Newsletter 10/2017

?

logo-nuv

Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ

číslo 10, říjen/2017

Zapište si do kalendáře termíny online setkání od 20:00

kalendar

5. 10. 2017 Mediální aktivity ve výuce

Ing. Martin Blatoň, PhD. nám na jaře představil svou verzi Turistickomediálního kurzu. Nyní bude čas představit si podrobněji další aktivity, které lze integrovat do výuky na ZŠ a SŠ.      

11. 10. 2017 MOOC pro učitele a další příležitosti pro profesní rozvoj

Před šesti měsíci nám Ing. et Mgr. Vladimíra Pavlicová nabídla projekt, který pracuje s volně dostupnými výukovými materiály. Volně dostupné jsou také tzv. MOOC kurzy. Víte o nich vše potřebné, abyste je mohli využívat?

25. 10. 2017 Gender – stereotypy jako učivo výchovy k občanství

Silný lektorský tým Irena Smetáčková, Anna Babanová, Kristýna Pešáková, Petra Havlíková, Petr Koubek nám v průběhu podzimu nabídne dva webináře. První z nich nám klade hned v úvodu otázku: Jak s genderovými stereotypy pracovat v hodinách výchovy k občanství?

 

Služba pro vás: Chcete být informováni o aktuálním online setkání? Nechte si zasílat upozornění na webináře e-mailem. Stačí pouze zadat vaši e-mailovou adresu. Zasílání upozornění můžete kdykoli zrušit.

Přihlásit se k odběru upozornění »

Téma měsíce: Mezinárodní den hudby (1. 10.)

 

Modul Články

Modul DUM

Z ostatních modulů

Nové zvuky
autor: Petr Drkula

Příspěvek předkládá a komentuje několik podnětů pro hudebně tvůrčí činnost ve škole, jak ji koncipuje George Self ve své práci New Sounds in Class. Ta ani přes časový odstup více než čtyřiceti let nepozbyla na aktuálnosti a může i dnes napomáhat k poznávání zde dosud málo prozkoumaného hudebněpedagogického terénu.

Tvorba partitur pro školní soubory s využitím notačního softwaru
autor: Petr Stratil

Článek se zabývá možnostmi využití notačního softwaru ve škole a jeho výhodami při vytváření repertoáru pro školní instrumentální soubory.

Kytara a vzdělávací technologie 1
autor: Mgr. Karel Šimeček

První díl pojednává o vybraných databázích písní a webových stránkách zaměřených zejména na hudební teorii. Druhý navazující díl pojednává o aplikacích, výukových videích využitelných k podpoře výuky hry na kytaru. 

Kompozice jako součást hudební výchovy
autor: Petr Drkula

Příspěvek shrnuje základní teoretická východiska začlenění kompozice do oblasti hudební výchovy, která jsou v každé své vývojové etapě určována jak progresivními, tak i konzervativními koncepčními přístupy.

Hudební pedagog v postmoderní společnosti
autor: Bojana Kljunić

Otázka autority a postavení hudebního pedagoga v naší rychle se měnící postmoderní společnosti. Pro názorné přiblížení tří typů autoritativních vztahů mezi učitelem hudby a žákem v hromadné hudební výchově a individuální nástrojové přípravě jsou využity tří metaforické symboly.

Zpívaná poezie
autor: Alena Hesová

Báseň v sobě skrývá kromě rytmu i tóny hudby. Často si přímo říká o zhudebnění – Láska je jako večernice plující temnou oblohou…  Na druhou stranu, kolik poetiky v sobě ukrývají texty písničkářů…

Hudební skladatelé 
autor: Mgr. Kamila Vávrová

Prezentace o nejvýznamnějších českých i světových hudebních skladatelích. Obsahuje i odkazy na hudební ukázky a související weby.

Poslechové hádanky 
autor: Bc. Veronika Zemanová

Pracovní list k poslechu skladby Karneval zvířat. Úkoly jsou zaměřeny na vnímání charakteru hudby, použití hudebních nástrojů, osvojení nových informací formou křížovky. Správně vyplněný pracovní list shrnuje základní informace o autorovi a díle. Soubor Odkazy.doc obsahuje odkazy pro ukázky potřebné k pracovnímu listu.

Hudební styly – blues 
autor: Bogdan Nogol

Prezentace seznamuje s hudebním stylem blues, jeho vznikem, vývojem a hlavními představiteli. Materiál obsahuje odkazy na ukázky tvorby jednotlivých představitelů a také několik snímků s otázkami a úkoly, které jsou zároveň dostupné jako pracovní list ve formátu WORD.

Škola v rytmu klasiky – Antonín Dvořák 
autor: Mgr. Bc. Martina Rozsypalová

DUM vznikl jako jeden z výstupů projektu Škola v rytmu klasiky, který realizovala v roce 2014 Společnost pro kvalitu školy, o. s. Představuje základní momenty života skladatele a jedno z jeho významných děl. Metodický materiál přináší postup, jak propojovat klasickou výuku využívající ICT s rytmoterapií. Vše doplňují podpůrné materiály v elektronické podobě.

Elementární úderová technika rukou pro bicí – 1. díl 
autor: Václav Zima

Základní údery a držení paliček.

Georg Friedrich Händel 
autor: Bc. Alexandr Šťastný, dipl. um.

Cílem DUMu je seznámení žáků hudební výchovy na gymnáziu se životem a dílem G. F. Händela. Aktivními činnostmi jsou: poslech, křížovka, test, nácvik části oratoria. Propojené předměty jsou: hudební výchova; dějepis; výtvarná výchova; dramatická výchova.

 

Modul Audiovideo:

Možnostmi širšího pojetí hudební výchovy a možného propojení s dalšími předměty nebo náměty na konkrétní činnosti k zapojení třídy (hlas, artikulace, instrumentace a skupinové hraní, nácviky a improvizace, rytmus, harmonie, poslech, projekty...) nás provedl Bc. Ondřej Tichý.

Ukázka výuky hudební výchovy, která kombinuje frontální i skupinovou práci žáků (částečně individuální) a využívá dostupných hudebních pomůcek pro nácvik
rock´n´rollu.

Modul Diskuze:

Modul Obrázky a citace

??

ml991. Pixabay.com: [online]. [cit. 2017-09-26]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://pixabay.com/en/violin-musical-instrument-music-924349/>.

 

logo 3

Newsletter Metodického portálu vydává NÚV
Weilova 1271/6, 102 00, Praha 10
www.nuv.cz, www.rvp.cz
ISSN: 1802-4785
vedoucí resortního úkolu
Mgr. Ivo Krobot
ivo.krobot@nuv.cz
+420 274 022 614