Newsletter 11/2016

logo-nuv

Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ

číslo 11, listopad/2016

Zapište si do kalendáře termíny online setkání od 20:00

kalendar 2. 11. 2016, Hry, pohybové aktivity a další nápady do hodin matematiky Setkání nabídne využití pohybových, motivačních a netradičních aktivit v práci s matematikou na 1. stupni ZŠ. Praktické nápady, které mohou učitelé zařadit do vlastní výuky, představí (stejně jako pro hodiny češtiny) Mgr. Jan Horák, učitel 1. stupně, koordinátor EVVO a lektor. 9. 11. 2016, Plán pedagogické podpory, jeho tvorba, realizace a vyhodnocování Společné/inkluzivní vzdělávání přineslo mnoho diskusí i novinek. Mgr. Anna Doubková a PaedDr. Karel Tomek nabízí podrobnější pohled na jednu z nich, kterou je plán pedagogické podpory (PPP). Setkání nabídne vám postupy, rady a doporučení, která mohou učitelé využít při tvorbě, realizaci a vyhodnocování PPP. 16. 11. 2016, Méně obvyklé metody práce s textem pro žáky s diagnozou dyslexie a méně zdatné čtenáře Dyslexii se v rámci online setkání věnujeme průběžně. Jaké rady nám dá Mgr. Petra Pšeničková, která s těmito žáky pracovala jako speciální pedagog a nadále vede poradenskou činnost pro učitele, rodiče a děti? Mezitím se můžete podívat, jaké rady dává ve svých praktických článcích na Metodickém portálu RVP.CZ. 24. 11. 2016, Geometrie v gotické architektuře Objevte spolu s Petrem Pupíkem kouzlo matematiky v architektuře. Lektor nás už dvakrát provedl nedokonalostmi a křivkami matematiky. Geometrie nemusí být nuda a shrbená záda nad pravítkem… 30. 11. 2016, Metody výuky jako podpůrná opatření Úprava metod výuky je jedno z podpůrných opatření v rámci společného/inkluzivního vzdělávání. Výuka je na metodách založena. Faktem je, že máme-li upravovat metody individuálně jako podpůrné opatření, měli bychom v nich mít nějaký jasný, užitečný, pochopitelný a snadno použitelný systém. Mgr. Anna Doubková  a PaedDr. Karel Tomek se věnují tomuto tématu mnoho let a rádi se s vámi o nasbírané zkušenosti podělí.

Služba pro vás: Chcete být informováni o aktuálním online setkání? Nechte si zasílat upozornění na webináře e-mailem. Stačí pouze zadat vaši e-mailovou adresu. Zasílání upozornění můžete kdykoli zrušit.

Přihlásit se k odběru upozornění »

Téma měsíce: Podzim tvořivě

Modul Články

Modul DUM

Z ostatních modulů

Hrajeme si s podzimem autor: Michael Novotný Projekt Hrajeme si s podzimem je inspirativní příspěvek pro učitelky v mateřských školách. Touto formou lze velmi dobře u dětí předškolního věku rozvíjet environmentální myšlení a kladný vztah k prostředí, ve kterém žijí. Uvědomění si důležitosti ochrany životního prostředí je pro děti primárním zjištěním v poznávání světa kolem nich. Podzimníčkové autor: Václava Zajícová Projekt se skládá z vycházky do podzimního lesa a tvořivé práce s poznatky získanými během vycházky, při které se žáci seznamují se změnami, které nastávají v podzimní krajině, učí se od sebe rozlišit některé druhy stromů, vyhledávají o nich informace a učí se vnímat stromy jako živé přírodniny. Ve škole projekt prolíná hodinami výtvarné, literární a hudební výchovy. Vítr Škudibítr a podzim autor: Renata Ležalová Prostřednictvím písničky si děti uvědomí změny, které v přírodě na podzim přicházejí. Dračí slet aneb není drak jako drak autor: Eva Pipková Netradiční pohled na tradiční podzimní zábavu – pouštění draků. Ukázka z celoškolního projektu zakončeného zahradní slavností a soutěží o nejoriginálnějšího vlastnoručně vytvořeného draka. Proměnlivost podzimu autor: Ivana Vašínová Vzdělávací blok je zaměřen na období podzimu. Cílem je seznámit děti prostřednictvím různorodých činností se změnami v podzimní přírodě a s činnostmi lidí v podzimním období. Dýňové úkoly autor: Mgr. Tereza Chaloupková Materiál obsahuje 10 úkolů – pracovních listů s podzimní tematikou. Podzim autor: Mgr. Jan Fišar Ukázka pracovních listů z pracovního sešitu KuliFerda. Vybrané pracovní listy jsou zaměřeny na podporu grafomotoriky a jemné motoriky, sluchového vnímání a předmatematických dovedností předškoláků. Autorkami materiálu z pracovního sešitu KuliFerda jsou Mgr. Jana Pechancová a PhDr. Kristýna Krejčová. Drak, nebo drak? autor: Mgr. Jaroslava Hrnčárková Pracovní list obsahuje puzzle ke skládání ve skupinách a procvičování orientace na obrázcích: vpravo, vlevo a uprostřed. Součástí je i omalovánka s podzimní tematikou a vypravování o podzimu. Houby autor: Michaela Gondeková Pracovní list se dá využít v tematice podzimu, je zaměřen na matematické představy (větší, měnší). Zároveň procvičuje zrakovou percepci. Interaktivní prvouka I. autor: Zdeněk Hanzelín Žáci si interaktivní formou procvičí znalosti prvouky na téma škola, učební pomůcky, cesta do školy, čtyři roční období. Roční období autor: Ing. Jan Fišer Materiál obsahuje hru a interaktivní prezentaci zaměřenou na určování ročního období. Modul Diskuze: Modul Wiki: Modul Odkazy: ?Modul AudioVideo:

Nová galerie Podzim tvořivě

Podzimní měsíce nabízejí mnoho různorodého materiálu, z kterého lze vytvářet barevná a osobitá dílka. Ukažte ostatním, co si z přírody přinášíte do tříd, co používáte ve výtvarné výchově a jak, co s dětmi vytváříte, vyrábíte, jaké podzimní výukové aktivity vás baví. Připravili jsme pro vás novou galerii Podzim tvořivě. Vyfoťte výtvory svých žáků a vložte je do galerie. Inspirujete ostatní učitele a sami můžete získat nové nápady. Věříme, že také děti potěší, když svá díla uvidí v internetové galerii!

logo 3

Newsletter Metodického portálu vydává NÚV v Praze
Weilova 1271/6, 102 00, Praha 10 www.nuv.cz, www.rvp.cz
ISSN: 1802-4785
vedoucí resortního úkolu
Mgr. Ivo Krobot
ivo.krobot@nuv.cz
+420 274 022 614