Newsletter 2/2020

?


Národní pedagogický institut České republiky

Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ

číslo 2, únor 2020

Zapište si do kalendáře termíny online setkání od 20:00

kalendar

5. 2. 2020 – Skupinová práce a kooperativní učení

Společně s Mgr. Jiřím Hruškou se zamyslíme, proč je dobré zařazovat práci ve skupinách, co to přináší žákům a co učiteli.
V druhé části se budeme věnovat tomu, jak dělit žáky do skupin, jak nastavit úkol, aby se na něm všichni členové skupiny podíleli nebo jak hodnotit skupinovou práci.

12. 2. 2020 – Formativní hodnocení

Mgr. Jiří Hruška nám nabídne porovnání hodnocení žáků vzhledem k cílům (sumativní hodnocení) a hodnocení vzhledem k jejich individuálnímu pokroku (formativní hodnocení). V další části setkání se zaměří na to, jak sbírat informace o jednotlivých žácích, abychom jim mohli poskytnout ucelenou zpětnou vazbu, a jak k tomuto účelu využít žákovská portfolia.

18. 2. 2020 – Co škola neučí, ale stejně žákům předá aneb Skryté kurikulum

Mgr. Helena Kumperová nám nabídne pohled „za oponu“. Jak sama říká: „Jaká je škola, ví jen ti, co do ní chodí a jsou jejími žáky. Všichni ostatní mohou jen přihlížet, jejich oči nikdy neuvidí ono kouzlo nechtěného a nezamýšleného předávání skrytých obsahů, které vytváří imanenci i transcendenci školní instituce.“

26. 2. 2020 – Husitství, „druhý život“ a paměťová výuka dějepisu

Jak přistupovat k naší moderní historii, aby byla výuka dějepisu zajímavá a aktuální? Již podruhé nás PhDr. Jan Bárta provede ukázkovým dějepisným tématem.

Služba pro vás: Chcete být informováni o aktuálním online setkání? Nechte si zasílat upozornění na webináře e-mailem. Stačí pouze zadat vaši e-mailovou adresu. Zasílání upozornění můžete kdykoli zrušit.

Přihlásit se k odběru upozornění »

Výběr aktuálních příspěvků

 

Modul Články

Modul DUM

Z ostatních aktivit

Mezinárodní výzkum digitálních dovedností žáků ICILS 2018
autor: Ondřej Neumajer

Šetření počítačové a informační gramotnosti ICILS zveřejnilo výsledky druhého ročníku tohoto mezinárodního srovnání. Tentokráte se navíc zjišťovala i úroveň informatického myšlení žáků.

Interaktivní krychle
autor: Hana Kostková

Didaktická tvorba inspirovaná moderním uměním – minimalismem; konkrétně dílem Evy Hesse (cyklus Cube; Accession 2). Lekce je navržena tak, aby posluchače seznámila s konkrétní moderní tvorbou 20. století. 

Poznámky ke kritickému myšlení a mediální gramotnosti na základní škole – 1. část
autor: Zdeněk Hromádka

Článek dává dvě témata uvedená v názvu textu do souvislosti jako žádoucí nástroje orientace žáků ve světě informací. První část článku se zaměřuje na pojem „kritické myšlení“. Druhá část je věnována spíše interpretaci pojmu kritické myšlení jako nástroje mediální gramotnosti.

Výlet za dinosaury
autor: Veronika Lorgerová

Lekce se snaží děti co nejblíže seznámit s dinosaury a dobou, ve které žili.

GIS – praktické úkoly
autor: Petr Tišl

Materiál je koncipován jako vyvrcholení výuky tématu mapy. Cílem je seznámit žáky s jednoduchou uživatelskou prací v GIS portálech, které se stále více stávají běžnou součástí našeho života. 

Bingo – třídění živých organismů
autor: Mgr. Petra Cemerková Golová

Známá hra slouží k procvičení učiva o třídění organismů. Materiál obsahuje pojmy, definice a hrací karty.

Pracovní listy – ekologie
autor: Ing. Barbora Jordánová

Čtyři pracovní listy na ekologická témata pro učitele předmětů environmentální výchova, chov zvířat, pěstování rostlin a zahradnictví. 

Kulturní rozmanitost – Rakousko a Rakušané
autor: MgA. Sevdalina Kovářová Kostadinova

V první části programu se děti seznámí se životem lidí jiných sociokulturních skupin formou zajímavé přednášky či formou otázek a odpovědí. Druhá část programu je interaktivní a má charakter kreativního workshopu, který vychází z tradic a kultury dané země. 

Vzdělávání žáků se sluchovým postižením

Stále vám pomáháme s diferenciací výuky žáků v heterogenní třídě. Na pohledu Plány IVP a PLPP nově naleznete seznam speciálních učebnic a pracovních sešitů pro žáky (nejen) s mentálním postižením v základním vzdělávání. Je sestavený podle závažnosti žákova znevýhodnění, podle ročníků i podle vzdělávacích oborů. Všechny uvedené publikace mají platnou schvalovací doložku MŠMT.

PPUČ

Na Digifoliu naleznete souhrn článků s ohlédnutím za podzimním společenstvím praxe 2019. Například se dočteme o společenství praxe Předškolního vzdělávání, Matematiky a Informatiky a mnoha dalších. Nasdílejte tato ohlédnutí s Vašimi kolegy z kabinetu, které chcete motivovat k výuce zaměřené na rozvoj gramotností.

Možná Vás občas napadne nějaká otázka z oblasti školství nebo pedagogiky, na kterou nemáte odpověď. A právě v takové chvíli můžete využít služeb našeho Konzultačního centra. Sem můžete svůj dotaz zadat přes jednoduchý formulář, a nebo se pokusit odpověď najít, protože se na stejnou věc zeptal někdo před Vámi. Můžete nám dát i zpětnou vazbu pro případné zlepšení služby.

 

logo 3

Newsletter Metodického portálu RVP.CZ vydává Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR)

Weilova 1271/6, 102 00, Praha 10
www.npicr.cz, www.rvp.cz
ISSN: 1802-4785