Newsletter 2/2018

 

logo-nuv

Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ

číslo 2, únor 2018

Zapište si do kalendáře termíny online setkání od 20:00

7. 2. 2018, Co dělat, aby čtení bavilo?

Hry, pohybové aktivity a další nápady do hodin českého jazyka nám již Mgr. Jan Horák formou webináře předal. Proto víme, že i hodiny čtení na 1. stupni pod jeho vedením nebudou žádná nuda.

15. 2. 2018, Konverzace v aj? Ano! Kdy? Nejlépe od 1. třídy!

První díl “konverzačního” webináře Mgr. Sylvie Dolákové jistě naváže na již proběhlá online setkání – zaměřená na pohádky, výslovnost nebo atraktivní rozšiřování slovní zásoby dětí předškolního a mladšího školního věku.

22. 2. 2018, Konverzace v aj? Jak motivovat nemotivované

Druhý díl “konverzací v angličtině” bude opět využívat získaných zkušeností učitele z předchozích webinářů – práce s pohádkou či veselých hrátek s výslovností. Setkání s Mgr. Sylvií Dolákovou vás zcela jistě namotivuje.

Služba pro vás: Chcete být informováni o aktuálním online setkání? Nechte si zasílat upozornění na webináře e-mailem. Stačí pouze zadat vaši e-mailovou adresu. Zasílání upozornění můžete kdykoli zrušit.

Přihlásit se k odběru upozornění »

Téma měsíce: Člověk a zdraví

 

Modul Články

Modul DUM

Z ostatních modulů

Zdravotní cvičení
autor: Veronika Lorgerová

Tuto lekci jsem připravila na zdravotní cvičení. Vkládám zde dvě lekce soustředěné na záda – skoliózu páteře a zvětšenou hrudní kyfózu neboli kulatá záda. Lekce je přizpůsobená dětem staršího předškolního věku. 

Zásady pohybové gramotnosti na příkladu kolektivního sportu kin-ballu
autor: Martin Paur

Článek popisuje zásady pohybové gramotnosti na pravidlech kolektivního sportu kin-ballu. Podle autora pohybová gramotnost v tělesné výchově vyhovuje současným požadavkům UNESCO na podporu inkluze ve všech typech vzdělávání.

Nebojme se gymnastiky II
autor: Blanka Zelenková

Tělocvičné nářadí je samo o sobě pro děti atraktivní pro svou variabilnost a možnosti využití. Již samo jeho používání je motivací ke cvičení s dětmi. Článek se zaměřuje na některé možnosti využití základního tělocvičného nářadí při pohybových činnostech v mateřské škole a má inspirovat učitelky k tomu, co většina z nich zná a v podstatě dělá – k propojení pohybu, dětské fantazie a tvořivosti.

Pexeso: zdravé stravování
autor: Žij zdravě; spoluautor: Mgr. Kristýna Vadassová

Za poslední čtvrtstoletí došlo ke ztrojnásobení počtu obézních dětí. Nejlepší prevencí je zdravý životní styl, který zahrnuje nejen nutričně vyváženou stravu, ale také pravidelný pohyb. Tento materiál se zaměřuje na cvičení s velkými míči. Děti se naučí několik cviků na velkých míčích, které mohou přispět k posílení svalstva a zlepšení koordinace pohybů.

Pojďme si hrát na indiány
autor: Michael Novotný

Příspěvek pro vyučující v mateřských školách, který nabízí rozmanitou škálu her a činností inspirovaných indiány Severní Ameriky.

Dramatizace ve výchově ke zdraví
autor: Petr Koubek; spoluautor: Mgr. Marcela Kulíšková

Tento text vznikl jako aktivita v rámci projektu Výuka k různosti jako součást multikulturní výchovy a vzdělávání. Přináší příklad dobré praxe využití výukové opory, která v projektu vznikla, v konkrétní vyučovací dvouhodině.

Testování zdatnosti 
autor: Mgr. Jan Zicha

Pracovní list pro evidenci tělesné zdatnosti v 7.–9. ročníku. Pracovní list je pro předmět výchova ke zdraví, testy jsou prováděny v předmětu tělesná výchova.

Prevence zneužívání návykových látek 
autor: Mgr. Věra Luxová 

Žáci řeší ve skupině zajímavé a poučné úkoly týkající se návykových látek.

Umělé dýchání, srdeční masáž 
autor: Mgr. Jiřina Dolníčková

Znaky zástavy dechu, postup při poskytnutí první pomoci.

Karta pro žáky s kritérii pro hodnocení přeskoku 
autor: Mgr. Jan Zicha

Žáci se podle zadání vzájemně sledují při provádění cviku (roznožka, skrčka) a v roli rozhodčích podle jednoduchých kritérií vyhodnotí jeho provedení. Vhodné pro žáky 8.–9. ročníku.

Testování svalové nerovnováhy 
autor: Luděk Michalík

Baterie cviků pro studenty na testování svalové nerovnováhy s tabulkou pro zápis výsledků

Stravování & výživa 
autor: Mgr. Josef Ledvoň

Prezentace studenty seznamuje s informacemi o složení potravin, Bio a Fair Trade výrobky, poruchami přijímání potravy a umožňuje vypočítat BMI. Přiložená „anketa“ (dotazník) umožňuje vzájemné srovnání stravovacích návyků mezi studenty. Mohou také sami zkusit vytvořit vlastní anketu.

Nutriční hodnoty ovoce a zeleniny od D do J 
autor: Tomasz Nogol

Materiál obsahuje prezentaci věnovanou jednotlivým druhům ovoce a zeleniny (seřazeno abecedně – zde na písmena od D do J), seznamuje s původem, současným výskytem, nutričními hodnotami, prospěšností pro zdraví, s gastronomickým využitím a souvisejícími normami týkajícími se těchto potravin. Možno využít jako výklad, inspiraci k podobné samostatné tvorbě nebo zdroj k pracovním listům, které jsou dostupné jako samostatný materiál.

Modul Odkazy:

Cílem portálu je poskytnout na jednom místě všechny dostupné materiály a pomůcky pro učitele v mateřských, základních a středních školách k výuce Ochrany člověka za mimořádných událostí a k začlenění této problematiky do výuky. 

Modul Digifolio

V tomto tematickém pohledu jsme pro Vás shromáždili důležité materiály a odkazy, které souvisí s problematikou zdraví a zdravotní prevence v základním vzdělávání. 

Edukační program určený mateřským školám. Projekt je zaměřený na systematickou výuku základů správné výživy, podpoře a rozvoji pohybových aktivit. Projekt je podporován Ministerstvem zdravotnictví ČR.  

Diskuze:

 

Modul Obrázky a citace

A.Savin (Wikimedia. Wikimedia.org: Kolomenskoe in white - Dec12 - 03 snow [online]. 2012-12-25 [cit. 2018-01-23]. Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 na WWW: <https://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Kolomenskoe_in_white_-_Dec12_-_03_snow.jpg
>.

logo 3

Newsletter Metodického portálu vydává NÚV
Weilova 1271/6, 102 00, Praha 10
www.nuv.cz, www.rvp.cz
ISSN: 1802-4785
vedoucí resortního úkolu
Mgr. Ivo Krobot
ivo.krobot@nuv.cz
+420 274 022 614