Newsletter 1/2020

?

logo-nuv

Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ

číslo 1, leden 2020

Výběr online setkání roku 2019

 

Dvanáct ověřených metod pro rozvoj kolegiální spolupráce

Cílem setkání bylo seznámit účastnice a účastníky s nově vzniklou metodickou příručkou Dvanáct ověřených metod pro rozvoj kolegiální spolupráce.

Asistent jako podpora pedagoga aneb Asistent pedagoga ve světle mýtů a pravd v prostředí základní školy

Zkušená lektorka Helena Kumperová navázala na zářijové setkání s tématem asistenta pedagoga. Tentokrát jsme se věnovali týmové spolupráci učitel a asistent.

Učit se učit, myslet a žít – učení s ohledem na fungování mozku

Nepotřebujete oprášit své znalosti z psychologie a neurologie? Mgr. Petra Dočkalová vás na webináři jistě naladila na nadcházející školní rok, kdy byste mohli začít některé aktivity dělat maličko jinak…

Gamifikace výuky

Gamifikace výuky neboli zapojení herních principů do vzdělávání je jedna z oblastí, která v současné době zažívá ve školství velký boom. Ve webináři jsme se věnovali převážně využití počítačových her v různých předmětech. Ukázali jsme si příklad několika z nich a podrobněji se zastavili nad fenoménem Minecraft. Hry, kterou již 15 let hrají miliony dětí po celém světě.

Diferencovaná výuka aneb Jak pracovat s nadanými žáky v běžné třídě

Problematika existence nadaných žáků si již ve většině českých škol získala zaslouženou pozornost. O jejich odlišných edukačních potřebách se také hovoří. Učitelům se dostaly do povědomí informace o nutnosti adekvátní podpory nadaných žáků. Jaká ale tato podpora konkrétně je, v čem spočívá? Jaké jsou konkrétní kroky a náměty pro práci s nadanými žáky v běžné třídě?

Služba pro vás: Chcete být informováni o aktuálním online setkání? Nechte si zasílat upozornění na webináře e-mailem. Stačí pouze zadat vaši e-mailovou adresu. Zasílání upozornění můžete kdykoli zrušit.

Přihlásit se k odběru upozornění »

Výběr aktuálních příspěvků

 

Modul Články

Modul DUM

Z ostatních aktivit

Příběhy na dobrou noc pro malé rebelky, čtenářská dílna
autor: Marcela Svejkovská

Tato čtenářská dílna pracuje s životními příběhy několika výjimečných žen. Žáci by si na jejím základě mohli uvědomit, že život každému přináší nepřeberné možnosti uplatnění. A i když máme odlišné „startovací podmínky“, je důležité mít sny a snažit se je uskutečňovat. I přes „nepřízeň osudu“ (a možná i jí navzdory).

Cizí zeď
autor: Vanda Vaníčková

Výuková aktivita Cizí zeď je zaměřená na reflexi hudebního videoklipu s přesahem k rozvoji čtenářské, digitální a mediální gramotnosti. Aktivita se zaměřuje na chování lidí ve virtuálním světě, které se přímo promítá do světa reálného. Rovněž cílí na mediální manipulaci, kritické myšlení a problematiku pravdivosti v mediálním prostoru.

Základem kritického myšlení jsou fakta
autor: Bořivoj Brdička

Zpráva o studii amerického profesora kognitivní psychologie Daniela Willinghama vysvětlující postavení faktických znalostí při budování schopnosti kriticky myslet.

O Šípkové Růžence s Ozobotem
autor: Mgr. Veronika Celnarová, spoluautor: PhDr. Hana Havlínová, Ph.D.

Hlavním cílem popisované hodiny českého jazyka je rozvíjení slovní zásoby, dodržování dějové posloupnosti a doslovné porozumění textu, ale je zde rozvíjena i gramotnost matematická, a to prostřednictvím nenásilně zařazené práce s Ozoboty. 

Pracovní listy – sociální témata
autor: Ing. Barbora Jordánová

Pět pracovních listů na sociální témata pro učitele předmětů občanská nauka, chov zvířat, rostlinná produkce a ICT. Tyto učební materiály byly vytvořeny během letní školy projektu Erasmus+ KA2 – Across Disciplines, Borders and People in Rural Development v roce 2018. Obsahová správnost materiálů je zajištěna v rámci programu Erasmus.

Jezera východoafrické propadliny
autor: Petr Tišl

Pracovní list se zabývá problematikou vzniku a významu jezer v oblasti východoafrické prolákliny. Může být využit jednak ve výuce přírodních podmínek afrického kontinentu, tak při výuce regionální geografie východní Afriky. 

Kulturní rozmanitost – Německo a Němci
autor: MgA Sevdalina Kovářová Kostadinova 

V první části programu se děti seznámí se životem lidí jiných sociokulturních skupin formou zajímavé přednášky či formou otázek a odpovědí. Druhá část programu je interaktivní a má charakter kreativního workshopu, který vychází z tradic a kultury dané země.

Základní podmínky života na Zemi – pokus
autor: Mgr. Petra Cemerková Golová

Pracovní list slouží k procvičení učiva o základních podmínkách života na Zemi. Žáci si pomocí doplňovačky připomenou, které podmínky jsou nezbytné k životu organismů, a následně tyto informace ověří během pokusu.

Vzdělávání žáků se sluchovým postižením

Prolistujte s námi novou elektronickou publikaci pro učitele češtiny žáků se sluchovým postižením. Najdete v ní spoustu praktických tipů přímo do výuky. Metodika je pro vás dostupná (díky editačnímu prostředí portálu) v českém i v českém znakovém jazyce.

PPUČ

Ohlédněte se s námi za minikonferencemi pro jednotlivé gramotnosti: matematická gramotnost (11. 11.); digitální gramotnost (14. 11.); čtenářská gramotnost (3. 12.). Sledujte výstupy ze setkání společenství praxe. Vyzkoušejte si online aplikaci pro sebehodnocení digitál. dovedností učitele – Profil Učitel21. Jak se vám aplikace líbí? Poraďte nám, co dalšího byste v aplikaci ocenili!

City. Wikimedia.org: Christmas tree
City of Sydney [online]. <https://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Christmas_tree_City_of_
Sydney.jpg>.

logo 3

Newsletter Metodického portálu vydává NÚV
Weilova 1271/6, 102 00, Praha 10
www.nuv.cz, www.rvp.cz
ISSN: 1802-4785
vedoucí resortního úkolu
Mgr. Ivo Krobot
ivo.krobot@nuv.cz
+420 274 022 614