Newsletter 12/2019

?

logo-nuv

Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ

číslo 12, prosinec 2019

Zapište si do kalendáře termíny online setkání od 20:00

kalendar

3. 12. 2019 – Podpora žáků s PAS (od 15:00)

Webinář komplexně představuje problematiku PAS a zaměřuje se i na téma vzdělávání v českém školském systému a na současnou legislativu.

4. 12. 2019 – Žák s ADHD v prostředí běžné základní školy

Možnosti práce s hyperaktivitou a impulzivitou nám předloží osvědčený lektor Julius Bittmann.

10. 12. 2019 – Gender a svobodná volba povolání

Jak lze pracovat na různých úrovních předškolního vzdělávání s tématem nestereotypní volby povolání nám řeknou Lucie Čechovská a Kristýna Pešáková.

11. 12. 2019 – Škola bez poražených II.

Respektující komunikace je pro mě základním stavebním kamenem jakýchkoliv aktivit ve škole a nejen v ní, říká učitelka 1. stupně ZŠ a lektorka kurzu Škola bez poražených Mgr. Kateřina Vrtišková.

18. 12. 2019 – Problémy nadaných žáků s učiteli a problémy učitelů s nadanými žáky – je to problém?

Doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D. nabídne popis a rozklíčování některých situací, k nimž by nemuselo ve školách docházet, kdyby učitelé věděli, s jakými vlastnostmi nadaných žáků se mohou setkat, a kdyby měli znalosti, jak v takových modelových případech reagovat a postupovat.

Služba pro vás: Chcete být informováni o aktuálním online setkání? Nechte si zasílat upozornění na webináře e-mailem. Stačí pouze zadat vaši e-mailovou adresu. Zasílání upozornění můžete kdykoli zrušit.

Přihlásit se k odběru upozornění »

Výběr aktuálních příspěvků z Metodického portálu RVP.CZ

 

Modul Články

Modul DUM

Z ostatních aktivit

Devítky, na které se zapomíná
autor: prof. PhDr. Petr Čornej DrSc.

Článek připomíná významná „devítková“ výročí starších českých i obecných dějin a poukazuje na jejich přesah do současnosti.

Buňka jako škola?
autor: Jakub Holec, spoluautor: Pavlína Holcová

Žáci na základě informací o funkcích konkrétních organel a buněčných struktur hledají takové části školy či osoby ve škole pracující, které je možné z hlediska jejich funkce přirovnat k dané buněčné organele či buněčné struktuře.

Den Země jako příležitost pro aktivity environmentální výchovy
autor: Zdeněk Hromádka

V úvodu článku se autor zamýšlí nad koncepcí environmentální výchovy a ukazuje, že by neměla být „výchovou katastrofami“. V druhé části textu ukazuje, jak na jeho škole probíhaly „oslavy Dne Země“.

Indikátory inovací školství podle OECD
autor: Bořivoj Brdička

Zpráva o tom, jaké indikátory inovací školství sledují experti OECD, a to v souvislosti s naší právě připravovanou Strategií 2030+.

 

 

(Ja)hodování
autor: Mgr. Petra Cemerková Golová

Projekt (Ja)hodování je zaměřen na podporu čtenářství, podporu finanční a čtenářské gramotnosti, čtení s porozuměním s využitím moderních metod a ICT technologií a na práci s informacemi.

Poválečný Měděnec
autor: Mgr. Marcela Svejkovská

Metodika pracuje s archiváliemi z let 1946 a 1947, konkrétně se zápisy schůzí Místního národního výboru v Měděnci. Tyto se stávají pro studenty čítankou mezilidských vztahů a nového společenského uspořádání ve staré hornické krušnohorské obci.

Metody rybolovu
autor: Petr Tišl

Cílem aktivity není jen informace o druzích ryb a způsobech lovu, ale také apel na odpovědné spotřebitelské chování, nebo alespoň informace o možnostech volby.

Řazení výběrem – interaktivní webová stránka
autor: Ing. Jitka Vlčková

Interaktivní webová stránka názorně zobrazuje jednotlivé kroky řazení výběrem v poli čísel. Zobrazí se netříděné pole a pracovní pole.

Vzdělávání žáků se sluchovým postižením

NÚV radí v druhém díle elektronické publikace Výuka českého jazyka pro žáky se sluchovým postižením (2. část), jak neslyšící učit češtinu. Publikace poskytuje nutná teoretická východiska pro výuku češtiny spolu s ukázkami konkrétních typů úkolů, cvičení a příkladů. Vše podstatné pro školskou praxi je shrnuto v praktických didaktických doporučeních. Publikace je přístupná on-line jak v češtině, tak v českém znakovém jazyce.

PPUČ

Stále pro Vás zveřejňujeme nové příspěvky v blogu Gramotnosti v praxi. Přečtěte si například, jak rozvíjet gramotnosti s ohledem na možnosti a předpoklady každého žáka ve společné třídě nebo jak do výuky angličtiny zařadit aktivity, při kterých budou žáci komunikovat nejen s vyučujícím a mezi sebou, ale budou se moci potkat i s jinými lidmi z jiné země.
Inspiraci pro rozvoj gramotností nabízíme i prostřednictvím záznamů webinářů, které jsou dostupné zde. Sledujte také aktuality, ve kterých se dozvíte o realizaci minikonferencí a setkání společenství praxe.

 

logo 3

Newsletter Metodického portálu vydává NÚV
Weilova 1271/6, 102 00, Praha 10
www.nuv.cz, www.rvp.cz
ISSN: 1802-4785
vedoucí resortního úkolu
Mgr. Ivo Krobot
ivo.krobot@nuv.cz
+420 274 022 614