Newsletter 01/2019

logo-nuv

Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ

číslo 1, prosinec–leden 2019

Zapište si do kalendáře termín online setkání od 20:00

kalendar

6. 12. 2018, Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II.

Máte nebo bude mít ve škole žáka vyžadujícího zvláštní péči? Potřebujete mít základní přehled o tom, jak s žákem pracovat nebo jak mu přizpůsobit podmínky ve třídě? Vše důležité vám již podruhé předá Mgr. Jiří Merta.

12. 12. 2018, Individualizace vzdělávání v MŠ

Souhlasíte, že je každé dítě jiné? Pokud ano, jistě také víte, že není jednoduché se s tím ve školce popasovat. Rady z praxe přinese Martina Bělohlávková. Pro nemoc lektora zrušeno.

9. 1. 2019, Metody a techniky dramatické výchovy v MŠ II.

Pokračování prezentace konkrétních her a činností napříč dramatickými metodami tak, jak mají být vhodně aplikovány do dramatické lekce v mateřské škole. Lektor Mgr. Michael Novotný.

17. 1. 2019, Jak seznamovat žáky/ně 1. stupně ZŠ s tématem zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích

Chcete se vyhnout genderovým stereotypům ve výuce nižších ročníků ZŠ? Doporučujeme setkání s Veronikou Šprincová a Markétou Kos Mottlovou.

24. 1. 2019, Jak seznamovat žáky/ně 2. stupně ZŠ s tématem zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích

Chcete se vyhnout genderovým stereotypům ve výuce v 5.–9. třídě? Veronika Šprincová a Markéta Kos Mottlová si připravily online setkání speciálně pro učitele 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

Služba pro vás: Chcete být informováni o aktuálním online setkání? Nechte si zasílat upozornění na webináře e-mailem. Stačí pouze zadat vaši e-mailovou adresu. Zasílání upozornění můžete kdykoli zrušit.

Přihlásit se k odběru upozornění »

Téma měsíce: To nejzajímavější z roku 2018

 

Modul Články

Modul DUM

Z ostatních modulů

Skřítek Podzimníček
autor: Veronika Lorgerová

V této lekci jsem využila našeho krásného podzimního období, které je plné barev, deště, větru a podzimních tvorečků. Hlavním hrdinou je skřítek Podzimníček, který nás lekcí provází jak dramatickými, tak výtvarnými či tělovýchovnými činnostmi a aktivitami.

Co je In a co Out podle ISTE
autor: Bořivoj Brdička

Jak vzdělávací technologie ovlivňují výuku z pohledu pedagoga. Nová zpráva ISTE (International Society for Technology in Education).

Sport I
autor: Petra Pšeničková

Článek nabízí předškolákům zábavné úkoly na téma sport. Malý Martin děti zavede na výlet, mezi sportovní potřeby. Děti se více sblíží s letními i zimními sporty. Naučí se rozpoznávat počet a délku slabik ve slově, tvořit a řešit hádanky, procvičí oční pohyby a vyzkouší svůj postřeh.

Případová studie – žák s poruchou autistického spektra a jeho začlenění do třídy ve škole běžného typu (úvod a 1. část)
autor: Mgr. Hana Havlínová Ph.D., spoluautor: Mgr. Jitka Jarníková

Vzhledem k tomu, že se v současné době zvyšuje počet dětí s poruchami autistického spektra (PAS) integrovaných do běžných škol a PAS jsou navíc z hlediska edukačního procesu nejobtížněji uchopitelné a průběh vzdělávacího procesu bývá často nepředvídatelný a nejistý, je věnován tento seriál tomuto tématu.

Oborově vzdělávací téma „Teplá a studená fronta“
autor: Jaroslav Vávra

Tematický celek tvoří tři texty: 1) Oborově vzdělávací obsah; 2) Myšlenková/koncepční mapa tématu a rešerše učebnic a 3) Analýza kazuistiky a hospitační videostudie v pedagogickém kontextu. Použitá literatura je na konci třetího textu.

Hry s padákem
autor: Kateřina Pokorná

Jedná se o pomocný materiál – zásobník pohybových her pro učitele mateřských škol a vedoucí sportovních kroužků. Jde o pohybové hry s padákem. Materiál je vhodný pro děti předškolního věku (4–6 let).

Standardy kolem digitálního vzdělávání
autor: Ondřej Neumajer

Přehled existujících doporučení spojených se zaváděním digitálních forem vzdělávání, který všem zájemcům významným způsobem usnadní orientaci a hledání, budou-li některý dokument potřebovat.

Syndrom vyhoření u pedagogických pracovníků
autor: Lucie Zormanová

V současné době může potkat syndrom vyhoření kohokoliv. Jednou z nejohroženějších skupin jsou pedagogičtí pracovníci bez ohledu na typ a stupeň školy.

