Newsletter 2/2019

?

?

logo-nuv

Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ

číslo 2, únor 2019

Zapište si do kalendáře termíny online setkání od 20:00

kalendar

6. 2. 2019, Mapy učebního pokroku klíčových kompetencí ve výuce ZŠ 

Inovativní český vzdělávací koncept Škola Můj Projekt integruje vyučovací předměty do tematických celků, nabízí výuku v projektech a zcela přirozeně rozvíjí u žáků klíčové kompetence, které vyžaduje RVP ZV. Spoluzakladatelka konceptu Andrea Vedralová se s námi již podruhé podělí o inspiraci a výukové tipy.

13. 2. 2019, Pohybové činnosti v mateřské škole

Metody a techniky pohybových činností, průpravné hry a cvičení s předškoláky nám představí osvědčený lektor Michael Novotný. Nejen dramatickou výchovou je učitel mateřské školy živ.

14. 2. 2019, Pokusné ověřování občanského vzdělávání ve školách

Chcete vědět, jak efektivně rozvíjet občanské kompetence žáků a zavádět systémovou podporu občanského vzdělávání na své škole? Inspirujte se projektem Pokusné ověřování občanského vzdělávání a spolu s Terezií Vávrovou a Tomášem Hazlbauerem se inspirujte k zavedení dalších nástrojů občanského vzdělávání.

20. 2. 2019, Model E-U-R v praxi, rozvoj kreativity

Díky třífázovému modelu učení si žáci zapamatují učivo na delší dobu, jsou aktivnější ve vyučovacím procesu a více motivováni k učení, projevují vyšší míru tvořivosti. Inspiraci pro práci s žákovskou skupinou si pro nás připravila Lenka Skoupá.

21. 2. 2019, Genderově citlivý přístup k dětem v mateřských školách – ukázky praktických aktivit

Lektorky Kristýna Pešáková a Lucie Čechovská už inspirovaly v lednu učitele 1. a 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků gymnázií. Jak si ale povídat o genderové otázce s předškolními dětmi a jak dodržovat pravidla genderové vyváženosti výchovného procesu v MŠ?

28. 2. 2019, Matematická pregramotnost v mateřské škole

O matematické gramotnosti ve výuce na ZŠ a SŠ toho bylo již napsáno mnoho. Ale jak si poradit s předškoláky při rozvoji matematických představ nebo logického myšlení? Těšíme se spolu s vámi na nápady, tipy a hry, které si pro nás připravila Hana Lišková.

Služba pro vás: Chcete být informováni o aktuálním online setkání? Nechte si zasílat upozornění na webináře e-mailem. Stačí pouze zadat vaši e-mailovou adresu. Zasílání upozornění můžete kdykoli zrušit.

Přihlásit se k odběru upozornění »

Téma měsíce: Gramotnosti

 

Modul Články

Modul DUM

Z ostatních modulů

Výukové aktivity pro rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti na 1. stupni ZŠ II.
autor: Simona Šedá

Seriál článků přináší učitelům další ukázky výukových aktivit, pomocí kterých lze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost na 1. stupni základní školy. Lze je však s drobnými úpravami využít i pro žáky vyšších ročníků.

Mobily v rukou dětí z pohledu rodičů
autor: Aleš Jaroš

Zpráva o tom, jak svůj postoj k využití mobilů vlastními dětmi na základě studia dostupných výzkumů pozměnil jeden anglický rodič – shodou okolností novinář zabývající se médii.

Může pomoci úprava typografie žákovi s dyslexií na cestě ke čtenářské gramotnosti?
autor: PhDr. Kamila Balharová

Dyslexie je postižení, které při prvním pohledu na člověka není vidět, a které ho provází celým životem. To mnohdy znesnadňuje porozumění okolí tomu, že kolega v zaměstnání nebo žák nenaplňuje očekávání svého okolí. Je důležité vědět, proč to tak je, a že s tím i my učitelé můžeme pracovat.

Rozvíjení matematické gramotnosti u předškolních dětí a u žáků na 1. stupni ZŠ – čtvrtá minikonference odborného panelu matematické gramotnosti
autor: PhDr. Hana Havlínová, Ph.D., spoluautor: RNDr. Eva Zelendová, Ph.D.

Článek přináší ohlédnutí za příspěvky čtvrté minikonference odborného panelu pro matematickou gramotnost projektu PPUČ. Setkání se zúčastnili členové odborného panelu pro matematickou gramotnost, učitelé (pilotních) mateřských a základních škol, školní a regionální koordinátoři zapojení do projektu.

