Newsletter 11/2018

?

?

?

logo-nuv

Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ

číslo 11, listopad/2018

Zapište si do kalendáře termín online setkání od 20:00

kalendar

 

8. 11. 2018, Genderově podmíněné násilí 

Víte, jak mluvit s žáky a studenty o násilí, jaké aktivity v hodinách využít a s kým je možno v případě potřeby spolupracovat? Tým lektorek ve složení Kristýna Pešáková, Lucie Čechovská a Eva Bartáková vám vše podstatné sdělí prostřednictvím prvního webináře ze seriálu věnovaného genderové rovnosti.

15. 11. 2018, Třída – od jednotlivce k třídnímu kolektivu 

Jak vytvořit „ten správný“ třídní kolektiv a jaké možnosti máme k jeho stmelení? Je vhodné používat diagnostiku pozic v kolektivu třídy a v jaké formě? Lektorka Marika Kropíková vás provede úskalími práce se skupinou i jednotlivci.

22. 11. 2018, Výuka v projektech na 1. stupni ZŠ 

Inovativní český vzdělávací koncept Škola Můj Projekt nabízí dětem smysluplné vzdělávání, pedagogům profesní i osobní rozvoj a vedení škol komplexní podporu na cestě ke kvalitě. Integruje vyučovací předměty do tematických celků a nabízí výuku v projektech podle originální metodiky projektového řízení. Spoluzakladatelka konceptu Andrea Vedralová se s námi podělí o inspiraci a tipy ze zákulisí tohoto počinu.

28. 11. 2018, Rozvíjení digitální gramotnosti nejen v češtině

Informační technologie a český jazyk – lze tyto dva předměty spojit do jednoho fungujícího celku? Odpověď najdeme spolu s lektorkou Ludmilou Kovaříkovou, učitelkou českého jazyka na 2. stupni ZŠ a členkou GEG (Google Education Group) ČR. 

Služba pro vás: Chcete být informováni o aktuálním online setkání? Nechte si zasílat upozornění na webináře e-mailem. Stačí pouze zadat vaši e-mailovou adresu. Zasílání upozornění můžete kdykoli zrušit.

Přihlásit se k odběru upozornění »

Téma měsíce: Speciální vzdělávací potřeby

 

Modul Články

Modul DUM

Z ostatních modulů

Český občan bez znalosti češtiny v základní škole – část 1
autor: Eva Popelková, spoluautor: Mgr. Alice Kourkzi

Školy hledají způsoby, jak si poradit s výukou žáků s nedostatečnou znalostí češtiny. Seriál článků dokumentuje na příkladu konkrétního žáka integraci do základní školy. Zaměřuje se na nastavení plánu pedagogické podpory (PLPP), nastavení individuálního vzdělávacího plánu (IVP) a je doplněn o příklady konkrétních metod, obsahu a organizace výuky.

Případová studie – žák s poruchou autistického spektra a jeho začlenění do třídy ve škole běžného typu (úvod a 1. část)
autor: Mgr. Hana Havlínová Ph.D., spoluautor: Mgr. Jitka Jarníková

Vzhledem k tomu, že se v současné době zvyšuje počet dětí s poruchami autistického spektra (PAS) integrovaných do běžných škol a PAS jsou navíc z hlediska edukačního procesu nejobtížněji uchopitelné a průběh vzdělávacího procesu bývá často nepředvídatelný a nejistý, je věnován tento seriál tomuto tématu.

ZŠ Staňkova a 186 žáků-cizinců z 28 zemí
autor: PeaDr. Lenka Humpová

Základní a mateřskou školu Staňkova v Brně navštěvuje 186 žáků-cizinců z 28 zemí. V rámci kraje je škola pověřena realizací bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání zahrnující výuku českého jazyka. Vyučuje podle vlastního vzdělávacího programu Škola bez hranic.

Hodnocení žáků-cizinců
autor: Alice Kourkzi

Hodnocení žáka je ve škole velmi důležité, jelikož jím může být motivován, odměňován, posouván dále, ale také demotivován. Řada odkazů a jednotlivých článků níže nabízí příklady úloh z různých oblastí vzdělávání a k nim připravené ukázkové hodnocení.

