Newsletter 10/2019

logo-nuv

Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ

číslo 10, říjen 2019

Zapište si do kalendáře termíny online setkání od 20:00

kalendar

2. 10. 2019, Moderní karetní a deskové hry k rozvoji matematické gramotnosti

Veronika Havelková nám představí vybrané hry, které podporují matematickou gramotnost na 2. stupni ZŠ.

10. 10. 2019, Asistent pedagoga v týmu základní školy – asistent jako podpora pedagoga

Zkušená lektorka Helena Kumperová naváže na zářijové setkání s tématem asistenta pedagoga. Tentokrát se budeme věnovat týmové spolupráci učitel a asistent.

16. 10. 2019, Aplikace environmentálních prvků do vzdělávací nabídky mateřské školy

Širokou škálu her a činností napříč všemi výchovami, které lze využít při práci s dětmi nejen v mateřských školách, nám představí Mgr. Michael Novotný.

22. 10. 2019 od 9:30, Pojetí asistentů pedagoga od 1. 1. 2020 a jejich financování

JUDr. Hana Poláková, dlouholetá a zkušená lektorka v oblasti školských právních předpisů, nás seznámí se základními změnami právních předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů o prázdninách – např. nový model financování regionálního školství, dvojí pojetí asistentů pedagoga aj.

24. 10. 2019, Čtení, to je zábava

Na jarní online setkání k matematické gramotnosti navazuje setkání s tématem čtenářské gramotnosti. Jovanka Rybová a Tomáš Koten si pro nás připravili množství praktických námětů a příkladů z praxe.

31. 10. 2019, Digitální gramotnost v předškolním vzdělávání

Informační technologie v MŠ ano, či ne? Autorka seriálu článků Informační technologie v mateřské škole Bc. Jana Smolková se spolu s námi zamyslí nad možnostmi rozvoje digitální gramotnosti dětí předškolního věku.

Služba pro vás: Chcete být informováni o aktuálním online setkání? Nechte si zasílat upozornění na webináře e-mailem. Stačí pouze zadat vaši e-mailovou adresu. Zasílání upozornění můžete kdykoli zrušit.

Přihlásit se k odběru upozornění »

Téma měsíce: Příroda zábavnou formou

 

Modul Články

Modul DUM

Z ostatních modulů

Zvířata kolem nás aneb Vyhledej, naměř, prezentuj
autor: Pavlína Hublová

Procvičovaným učivem projektu jsou podnebná pásma světa a živočichové, kteří se zde vyskytují. Další znalosti, které žáci v projektu rozvíjejí, vycházejí z učiva matematiky, vlastivědy a českého jazyka.

Podnebné pásy – skupinová práce
autor: Jan Šindelář

Příspěvek je zaměřen na konkrétní skupinovou práci, která se týká podnebných pásů. Pro čtenáře může být článek inspirací, jak takovou skupinovou práci do výuky zařadit.

Na stopě přírodě
autor: Jakub Holec

Článek popisuje venkovní výukovou aktivitu zaměřenou na podporu schopnosti žáků prvního stupně základní školy vyhledávat a rozpoznávat přírodniny v jejich bezprostředním okolí podle charakteristických znaků a vzájemně přírodniny porovnávat podle konkrétních kritérií.

ABC Animals
autor: Veronika Lorgerová

Zaměřila jsem se na abecedu, kterou děti naučím pomocí zvířátek. Lekce by měla být co nejvíce hravá, a je na vyučujícím, zda povede celou hodinu v angličtině, či pouze začátky cvičení.

Významná výročí v roce 2019 – primární vzdělávání: Ondřej Sekora
autor: PhDr. Hana Havlínová, Ph.D.

Text přináší náměty na využití knih Ondřeje Sekory v hodinách Český jazyk a literatura, Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce, Hudební výchova, Matematika a její aplikace a Tělesná výchova.

Zábava při vyučování fyziky
autor: Zdeněk Hromádka

Článek v první části rozpracovává téma možností a mezí zábavy ve vyučování. Vhodná zábava ve vyučování je zde interpretována jako jedna z možných cest k vnitřní motivaci žáků. 

