Newsletter 10/2016

logo-nuv

Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ

číslo 10, říjen/2016

Zapište si do kalendáře termíny online setkání od 20:00

kalendar

6. 10. 2016, Hry, pohybové aktivity a další nápady do hodin českého jazyka

Setkání nabídne využití pohybových, motivačních a netradičních aktivit v práci s českým jazykem na 1. stupni ZŠ. Praktické nápady, které mohou učitelé zařadit do vlastní výuky, nabídne Mgr. Jan Horák, učitel 1. stupně, koordinátor EVVO a lektor.

12. 10. 2016, 25 způsobů, jak pracovat s písničkou v AJ a zcela se obejít bez "fill-in-the-gap"

Inspiraci, jak zakomponovat procvičení výslovnosti do výuky co nejčastěji a pro žáky atraktivním způsobem, nabídne osvědčená lektorka webinářů na Metodickém portálu RVP.CZ Mgr. Sylvie Doláková, autorka komplexních metodických kurzů pro učitele AJ.

20. 10. 2016, Včela jako příklad společenského hmyzu

Tématům včelí společenstvo, včela jako živočišný druh, práce včelaře, metodiky, pomůcky, hry a náměty na aktivity se bude věnovat Ing. Lenka Skoupá. Lektorka se již v předchozích setkáních věnovala ochraně přírody a péči o zvířata.

26. 10. 2016, Aktivity v přírodě s předškoláky

Předškolákům se na Metodickém portálu RVP.CZ lektorka a autorka Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagožka věnovala několikrát. Nyní se spolu s ní vypravíme do přírody.

Služba pro vás: Chcete být informováni o aktuálním online setkání? Nechte si zasílat upozornění na webináře e-mailem. Stačí pouze zadat vaši e-mailovou adresu. Zasílání upozornění můžete kdykoli zrušit.

Přihlásit se k odběru upozornění »

Téma měsíce: Světový den Organizace spojených národů (OSN); Den UNICEF

Modul Články

Modul DUM

Z ostatních modulů

Úmluva práv dítěte autor: Hana Zábojníková

Lidská práva, jejich respektování a ochrana patří k základním hodnotám lidského bytí. Předávání informací v této oblasti je naprosto nezbytné pro to, aby se zabránilo návratu k barbarství.

Dětská práva autor: Jana Kopúnová

Žáci si uvědomí svá práva, ale i povinnosti. Pochopí „hranice“ svých práv. Seznámí se s dokumentem Úmluva o právech dítěte.

Projekt „CyberDodo, ochránce života“ autor: Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Cílem Projektu „CyberDodo, ochránce života" je zpřístupnit dětem srozumitelnou, zábavnou a atraktivní formou problematiku práv dítěte. Kreslená postavička dnes již vyhubeného mauricijského doda „Cyberdoda" provází návštěvníky internetových stránek kreslenými příběhy, hrami a jinými zábavně naučnými aplikacemi přibližujícími principy a obsah mezinárodní Úmluvy OSN o právech dítěte.

Klíčové principy modelu UNICEF autor: MUDr. Eva Vaníčková, CSc. a kol.

Manuál UNICEF „Škola přátelská dětem“ je výsledkem dlouhodobé práce týmu odborníků pod vedením Creama Wrighta. Základním východiskem dětem přátelské školy je respekt nejlepšího zájmu dětí, který je průsečíkem všech determinant kvality života dítěte.

Smysl, rámec a koncept modelu UNICEF autor: MUDr. Eva Vaníčková, CSc. a kol. Článek nabízí shrnutí základní koncepce příručky včetně charakteristik „Škola přátelská dětem“.

Listina základních lidských práv a svobod autor: Kateřina Charvátová

Poznámky a aktivita k učební látce Listina základních lidských práv a svobod, co vlastně tato listina je, jak vznikla a co zahrnuje.

Rozvojová agentura autor: Petr Tišl

Příspěvek se týká problematiky humanitární pomoci a jejího rozdělení na pomoc krátkodobou „intervenční“ a dlouhodobou „koncepční“. Je možné ho použít ve výuce zeměpisu i předmětů občanského a společenskovědního základu. Nabízí studentům možnost přemýšlet o způsobech, formách a prioritách zahraniční rozvojové pomoci.

Jak pomáhat...? autor: Mgr. Lenka Medunová

Pracovní list seznamuje žáky s některými způsoby pomoci druhým lidem. Úkoly nabízejí diskuzi a mají vést k zamyšlení žáků nad daným problémem. Při práci s pracovním listem je vhodný přístup k internetu.

World problems autor: Mgr. Nela Vlachová

Pracovní list seznamuje studenty se základní slovní zásobou k tématu světové problémy a zároveň je stimuluje ke konverzaci.

Mezinárodní organizace autor: Romana Novotná

Pracovní list, ve kterém si žák zopakuje znalosti o nejdůležitějších mezinárodních organizacích. Pracovní list má silné vazby na zeměpisné znalosti žáka.

HIV/AIDS autor: Mgr. Silvie Šilhanová

Pracovní list sloužící k procvičení učiva o HIV/AIDS a k zamyšlení nad danou tematikou.

Modul Diskuze: Modul Wiki: Modul E-learning: Modul Odkazy: Modul AudioVideo:
ČS akademie občanského vzdělávání SR, EWC a ČR pořádájí Slovenskou a českou regionální akademii Inkluzivní a demokratické školní prostředí pro všechny (různost – uznání – rovnost). Akce je určena pro učitele ZŠ a nižších stupňů gymnázií a účastní se jí čtyřčlenné týmy (ředitel, 2 učitelé, 1 zástupce NNO). Akce se koná 2.6. 11. 2016 na Slovensku. Cestovní náhrady budou účastníkům uhrazeny, účastnický poplatek není. Elektronické přihlášky se posílají do 10. 10., písemné do 15. 10. 2016. Je zde i možnost pomoci s vyplněním a překladem.

logo 3

Newsletter Metodického portálu vydává NÚV v Praze
Weilova 1271/6, 102 00, Praha 10 www.nuv.cz, www.rvp.cz
ISSN: 1802-4785
vedoucí resortního úkolu
Mgr. Ivo Krobot
ivo.krobot@nuv.cz
+420 274 022 614