Co je zajímavého v žebříčku Top 200 Tools for Learning 2017?
autor: Michal Černý

Jane Hartová už po jedenácté sestavila za pomoci 2174 hlasujících z 52 států žebříček nejpopulárnějších nástrojů pro učení. Co je na tomto žebříčku zajímavého? Proč mu věnovat pozornost a proč ho naopak nepřeceňovat?

Vize budoucnosti z pohledu školské instituce
autor: Bořivoj Brdička

Informace o zprávě, kterou pro nasměrování svého budoucího vývoje vypracoval Georgijský technický institut. Aplikuje současné vnímání komplexního vývoje světa, a tak může být inspirací jiným institucím i obecné školské politice.

20. století očima dědečka I. 
autor: Mgr. Jitka Vrbová

Dědečkovo vyprávění stručně seznamuje žáky s dějinami 1. poloviny 20. století. Každé období ukončeno úkolem.

Hůlkové písmeno A 
autor: Mgr. Martina Malinová

Pracovní list slouží k nácviku psaní velkého hůlkového písmene A. Část pracovního listu může také sloužit jako grafomotorické cvičení psaní čar.

Závody na sněhu – numerace 0–10 
autor: Mgr. Petra Cemerková Golová

Soubor materiálu je zaměřen na numeraci v oboru 0–10. Materiály mohou být použity v návaznosti nebo samostatně. Žáci si procvičí pozornost, představivost, číselné řady, porovnávání čísel apod.

Lidské tělo 
autor: Mgr. Jitka Vrbová

Žáci druhého stupně ZŠ speciální nebo studenti praktické školy si upevňují názvy jednotlivých částí těla, učí se ty, které dosud neznali. V metodických poznámkách jsou uvedeny hry i to, jak pracovat s pracovním listem. Druhou částí je seznámení se s nejznámějšími vnitřními orgány lidského těla. Pracovní list spolu s prezentací žákům ukáže uspořádání vnitřních orgánů i jejich základní funkce. Součástí jsou i metodické poznámky pro učitele.

Veselé počítání 
autor: Mgr. Věra Kundratová 

Pracovní listy vhodné do hodin matematiky rozvíjejí učivo 4. ročníku. Formou šifrovaných čísel si žáci procvičují sčítání a odčítání do 100. Úkoly rozvíjejí logické myšlení a prostorovou orientaci. Materiál lze nejlépe využít při procvičování učiva.

Preventivní prohlídky 
autor: Mgr. Jitka Vrbová

Pracovní list žákům ZŠ speciální nebo střední praktické školy připomene, ke komu a jak často by měli chodit na preventivní prohlídky. Budou vyhledávat ve slovníku, naučí se orientovat v ordinačních dobách, zkusí se objednat telefonicky na prohlídku. Součástí prac. listů je i metodický návod včetně možného domácího úkolu.

My Family – Má rodina
autor: Mgr. Bc. Lucie Hušková

Prezentace a čtyři pracovní listy pro výuku anglického jazyka zaměřené na slovní zásobu v oblasti My Family – Má rodina. Primárně jsou určeny žákům 2. stupně speciálních škol s lehkým mentálním postižením, ale jako základní informační materiály je lze využít i pro jiné skupiny žáků.

Modul Diskuze:

Modul Digifolio:

Modul Wiki:

AudioVideo:

Novinky projektu PPUČ

Účastněte se setkání pro rozvoj gramotností v předmětech. Více o akcích a možnost přihlášení najdete zde.

Zajímá vás digitální gramotnost očima různých předmětů či čtení ve výuce? Na webové stránce  https://gramotnosti.pro/ najdete program minikonferencí digitální a čtenářské gramotnosti a možnost se na akce přihlásit.

Žáci bez znalosti češtiny ve škole 

V českých školách přibývá žáků-cizinců (více zde). Školy často řeší nedostatečnou znalost vyučovacího jazyka i u českých státních občanů, kteří se vracejí ze zahraničí, nebo doma hovoří jiným jazykem (více zde). Na uvedených příkladech dvou žáků základní školy bez znalosti češtiny je dokumentován proces nastavení podpůrných opatření včetně jazykové podpory a práce učitele a asistenta pedagoga.

logo 3

Newsletter Metodického portálu vydává NÚV
Weilova 1271/6, 102 00, Praha 10
www.nuv.cz, www.rvp.cz
ISSN: 1802-4785
vedoucí resortního úkolu
Mgr. Ivo Krobot
ivo.krobot@nuv.cz
+420 274 022 614