Newsletter 10/2020

?


Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ

číslo 10, říjen 2020

Zapište si do kalendáře termíny online setkání

kalendar

14. 10. 2020 od 20:00 – Jak podpořit dítě s problémy v učení a chování ve škole – očima dítěte, rodiče i pedagoga

Spektrum problémového chování a jeho projevů může být u dítěte opravdu široké – od poruchy chování, pozornosti až po sebepoškozování. Psychoterapeutka a pedagožka Mgr. Jana Divoká o tom ví své a ráda se s vámi o své zkušenosti podělí.

21. 10. 2020 od 20:00 – Motivace a motivátory

Jak motivovat žáky k učení? Jak hledat příležitosti k podpoře vnitřní motivaci žáků? Těšte se na setkání s Mgr. Jiřím Hruškou.

Online setkání projektu APIV A

6. 10. 2020 od 17:00 – Hodnocení v individualizované výuce v základním vzdělávání

Co umožňuje tzv. plánování pozpátku, kdy od jasného cílového stavu plánujeme postupné kroky, jejich průběžné vyhodnocování a poskytování efektivní zpětné vazby? Lektor: PhDr. Karel Starý, Ph.D.

13. 10. 2020 od 15:00 – Podpůrná opatření pro vzdělávání žáků se SVP v mateřské škole

Jak můžeme podpořit děti se speciálními vzdělávacími potřebami? Jakou oporu k tomu najdeme ve svém školním vzdělávacím programu? Jakou podobu může mít plánování práce s dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami? Lektorka: Mgr. Hana Splavcová.

20. 10. 2020 od 15:00 – Podpůrná opatření pro vzdělávání žáků se SVP na základní škole

Webinář se zaměří na pedagogické postupy, možnosti úprav obsahu vzdělávání, organizaci výuky i způsoby hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, které umožní realizovat jejich výuku s ohledem na možnosti a předpoklady těchto žáků. Lektorka: PhDr. Renata Votavová.

20. 10. 2020 od 18:00 – Jak podpořit žáka s ADHD limitovaného oslabenými exekutivními funkcemi

Oslabené exekutivní funkce bývají pro žáka s ADHD významným problémem omezujícím nejen jeho školní úspěšnost. Po přiblížení podstaty exekutivních funkcí se budeme zabývat nástroji umožňujícími je alespoň do určité míry stimulovat a posilovat. Lektorka: PhDr. et Mgr. Zdeňka Michalová, Ph.D.

27. 10. 2020 od 14:00 – Úloha jako prostředek individualizace a diferenciace výuky na ZŠ

Setkání se bude věnovat zkušenostem učitelů se vzdálenou výukou. Seznámíme se s tím, jak učitelé přistupovali k možnostem diferenciace výuky a individualizované podpory učení žáků v heterogenní třídě, včetně práce s učební úlohou. Ukážeme si některé příklady postupů, které berou v úvahu různé vzdělávací potřeby a možnosti žáků v rozdílných podmínkách domácího prostředí. Lektorka: PhDr. Jiřina Novotná.

Služba pro vás: Chcete být informováni o aktuálním online setkání? Nechte si zasílat upozornění na webináře e-mailem. Stačí pouze zadat vaši e-mailovou adresu. Zasílání upozornění můžete kdykoli zrušit.

Přihlásit se k odběru upozornění »

Výběr aktuálních příspěvků

 

Modul Články

Modul DUM

Z ostatních aktivit

Platformy a systémy pro školní komunikaci a spolupráci
autor: Ondřej Neumajer

Studie shrnující vlastnosti nástrojů pro podporu výuky prostřednictvím technologií (hybridní, distanční, na dálku), které by měly být součástí v praxi používané jednotné školní platformy. Jedná se o znalosti, bez nichž se neobejde žádný školní ICT metodik, a v naší současné situaci se hodí i všem učitelům.

Jak a proč natáčet videa do výuky
autor: Michal Černý

Článek nabízí základní vhled do natáčení videí ve školní praxi. Nabízí přehled kroků, které musíme uvážit, pokud chceme videoobsah připravit a tvořit. Prochází fází plánů, přípravy natáčení, tvorby a postprodukce. Pozornost je věnována nástrojům, které umožňují střih a úpravu videa.

Digitální technologie jako podpůrné opatření ve vzdělávání žáků se SVP a nadaných (2. část)
autor: PhDr. Renata Votavová, spoluautor: Mgr. Alice Kourkzi

Žákům, kteří to potřebují, je státem poskytována podpora spočívající ve využití speciální učební pomůcky, kompenzační pomůcky nebo speciálního softwarového vybavení. Seznam těchto podpůrných opatření souvisejících s využitím digitálních technologií poskytuje platná školská legislativa.

Hydrostatická tlaková síla
autor: Mgr. Zdeněk Hromádka, Ph.D.

Materiál se zaměřuje na výklad a procvičování učiva fyziky hydrostatická tlaková síla. Prezentace (powerpointová) se zaměřuje na výklad. Excelový soubor slouží k procvičování výpočtu velikosti hydrostatické tlakové síly a práce s aplikací Microsoft Excel. Poznámka: V excelovém souboru jsou zaheslované vzorce, pokud by chtěl uživatel z nějakého důvodu vzorce odemknout, pak heslo je: newton).

Tvrdé a měkké souhlásky v QR kódech
autor: Mgr. Tereza Chaloupková

Materiál obsahuje 9 obrázků, které obsahují tvrdé a měkké slabiky. Děti mají za úkol doplnit správné i/y a čtečkou z QR kódů zjistit, jakou mají dané věci barvu. Tu pak zapíší a obrázek vybarví.

Největší společný dělitel a nejmenší společný násobek
autor: Mgr. Radomír Macháň

Největší společný dělitel a nejmenší společný násobek – procvičování s tabletem či mobilem (ale i s počítačem). Trojice materiálů k procvičení určování největšího společného dělitele a nejmenšího společného násobku dvojice čísel netradiční formou.

PPUČ

Až do 6. 10. se můžete společně s kampaní Gramotnosti.pro zapojit do zaplňování bílých míst na mapě ČR. Posílejte nám náměty na organizace v ČR, ve kterých jsou podporováni učitelé MŠ a ZŠ v rozvíjení digitální, čtenářské nebo matematické gramotnosti. Může se jednat o základní nebo mateřské školy, knihovny a další organizace. Pomozte nám s mapováním a nominujte i vy školu nebo organizaci do naší mapy gramotností.

Mapa bude zveřejněna na online konferenci s názvem „Gramotnosti ve vzdělávání v době korony“ dne 8. října v čase 15:00–16:30 h.

Přihlašovat se můžete zde.

SNODGRASS, Steve. flickr.com: VIDEO [online]. 2010-12-14 [cit. 2020-09-25]. Dostupný pod licencí CC-BY na WWW:<https://www.
flickr.com/photos/stevensnodgrass/
5259765744/>.

logo 3

Newsletter Metodického portálu RVP.CZ vydává Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR)

Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10
www.npicr.cz, www.rvp.cz
ISSN: 1802-4785