Voda – balená, nebo z kohoutku?
autor: Václav Fiala, spoluautor: Martina Černá

Námět do výuky rozvíjející čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost žáků ve výuce chemie. Aktivita navazuje na vyučovací hodinu, při které jsou žáci podníceni k přemýšlení nad kvalitou vody.

Puzzle zvířata 
autor: Mgr. Tereza Chaloupková

Materiál obsahuje 3 listy s obrázky 24 zvířat, které se rozstřihnou na polovinu, a děti je skládají.

Zeměpisné souřadnice 
autor: Mgr. Václav Duffek; RNDr. Václav Stacke, Ph.D.; Mgr. Markéta Pluháčková, Ph.D.

Materiál vznikl jako jeden z výstupů týmu geografie projektu Didaktika – Člověk a příroda A (http://didaktika.zcu.cz/). Autoři materiálu si kladou za cíl překonat problémy spojené s výukou tématu Zeměpisné souřadnice, které byly zjištěny od učitelů napříč Českou republikou.

Ochrana přírody – národní parky v ČR 
autor: Mgr. Věra Vlková

Žáci se seznamují s biosférou, s ochranou přírody, s globálními problémy lidstva, s chráněnými krajinnými oblastmi a národními parky v České republice.

Herbář – listnaté stromy 
autor: Mgr. Vendula Dovole

Pracovní listy vytvořené pro individuální práci v přírodě. Žáci mají za úkol doplnit dle předlohy a podle naznačeného postupu pracovní listy a vytvořit tak přehled informací o nejznámějších listnatých stromech.

Ochrana přírody a životního prostředí 
autor: Mgr. Jan Zicha

Úkoly pro aktivní práci žáků na PC, popř. společnou práci ve třídě na interaktivní tabuli.

Jak jsme se vylíhl
autor: Mgr. Petra Cemerková Golová

V prezentaci vypráví kuřecí sourozenci Kuliferda a Kuliočka o tom, jak přišli na svět, čím se živí, proč je lidé chovají apod. Žáci tak budou poznávat život kura domácího. Součástí materiálu jsou i pracovní listy a procvičování pro interaktivní tabuli v programu ActivInspire.

Biomy světa (fauna)
autor: Mgr. Markéta Pravdová

Interaktivní hra v PowerPointu inspirovaná televizní předlohou. Otázky jsou zaměřeny na biomy světa – konkrétně faunu.

Modul Odkazy:

PPUČ

Zúčastněte se minikonferencí odborných panelů pro jednotlivé gramotnosti.

Těšte se také na setkání společenství praxe, jejichž termíny a programy budou průběžně zveřejňovány na webu. Vytvářejte s námi komunity pro podporu rozvoje gramotností v jednotlivých vzdělávacích oblastech a stupních vzdělávání. Přihlaste se.

Září ve znamení gramotností: Vyzkoušejte si párovou výuku a zapojte se do Měsíce gramotností i vy! Sejděte se s kolegou – třeba jiného vyučovacího předmětu – a zkuste společně naplánovat, odučit nebo zhodnotit vyučovací hodinu. Pochlubte se svou účastí v příspěvku či fotografií na Facebooku nebo Instagramu, nezapomeňte přidat hashtag #ucmespolecne a zapojte se tím do výzvy Měsíce gramotností. Ukažte s námi, že to jde a podpořte tím i odhodlání dalších učitelů! Více informací na gramotnosti.pro/ucmespolecne.

SNOW, Egan. flickr.com: Highest
Average [online]. 2009-07-09 [cit.
2019-09-23]. Dostupný pod licencí
CC-BY-SA na WWW: <https://www.
flickr.com/photos/egansnow/3702
698906/>.

logo 3

Newsletter Metodického portálu vydává NÚV
Weilova 1271/6, 102 00, Praha 10
www.nuv.cz, www.rvp.cz
ISSN: 1802-4785
vedoucí resortního úkolu
Mgr. Ivo Krobot
ivo.krobot@nuv.cz
+420 274 022 614