Logaritmické stupnice – světová megaměsta 
autor: Petr Tišl

Materiál je určený pro práci s žáky, kteří mají o geografii bližší zájem, tedy zejména ve volitelných předmětech ve vyšších ročnících. Využívá prakticky učivo matematiky. Je vhodné žáky upozornit, že s logaritmickými stupnicemi (obvykle o základu 10) se už setkali například v chemii (měření pH) nebo ve fyzice (měření hluku).

Počet obyvatel na Zemi, přirozená měna obyvatelstva 
autor: Mgr. Jan Zicha

Interaktivní prezentace s úkoly pro samostatnou práci na PC. Přílohou je pracovní list.

Habsburkové na českém trůně III. 
autor: Mgr. Ivana Pekárková

Učební materiál je určený k procvičování a opakování. Je vhodný pro jednotlivce, dvojice nebo skupiny. Součástí materiálu jsou pracovní listy s řešením pro vyučující, domina a skládačky.

RGB, skládání barev (interaktivní webová stránka) 
autor: Ing. Jitka Vlčková

Interaktivní webová stránka, skládání barev v barevném modelu RGB. Zobrazuje kód jednotlivých barev i výsledné barvy v šestnáctkové soustavě. Pro spuštění je nutné rozbalit složku a následně otevřít soubor s příponou HTML nejlépe ve webovém prohlížeči Google Chrome.

Skládání slov a obrázků 
autor: Mgr. Tereza Chaloupková

Materiál procvičuje analýzu a syntézu slov na hlásky a písmena. Žáci mají za úkol složit kartičky se slovy a k nim obrázky.

Negatie in het Nederlands 
autor: Mgr Hana Hrochová

Pracovní list k osvojení a procvičení všech forem negací v nizozemštině. Vychází se z textu písně, v níž se negace vyskytují, a následně je uveden přehled a cvičení k různým formám negace.

Tropické cyklóny versus tornáda 
autor: Mgr. Markéta Pravdová

Výuková prezentace podněcující žáky k aktivitě. K plnění úkolů mohou využívat smartphony/tablety. V závěru prezentace je odkaz na online kvíz.

Česko-Slovenská republika. „Druhá republika“ 
autor: Mgr. Marcela Svejkovská 

Prezentace obsáhle seznamuje s obdobím tzv. Druhé republiky. V ní docházelo k výraznému omezení demokracie, k narůstajícímu antisemitismu a nacionalismu. Obyvatelé se vymezovali vůči stále silnější uprchlické vlně z oblasti Sudet i Německa a Rakouska. Situace se stále více radikalizovala na Slovensku, ale i na Moravském Slovácku. Mnoho lidí z okleštěné republiky emigrovalo. Dobrovolníci – zejména z Británie – začali organizovat tzv. Kindertransporty.

Vánoční výběr

Výběr nejzajímavějších příspěvků s vánoční tematikou.

Novinky projektu PPUČ

Nenechte si ujít minikonferenci odborného panelu pro čtenářskou gramotnost, která se koná 3. prosince 2018 v Plzni. Program naleznete zde, přihlášku zde

Hledáme autory inspirativních příspěvků z oblasti rozvoje čtenářské, matematické a digitální gramotnosti v různých vzdělávacích oborech a oblastech MŠ a ZŠ. Více informací k dispozici zde

Český znakový jazyk 

Pro učitele žáků se sluchovým postižením je určená 1. část elektronické publikace, která se zabývá výukou českého jazyka jako druhého jazyka. „Jedná se o historicky první a unikátní materiál svého druhu v ČR, který je na míru přímo neslyšícím žákům,“ sděluje Petr Vysuček z Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel ve svém vyjádření v českém znakovém jazyce. „Je možné jej číst v češtině anebo sledovat v českém znakovém jazyce, a to zcela rovnocenně,“ uvádí dále Vysuček. Využití publikace ve dvou jazycích je možné díky editačnímu prostředí, které pro publikaci vyvinul Metodický portál RVP.CZ.

Modul Obrázky

HumMelissa_Glee. Wikimedia.org: Christmas Tree (12152746803)[online]. 2014-11-28 [cit. 2018-11-26]. Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution 2.0 na WWW <https://bit.ly/2Kz4ZEW>.

logo 3

Newsletter Metodického portálu vydává NÚV
Weilova 1271/6, 102 00, Praha 10
www.nuv.cz, www.rvp.cz
ISSN: 1802-4785
vedoucí resortního úkolu
Mgr. Ivo Krobot
ivo.krobot@nuv.cz
+420 274 022 614