Newsletter 01/2018

logo-nuv

Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ

číslo 1, prosinec/leden 2018

Zapište si do kalendáře termíny online setkání od 20:00

7. 12. 2017, Svobodná volba povolání dívek a chlapců: tipy pro výuku?

Lektorský tým Ireny Smetáčkové naváže na předchozí webinář Genderová rovnost – tipy pro obsah a metody výuky na ZŠ a bude se dále věnovat tématu rovnosti žen a mužů.

14. 12. 2017, Jak se připravit na vstup žáka s PAS do třídy

Z předchozího webináře s Mgr. Lenkou Bittmannovou už víme, jak pracovat s třídním kolektivem, ve kterém je integrováno dítě s poruchou autistického spektra, nebo jak podpořit pozitivní klima ve třídě a předcházet tak šikaně. Co by ale mělo předcházet příchodu žáka s PAS a jak by měl být učitel na tuto situaci připraven?

3. 1. 2018, Slovní zásoba a jazykový cit

Mají vaši předškoláci a školáci problémy s obsahem vyjádření, slovní zásobou a stylistikou slovního projevu. Pak nepřehlédněte další online setkání s osvědčenou lektorkou Mgr. Petrou Pšeničkovou.

11. 1. 2018, Slovní zásoba v angličtině: Jak na ni?

Mgr. Sylvie Doláková už v předchozích setkáních ukázala, jak snadno lze pracovat s výukou angličtiny prostřednictvím pohádek a hravých aktivit. Setkání s tématem rozvoje slovní zásoby bude jedním ze tří, které nás tento rok s touto lektorkou čekají.

17. 1. 2018, Geometrie trochu jinak

Geometrie bývá pro začínající i zkušené učitele 1. stupně ZŠ prubířským kamenem výuky. Praktické nápady Mgr. Jana Horáka mohou učitelům pomoci s atraktivitou této součásti hodin matematiky.

25. 1. 2018, Tradiční lidové hudební nástroje ve výuce

Možnosti uplatnění lidových hudebních nástrojů jako prostředek k prohloubení povědomí o tuzemské národní tradici a tvořivosti, ale také jako prostor pro objevování nových zvukových a hudebně vyjadřovacích možností v rámci školní práce s žáky – to vše nám sdělí Mgr. Petr Drkula Ph.D.

Služba pro vás: Chcete být informováni o aktuálním online setkání? Nechte si zasílat upozornění na webináře e-mailem. Stačí pouze zadat vaši e-mailovou adresu. Zasílání upozornění můžete kdykoli zrušit.

Přihlásit se k odběru upozornění »

Téma měsíce: Zima a Vánoce

 

Modul Články

Modul DUM

Z ostatních modulů

Sněhové království – sněhové vločky. Co se dá dělat v zimě
autor: Veronika Lorgerová

Lekce je seřazená od ranní činnosti až po pobyt venku. Nabízí mnoho ozkoušených říkadel, písniček či tělovýchovných aktivit. Je zimní období, a to si zaslouží svou pozornost.

Veselé vánoční hody
autor: Petra Pšeničková

Příspěvek nabízí možnost procvičení některých dovedností v českém jazyce zejména pro žáky méně úspěšné v hodinách českého jazyka, žáky-cizince nebo žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Na textu motivovaném tématem přicházejících Vánoc si žáci procvičí nejen techniku čtení, čtení s porozuměním, rozlišování měkkých a tvrdých slabik, rozlišování délky samohlásek, ale i zrakovou a sluchovou paměť.

Vánoce v Evropě
autor: Ivana Spěváčková

Jednodenní celoškolní projekt je vytvořený pro žáky s lehkým mentálním postižením. Seznamuje je s vánočními tradicemi vybraných států Evropské unie. 

Naše království
autor: Alena Machovská

Jedná se o projekt zaměřený na skupinovou práci. Žáci se po dobu projektu stávají součástí malé skupiny, ve které se učí naslouchat druhým lidem, formulovat vlastní názor na řešení určitých situací a problémů apod.

(Vánoce) zabalené a obalené
autor: Petra Boháčková

Článek nabízí jiný pohled na Vánoce – problematika konzumního chápání svátků v souvislosti s používáním velkého množství obalů – otázka šetrnosti k životnímu prostředí, vliv reklamy na nakupujícího atd.

Vánoční příběh, scénář
autor: Mgr. Marcela Svejkovská

O narození Ježíška, od setkání Marie s andělem až po klanění tří králů. Hraný příběh prokládaný mnoha koledami. Vhodné pro adventní čas, vystupování v kostele, na veřejných prostranstvích, v domovech pro seniory apod. 

Roční období – zima
autor: Mgr. Věra Kundratová

V rámci pracovních listů se žáci zábavnou formou učí nová anglická slovíčka, procvičují číslice a číselnou řadu. Zařazeny jsou i mezipředmětové vztahy – matematika, pracovní činnosti, člověk a svět práce.

Vánoční pamatování
autor: Mgr. Tereza Chaloupková

Materiál obsahuje hru s 15 úkoly na zapamatování si obrázků v kombinaci se znalostí počítání do 10, pojmu více či méně.

Vánoce – slovní zásoba – hra
autor: Mgr. Eva Chmelařová

Pracovní list obsahuje text, ve kterém je prezentována slovní zásoba k tématu Vánoce. Následují otázky vztahující se k tématu Vánoc. K procvičování slovní zásoby komunikativní a zábavnou formou slouží kartičky. Žáci pracují ve dvojicích, popř. v malých skupinách, jeden z dvojice se snaží vylosované slovo opsat, druhý se snaží ho v časovém limitu uhodnout.

Rozvoj porozumění nesouvislému textu
autor: Mgr. Jolana Ronková

Zajímavá inspirace do hodin čtení pro žáky 4.–5. třídy. Hodí se na zahájení po vánočních prázdninách, žáky však potěší i v průběhu roku zavzpomínáním na Vánoce. Žáci pracují s kopií stránky vánočního televizního programu, zopakují si digitální hodiny a jejich převod apod.

Modul Audiovideo:

Modul Diskuze:

Modul Odkazy:

Modul Obrázky a citace

??efes. Pixabay.com: [online]. [cit. 2017-11-20]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://pixabay.com/en/advent-wreath-advent-arrangement-1074434/>.

logo 3

Newsletter Metodického portálu vydává NÚV
Weilova 1271/6, 102 00, Praha 10
www.nuv.cz, www.rvp.cz
ISSN: 1802-4785
vedoucí resortního úkolu
Mgr. Ivo Krobot
ivo.krobot@nuv.cz
+420 274 022 614