Heteš, Mgr. Václav Fišer 25. 1. 2017, Školské rady Jak zařídit, aby byly školské rady přínosem? Jak vybírat jejich členy? Jak tyto členy motivovat a zapojovat? Lektor: Ing. Václav Kugler

Služba pro vás: Chcete být informováni o aktuálním online setkání? Nechte si zasílat upozornění na webináře e-mailem. Stačí pouze zadat vaši e-mailovou adresu. Zasílání upozornění můžete kdykoli zrušit.

Přihlásit se k odběru upozornění »

Téma měsíce: Zima a Vánoce

Modul Články

Modul DUM

Z ostatních modulů

Týdenní tematický plán – Když se čerti ženili autor: Lenka Prášilová Článek nabízí podrobně rozpracovaný týdenní tematický plán zaměřený na každoroční příchod Mikuláše, anděla a čerta. Prostřednictvím aktivit, her a činností prožijí děti nevšední týden plný kouře, napětí, tance i veselí. Pohádka O dvanácti měsíčkách aneb Zima kolem nás autor: Miroslava Strakatá Prostřednictvím následujícího bloku se děti seznámí s obsahem pohádky O dvanácti měsíčkách a díky doplňujícím činnostem poznají jednotlivá roční období. Další navazující činnosti vycházejí z ročního období zima, ve kterém se děj pohádky odehrává. Děti se učí citlivosti a ohleduplnosti v mezilidských vztazích – vztahy postav v pohádce a ve vztahu k přírodě, konkrétně se učí pomáhat zvířatům v zimě. Aktivita: Vánoce stokrát jinak autor: Dana Moree, Spoluautor: Petra Morvayová Jednotlivé ritualizované svátky a slavnosti nám mohou sloužit k zamyšlení nad rozdíly nejen jejich vnější podoby, ale také hodnot a obsahů, které v sobě skrývají. Jedním z nejvýraznějších rituálů v roce jsou Vánoce. Tato aktivita vede ke zkoumání rozdílných přístupů k Vánocům i srovnání dnešní podoby svátku s jeho původním smyslem vycházejícím z biblického příběhu. Proč se v zimě solí silnice? autor: Naděžda Vogalová V příspěvku bude ukázáno, co se děje s ledem, posypeme-li ho solí. Dále zde bude ukázáno, proč se v zimě solí silnice a proč při větších mrazech solení není účinné. ...první vločka, druhá, třetí, jak vypadá zima, děti… autor: Radmila Michlíčková Příspěvek nabízí možnosti, jak seznámit děti s tématem zimou. Adventní a štědrovečerní zvyky autor: Mgr. Vendula Dovole Materiál určený k vytištění. Slouží jako činnost pro seznámení dětí s adventními a štědrovečerními zvyky a postavami. Žáci vyhledávají ilustraci k textu a pracují s textem v rámci předvánoční doby. K motivaci slouží přiložená doplňovačka a test. Skládací vánoční čas autor: Mgr. Tereza Chaloupková Materiál obsahuje papírovou skládačku složenou ze 4 dílů. Na každém dílu najdeme motivy z Vánoc: oslavu Mikuláše, oslavu Vánoc, Betlém a příchod tří králů. Vánoce interkulturně autor: Mgr. Jan Křoustek (projekt Jazyky interaktivně) DUM se zaměřuje na osvojení a zopakování základní slovní zásoby na téma Vánoce a jejich oslava v Německu, Česku ale také v Dánsku, Švédsku nebo Finsku. Zvyky, jídlo, dárky, koledy. Závěrečná část obsahuje opakovací cvičení a konverzaci. Vánoce – domino autor: Mgr. Eva Chmelařová Hra domino je určena pro žáky k procvičování a opakování slovní zásoby k tématu Vánoce. Žáci si zábavnou formou procvičují a prohlubují slovní zásobu. Zimní sněhuláčkové úkoly autor: Mgr. Tereza Chaloupková Materiál obsahuje 10 úkolů pro předškoláky a mladší školáky na téma zima a Vánoce. Rozvíjí základní schopnosti: zrakovou percepci a diferenciaci, analýzu a syntézu, pozornost, logické myšlení. Zimní – píseň autor: Mgr. Miroslav Pěnička Píseň o radosti z prvního napadaného sněhu – každé roční období má svou krásu. K dispozici je notový záznam, zpěvník (text s akordy) a také nahrávka písně se školním pěveckým sborem ve formátu mp3. Modul Diskuze: Modul Wiki: Modul Odkazy: ?Modul AudioVideo:

Modul Obrázky a citace

leozc. Pixabay.com: [online]. [cit. 2016-11-24]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://pixabay.com/en/ice-winter-blue-1125335/>.

logo 3

Newsletter Metodického portálu vydává NÚV v Praze
Weilova 1271/6, 102 00, Praha 10 www.nuv.cz, www.rvp.cz
ISSN: 1802-4785
vedoucí resortního úkolu
Mgr. Ivo Krobot
ivo.krobot@nuv.cz
+420 274 022 614