Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Newsletter – 06/2010

Newsletter-VUP

Newsletter Metodického portálu

číslo 6 měsíc / rok prosinec / 2010

Vybíráme z Metodického portálu

Co se děje v projektu Metodika II

Máte zájem o e-learningový kurz? Přihlaste se již nyní!

Vyberte si z katalogu kurzů a přihlašte se do tzv. „čekárny“. Jakmile bude další termín na nový kurz vypsán, budou všichni včas informováni.

Migrace v Evropě: střetávání a prolínání kultur

Moderní metody ve výuce Aj pro 1. st. ZŠ

Moderní metody ve výuce Aj pro 2. st. ZŠ

Pedagogické (a jiné) dovednosti začínajícího učitele (tento kurz je v akreditačním řízení)

Rozvoj a hodnocení klíčových kompetencí žáků

Specifika výuky češtiny pro žáky-cizince

Tvorba a realizace individuálního vzdělávacího plánu (IVP) mimořádně nadaného žáka

Vlastní hodnocení mateřské školy v praxi (komerční kurz – cena 400 Kč)

Využití geoinformačních technologií ve výuce

Do konce roku 2011 připraví ústav minimálně osm dalších e-learningových kurzů, z nichž některé proběhnou opakovaně, podle zájmu účastníků.

Rok 2011 s Inspiromatem

Od roku 2008 vám Inspiromat prostřednictvím měsíčních zajímavých témat přináší náměty k propojení užitečných vědomostí s praktickými dovednostmi důležitými pro život. Naše texty vás inspirovaly a byly vámi využívány při výuce.
Pro rok 2011 připravujeme komplexní Digifolia, která představují zajímavá témata spojená s učitelskou praxí.

Učitel v informační síti

Národní konference Metodického portálu Učitel v informační síti proběhla 10. listopadu v Brně. Na tomto fóru se setkali experti v oboru ICT, tvůrci Metodického portálu www.rvp.cz, autoři a uživatelé ze všech typů škol, aby si vyměnili informace, zkušenosti a názory na možnosti, které poskytuje prostředí webu druhé generace při rozvoji vzdělávání.

Konference si kladla za cíl představit problematiku postavení učitele v dynamicky se rozvíjejícím světě informačních technologií. Stěžejní pro toto téma byla přednáška profesora Ivana Kalaše z Univerzity Komenského v Bratislavě „Škola ako príležitosť”.

Byly zde také představeny nové části Metodického portálu, které by měly učitelům pomoci rozšířit spektrum možností jeho využití v praxi. Jedním z důležitých prvků začleňování informačních a komunikačních technologií (ICT) do života školy je nový modul portálu Profil Škola²¹. Dále konference nabídla mnoho praktických možností, které portál učitelům nabízí. Příkladem může být připravovaný modul EJP (Evropské jazykové portfolio), který je propojením jazykového vzdělávání a světa ICT.

Konference potvrdila, jak důležitá je role Metodického portálu, který je propojením světa technologií s pedagogickou praxí.

Koncem prosince vyjde sborník konference, do kterého můžete prostřednictvím Metodického portálu nahlédnout i vy.

obalka_sbornik

Učební typy – téma, které zaujalo

Hojně navštívená regionální setkání uživatelů Metodického portálu se nesla v duchu listopadového tématu Inspiromatu „Učební typy“. Proběhla koncem listopadu a začátkem prosince ve Zlíně, Opavě a Litovli.
Účastníci se dozvěděli, co znamená „učební typ“ a „učební styl“, jaké existují nástroje k jejich zjišťování u žáků a jak je jich možno v běžné praxi použít. Sami na sobě si vyzkoušeli, jaký učební typ je jim vlastní.

Nepřehlédněte

Naše tipy na zajímavé blogy:

KURIKULUM G

VÚP informuje

Virtuálním hospitace

Dějepis plný emocí

Zveme Vás na mimořádně úspěšnou virtuální hospitaci z dějepisu, jejímž tématem je šoa. Hodinu vede Mgr. Iva Dvořáková a žáci 4. ročníku Gymnázia v Novém Strašecí při výuce na vlastní kůži prožili pocity a myšlenky vězňů terezínského ghetta.

Skočte si na tělocvik!

Můžete se také podívat na novou hospitaci, která byla natočena na Gymnáziu v České Lípě, a uvidíte v ní chlapce z kvinty, kteří se střídavě věnují sportovním aktivitám na třech stanovištích. Cílem vyučujícího PhDr. Radka Častulíka bylo procvičit herní činnosti jednotlivce ve florbalu a basketbalu a trénovat skoky na malé trampolíně (rozběh, odraz, skoky bez rotace, salto vpřed). Více informací najdete v Digifoliu.

Nové publikace

V prosinci vydal VÚP dvě zajímavé publikace: Gramotnosti ve vzdělávání a Vyhledáváme rozumově nadané žáky.

První se věnuje čtenářské, matematické, přírodovědné, finanční a ICT gramotnosti. Učitelé se z ní dozví, proč je důležité se gramotnostmi zabývat, jak je vymezit a jaká je jejich souvislost s RVP pro základní vzdělávání.

Ve druhé se píše, jak lze s pomocí běžných pedagogických nástrojů identifikovat nadané žáky a pomáhat jim v rozvoji jejich mimořádných individuálních schopností. Obě publikace byly rozeslány na všechny základní školy a gymnázia v Česku. Zdarma je možné si je stáhnout z www.vuppraha.rvp.cz.

2010-05-04_RVP-NEW
Metodický portál www.rvp.cz je součástí projektu METODIKA II. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
manažer projektu
Lukáš Križko
krizko@rvp.cz +420 245 001 433
asistentka projektu
Eva Renzová
renzova@rvp.cz +420 245 001 437
Newsletter Metodického portálu vydává VÚP v Praze
P. O. Box 1422; 111 21 Praha 1

www.vuppraha.rvp.cz, www.rvp.cz
ISSN: 1802-4785
ESF_EU_MSMT_OPVK_slogan_text2