Newsletter 1/2021

?


Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ

číslo 1, leden 2021

Výběr online setkání roku 2020

Dítě s poruchou pozornosti (ADHD, ADD) ve škole i doma

Webinář nabídl pohled pedagoga a psychoterapeuta doplněný o pohled rodiče dítěte s poruchou pozornosti (v kombinaci s poruchami učení). Lektorka: Mgr. Jana Divoká.

Otevřená a nenásilná komunikace v náročných situacích

Jak zjistit potřeby žáků? Jak je motivovat k práci? Jak zvolit přiměřené nároky, žáky nepřetěžovat, ale přispívat k překlenutí náročné (covidové) doby? Lektorka: PhDr. Jitka Gabašová.

Jak na online vzdělávání

Základní poznatky, které jsou s problematikou distanční výuky spojeny, se pokusili představit lektoři Ing. Bořivoj Brdička, Ph.D., Jaroslav Mašek, Daniel Pražák.

Skupinová práce a kooperativní učení

Jak uspořádat učebnu? Jak dělit žáky do skupin? Jak nastavit pravidla a role ve skupině? Jak nastavit úkol, aby se na něm všichni členové skupiny podíleli? Jak hodnotit a vyhodnocovat skupinovou práci, tzn. nejen dovednosti žáků, ale i procesy, kterými žáci prošli? Lektor: Mgr. Jiří Hruška.

Výběr aktuálních příspěvků

 

Modul Články

Modul DUM

Z ostatních aktivit

Inovované pojetí funkce ICT koordinátora/metodika
autor: Ondřej Neumajer

Po patnácti letech vstoupil v platnost v polovině roku 2020 nový standard studia ICT metodika, někdy také nazývaného ICT koordinátor. Článek shrnuje, v čem spočívá hlavní zaměření inovovaného pojetí této důležité pozice na škole, jejímž cílem je podpora učitelů ve smysluplné integraci digitálních technologií do života celé školy.

Falešné účty veřejných osobností na sociálních sítích
autor: Petr Caloň

Je nezpochybnitelným faktem, že na sociálních sítích existuje nepřeberné množství falešných účtů. Jak se vyvarovat toho, aby člověk nenaletěl na tyto falešné účty? V této lekci se zaměříme právě na existenci těchto účtů, pokusíme se žáky naučit rozpoznávat tyto účty a nabádat je k větší kontrole toho, co lajkují či sdílejí.

Psaní jednoduchých textů v cizím jazyce, aplikace Classroomscreen
autor: Ivana Chmelařová

Při vytváření dovednosti psát v cizím jazyce texty v elektronické podobě je důležité, aby zadání byla proveditelná, nebyla časově příliš náročná a dávala žákům prostor k vyjádření a sdílení svých názorů, jakmile jim toto jejich úroveň zvládnutí cizího jazyka umožní. A když mohou nejen psát, ale zapojit i jiný způsob vyjádření, například kreslení, píšou obvykle mnohem ochotněji a kvalita jejich písemného projevu bývá vyšší.

Afrika – plavba kolem kontinentu
autor: Mgr. Jan Zicha

Procvičování členitosti Afriky nabízí interaktivní kvíz v prezentaci PowerPoint. Součástí příspěvku je elektronický pracovní list pro vyplnění na PC nebo mobilním zařízení. Pro využití mobilního telefonu je také ke stažení bezplatná mobilní aplikace na Google Play nebo App Store. Vhodné také např. pro distanční výuku, kdy žák může pracovat na PC nebo mobilním zařízení a po uložení může vypracované úkoly odevzdat v elektronické podobě.

Příroda našeho regionu v ročních obdobích
autor: Martin Rek

Při výukových programech budou děti předškolního věku pozorovat živé i neživé části přírody formou her, skupinové práce a zážitkových aktivit v neformálním prostředí. Součástí každé výuky budou pracovní listy, kde si děti rozšíří znalosti o přírodě, rozvinou slovní zásobu a zapojí svou fantazii a kreativitu. Výstupem budou portfolia v podobě vlastních prací s přírodninami.

Jak Lev a Lenochod zdobili vánoční kaktus
autor: PhDr. Petr Hedbávný

Příspěvek si klade za cíl žákům 1. stupně ZŠ představit velkou vyprávěcí hru s vánoční tematikou. Aktivita je vhodná do výuky i do družiny. Materiál tvoří základní metodické instrukce a karta obrázků. DUM neobsahuje povinné zápatí.

Inovace Metodického portálu RVP.CZ

Naprosto klíčovou aktivitou v letošním roce je stále probíhající inovace portálu ve spolupráci s projektem PPUČ. Mění se grafika, uživatelské prostředí a spousta dalších dílčích věcí. Takže taková kompletní přestavba. Nově všechny moduly najdete vpravo nahoře – nová navigace vypadá trochu jako bonboniéra, k jejíž ochutnávce vás spolu s jejím strážcem psem Amosem srdečně zveme. Připravujeme nové pojetí klíčových modulů, cílíme na lepší přehlednost i vizuální dojem.

Pevně doufáme, že náš obsah, nová vizáž portálu a lepší uživatelská přívětivost pro vás budou atraktivní i v příštím roce.

Pěkné Vánoce a šťastný nový rok.

Tým Metodického portálu RVP.CZ

logo 3

Newsletter Metodického portálu RVP.CZ vydává Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).

Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10
www.npicr.cz, www.rvp.cz
ISSN: 1802-4785