Rozvíjíme čtenářské dovednosti
autor: Mgr. Jana Čadová

Článek vznikl jako reflexe konference NÚV ke čtenářské dovednosti – jaro 2018.

Gramotnosti.pro život – jak na gramotnosti ve školách
autor: Jan Žáček

Desítky učitelů a vzdělavatelů se 30. května 2018 setkalo na konferenci Gramotnosti.pro život na pražské Pedagogické fakultě. Jejím cílem bylo diskutovat a sdílet dobrou praxi aktivního zapojování gramotnosti do výuky.

Deník divoké přírody
autor: Jakub Holec

Námět do výuky rozvíjející digitální gramotnost žáků ve výuce přírodopisu. Aktivita navazuje na předchozí výuku venku, při které žáci poznávají běžné živočichy v přírodě v okolí školy.

Pracovní listy k výuce čtenářské a matematické gramotnosti 
autor: Mgr. Jarmila Karlovcová

Materiál obsahuje tři pracovní listy s řešením. Pracovní listy podporují čtenářskou a matematickou gramotnost žáků druhého stupně. Cílem žáků je přesně a správně číst, vyhledat informace v tabulce, zorientovat se v ní.

Jízdní řády autobusů 
autor: Mgr. Jitka Vrbová

Prezentace a pracovní list slouží k tomu, aby se žáci naučili orientovat v tištěném jízdním řádu autobusů. Jsou vhodné jak pro žáky ZŠ speciální, tak je lze využít i v ZŠ praktické a v praktické škole jednoleté nebo dvouleté.

Není pštros jako pštros I. 
autor: Mgr. Jaroslava Hrnčárková

Pracovní list k celodenní projektové výuce pro 5. třídu na téma Pštros. Žáci si v něm zopakují učivo z českého jazyka a matematiky. Procvičí si čtení s porozuměním a učivo vlastivědy. Obsahuje námět na hodinu Vv.

Pampeliškování – postup pracovní činnosti 
autor: Mgr. Petra Cemerková Golová

Pracovní list je součástí projektu Pampeliškování, který je zaměřen na podporu čtenářství, podporu čtenářské gramotnosti, čtení s porozuměním s využitím moderních metod a ICT technologií a na práci s informacemi. Žáci se stanou v průběhu školního roku spoluautory projektu.

Doyle, A. C.: Pes baskervillský 
autor: Mgr. Klára Chlpíková

Pracovní list pro rozvoj čtenářské gramotnosti na 2. stupni ZŠ. Žáci pracují s ukázkou z knihy Pes baskervillský a poté s přiloženým pracovním listem. Materiál je součástí projektu Efektivní zvyšování čtenářské gramotnosti realizovaného za podpory MŠMT.

Vlaky 
autor: Mgr. Eva Burdová, Svatopluk Mareš

Rozvoj matematické gramotnosti a řešení nestandardních aplikačních problémů, práce s daty v tabulce. Lze použít v 1. i 2. období.

Dědečkova učebnice aneb praktická matematika před sto lety (Počty úrokové) 
autor: Mgr. Jaroslav Zavadil

Příklady z učebnice počtů z roku 1903 jsou ukázkou praktického uplatnění matematiky v praxi. Zároveň příklady v ní uvedené přibližují život a realitu v c. a k. mocnářství. Spolu s prezentací se předpokládá použití pracovního listu, případně je možno využít jen jednotlivé úlohy.

 

Blogy:

Audio Video:

Novinky z projektu PPUČ:

Gramotnost v kontextu českého školství znamená schopnost uplatňovat ve škole získané vědomosti při řešení nejrůznějších reálných úkolů a životních situací. Na webu Gramotnosti.pro život můžete najít inspiraci k výuce propojující výuku s každodenním životem dětí.

Máte inspirativní materiály na podporu gramotností dětí? Budeme rádi, když se s námi o ně budete chtít podělit. Nebojte, zadarmo to nebude. Staňte se autory na rozvoj gramotností zaměřených výukových materiálů na Metodickém portálu RVP.CZ. Více informací ZDE.
 
Pokud vás zajímá matematická gramotnost, neměli byste promeškat příležitost se přihlásit na minikonferenci 26. března v Brně. Více na gramotnosti.pro.

 

 

logo 3

Newsletter Metodického portálu vydává NÚV
Weilova 1271/6, 102 00, Praha 10
www.nuv.cz, www.rvp.cz
ISSN: 1802-4785
vedoucí resortního úkolu
Mgr. Ivo Krobot
ivo.krobot@nuv.cz
+420 274 022 614