Newsletter č. 11/2019

?

logo-nuv

Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ

číslo 11, listopad 2019

Zapište si do kalendáře termíny online setkání od 20:00

kalendar

6. 11. 2019, Aplikace environmentálních prvků do vzdělávací nabídky MŠ II.

Mgr. Michael Novotný nabízí druhou část nabídky dramatických, pohybových, výtvarných a experimentálních činností s environmentální prostupností využitelných ve vzdělávací nabídce mateřské školy.

7. 11. 2019, Dvanáct ověřených metod pro rozvoj kolegiální spolupráce – komu je příručka určena a jak s ní pracovat?

Markéta Štěpánová, Anna Babanová a Irena Smetáčková nám představí novou příručku s tématem genderově citlivého přístupu k vedení výuky.

20. 11. 2019, Dějepisné perspektivy – historičtí aktéři včera, dnes a zítra

Zajímá vás propojení více dějepisných událostí jednotnou metodikou? Martin Vonášek si pro vás přichystal webinář o výuce dějepisu „tak trochu jinak“.

21. 11. 2019, Čtenářská gramotnost v předškolním vzdělávání

I když děti předškolního věku ještě neučíme číst, neznamená to, že je pro nás čtenářská gramotnost tabu. Inspirovat nás k aktivitám bude Mgr. Andrea Mouchová.

27. 11. 2019, Dvanáct ověřených metod pro rozvoj kolegiální spolupráce – sdílení zkušeností s jednotlivými metodami z příručky

Markéta Štěpánová, Anna Babanová a Irena Smetáčková spolu s námi prolistují příručku s tématem genderově citlivého přístupu k vedení výuky a upozorní na uvedené metody – jak fungují a čím mohou být učitelům přínosné.

28. 11. 2019, Mediální reflexe Jana Palacha během výročí

Jak přistupovat k naší moderní historii, aby byla výuka dějepisu zajímavá a aktuální? PhDr. Jan Bárta nás provede ukázkovým tématem.

Služba pro vás: Chcete být informováni o aktuálním online setkání? Nechte si zasílat upozornění na webináře e-mailem. Stačí pouze zadat vaši e-mailovou adresu. Zasílání upozornění můžete kdykoli zrušit.

Přihlásit se k odběru upozornění »

Téma měsíce: Podzim tvořivě

 

Modul Články

Modul DUM

Z ostatních modulů

Skřítek Podzimníček
autor: Veronika Lorgerová

Hlavním hrdinou textu je skřítek Podzimníček, který nás lekcí provází jak dramatickými, tak výtvarnými či tv činnostmi/aktivitami.

Uri Orlev: Běž, chlapče, běž (čtenářská dílna)
autor: Marcela Svejkovská

S příběhem Srulika/Jurka se žáci přenesou do válečného Polska a spolu s ním zažívají dobrodružný boj o přežití. 

Aktivity v přírodě s předškoláky II – podzim, rozvoj smyslů
autor: Petra Pšeničková

Příspěvek nabízí inspiraci/nápady, jak do tematického plánu předškolní přípravy zahrnout podzimní aktivity v přírodě. Rozvíjíme smysly: zrak, sluch, čich, chuť i hmat.

Obrázkový diktát
autor: Autor: Jana Udatná, spoluautor: Andrea Mouchová

Cílem aktivity je rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti dětí předškolního věku. Jmenované gramotnosti se při činnosti přirozeně propojují.

Environmentální vzdělávání a výuka venku
autor: Zdeněk Hromádka

Článek reflektuje současný trend v oblasti environmentálního vzdělávání „učení venku“. Po teoretickém úvodu seznamuje čtenáře s některými prvky tohoto způsobu výuky.

Hry s padákem
autor: Kateřina Pokorná

Jedná se o pomocný materiál – zásobník pohybových her pro učitele mateřských škol a vedoucí sportovních kroužků. Jednotlivé hry je možné vytisknout na karty a vytvořit si zásobník her.

Divadélko – les
autor: RNDr. Hana Lišková, spoluautor: Kateřina Serafinová, DiS.

Aktivita primárně rozvíjí předmatematickou gramotnost v úzké vazbě na čtenářskou gramotnost.

 

Podzim
autor: Mgr. Jan Fišar

Ukázka pracovních listů z pracovního sešitu KuliFerda. Vybrané pracovní listy jsou zaměřeny na podporu grafomotoriky a jemné motoriky, sluchového vnímání a předmatematických dovedností předškoláků.

Čtení s porozuměním – Podzim je tu
autor: Mgr. Vendula Dovole

Materiál obsahuje text, který se týká podzimu, a následné úkoly, které prověřují porozumění textu. Materiál je součástí ucelené řady.

Roční období s počítáním
autor: Mgr. Klára Soldánová

Pracovní listy zaměřené na počítání do 6, tematicky věnované čtyřem ročním obdobím. Žáci přiřazují kartičky se správným počtem obrázků dle zadání.

Dýňové úkoly
autor: Mgr. Tereza Chaloupková

Materiál obsahuje 10 úkolů – pracovních listů s podzimní tematikou.

Interaktivní prvouka I.
autor: Zdeněk Hanzelín
Žáci si interaktivní formou procvičí znalosti prvouky na téma škola, učební pomůcky, cesta do školy, čtyři roční období.

Drak, nebo drak?
autor: Mgr. Jaroslava Hrnčárková

Pracovní list obsahuje puzzle ke skládání ve skupinách a procvičování orientace na obrázcích: vpravo, vlevo a uprostřed. Součástí je i omalovánka s podzimní tematikou a vypravování o podzimu.

Podzim – počítáme, vybarvujeme
autor: Mgr. Eva Macháčková

Pracovní listy s kartičkami obrázků s podzimní tematikou slouží k rozvoji početních představ počítáním i přiřazováním (1–5). Děti procvičují počet 1–5, pojmy nahoře, dole, vpravo, vlevo, vnímání různých poloh obrázků i číslic. Dle zadání vybarví číslice 1–5 základními barvami.

Modul Audiovideo:

Modul Wiki:

Modul Diskuze:

PPUČ

Zúčastněte se některé ze tří podzimních minikonferencí odborných panelů či jedenácti setkání společenství praxe pro rozvoj gramotností ve vzdělávacích oblastech. Získáte tím nejen inspiraci do výuky, ale především možnost setkat se s kolegy učiteli, kteří chtějí sdílet své zkušenosti s tím, jak lze rozvíjet učení dětí a žáků v souvislostech.

Září bylo měsícem gramotností, ve kterém jsme motivovali učitele MŠ a ZŠ ke společnému plánování, realizování a hodnocení výuky. Podělte se s námi o zkušenosti s párovou výukou a týmovou prací za finanční odměnu (ppuc@nuv.cz).

VAROQUAUX, Gael. flickr.com: Trees are stripes, leaves are dots, color is everywhere [online]. 2016-11-12 [cit. 2019-10-21]. Dostupný pod licencí CC-BY na WWW <https://www.flickr.
com/ photos/gaelvaroq uaux/30852
654171/>.

logo 3

Newsletter Metodického portálu vydává NÚV
Weilova 1271/6, 102 00, Praha 10
www.nuv.cz, www.rvp.cz
ISSN: 1802-4785
vedoucí resortního úkolu
Mgr. Ivo Krobot
ivo.krobot@nuv.cz
+420 274 022 614