Newsletter 11/2017

?

logo-nuv

Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ

číslo 11, listopad/2017

Zapište si do kalendáře termíny online setkání od 20:00

kalendar

2. 11. 2017 Badatelsky orientovaná výuka (jak bádat venku, napříč předměty, pohled z praxe)

Ing. Martin Kříž nám téměř před dvěma lety předložil svou představu vzdělávání v zahradě napříč předměty. Jaká bude jeho koncepce badatelsky orientované výuky?

8. 11. 2017 Gender – volba povolání podle schopností a nadání, nikoliv podle předsudků

Lektorský tým paní Ireny Smetáčkové naváže na předchozí webinář Genderová rovnost – tipy pro obsah a metody výuky na ZŠ a bude se dále věnovat tématu rovnosti žen a mužů.

30. 11. 2017 Problémové chování ve škole, jeho prevence a účinné řešení

Kdo z učitelů nikdy neřešil vztahy mezi žáky, nebo chování žáků vůči samotnému učiteli? Mgr. et Bc. Julius Bittmann se podělí o své zkušenosti asistenta a pedagoga na základní škole.

Služba pro vás: Chcete být informováni o aktuálním online setkání? Nechte si zasílat upozornění na webináře e-mailem. Stačí pouze zadat vaši e-mailovou adresu. Zasílání upozornění můžete kdykoli zrušit.

Přihlásit se k odběru upozornění »

Téma měsíce: Podzimní inspirace

 

Modul Články

Modul DUM

Z ostatních modulů

Podzim kolem nás
autor: Miroslava Strakatá

V následujícím bloku se děti praktickými činnostmi seznamují s ročním obdobím podzim. Během častých vycházek do přírody pozorují měnící se podzimní přírodu, uvědomují si zákonitosti přírody.

Aktivity v přírodě s předškoláky I – podzim
autor: Petra Pšeničková

Příspěvek představuje první část čtyřdílného seriálu se zaměřením na předškolní aktivity v přírodě. Nabízí inspiraci/nápady, jak do tematického plánu předškolní přípravy zahrnout podzimní aktivity v přírodě.

Když drak opravdu létá…
autor: Jaroslava Pachlová

Vlastnoručně vyrobené hračky mají pro žáky své kouzlo a přidanou hodnotu v rozvoji jemné motoriky a radosti z povedeného funkčního výrobku. Článek nabízí dva jednoduché náměty na výrobu papírových draků, které opravdu létají a nejsou jen podzimní dekorací. 

Vítáme podzim – projekt
autor: Olga Krišková

„Výuka trochu jinak“ – výuka zaměřená na prožitky se zapojením všech smyslů a mezioborovým propojením.

Podzimní celoškolní ekologický projekt
autor: Bronislava Nováková

Jednodenní výukový projekt zaměřený na pozitivní vztah dětí k životnímu prostředí a k vlastnímu zdraví. Smyslem projektu je rovněž prohloubení vztahů mezi žáky navzájem a mezi žáky a učiteli. Projekt byl uskutečněn v málotřídní škole ZŠ Olomouc – Droždín.

Roční období
autor: Bc. Lucie Sirůčková, DiS.

Tento pracovní list je určen pro poznávání jednotlivých ročních období a jejich symbolů.

Houby 2
autor: Michaela Gondeková

Pracovní list je zaměřen na procvičování v oblasti předmatematických představ (počet, větší x menší).

Podzimní počítání 
autor: RNDr. Radomíra Kučerová

Žáci vypočtou příklady – sčítají, odčítají, násobí a dělí. K výsledkům přiřadí písmenka a vyluští 3 výrazy, které souvisí s podzimem. Je přiloženo autorské řešení.

Dýňové úkoly
autor: Mgr. Tereza Chaloupková

Materiál obsahuje 10 úkolů – pracovních listů s podzimní tematikou.

Podzim – počítáme, vybarvujeme 
autor: Mgr. Eva Macháčková

Pracovní listy s kartičkami obrázků s podzimní tematikou slouží k rozvoji početních představ počítáním i přiřazováním (1–5). Děti procvičují počet 1–5, pojmy nahoře, dole, vpravo, vlevo, vnímání různých poloh obrázků i číslic. Dle zadání vybarví číslice 1–5 základními barvami.

Seasons – Roční období
autor: Mgr. Bc. Lucie Hušková

Prezentace a pracovní list pro výuku anglického jazyka se zaměřením na slovní zásobu z oblasti Seasons – Roční období. Primárně jsou určeny žákům s lehkým mentálním postižením, ale jako základní informační materiály je lze využít i pro jiné skupiny žáků.

 

Modul Audiovideo:

Modul Wiki:

Modul Diskuze:

Modul Obrázky a citace

??LoggaWiggler. Pixabay.com: [online]. [cit. 2017-10-23]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://pixabay.com/en/forest-autumn-forest-colorful-trees-63275/>.

logo 3

Newsletter Metodického portálu vydává NÚV
Weilova 1271/6, 102 00, Praha 10
www.nuv.cz, www.rvp.cz
ISSN: 1802-4785
vedoucí resortního úkolu
Mgr. Ivo Krobot
ivo.krobot@nuv.cz
+420 274 022 614

?