Newsletter 2/2021

?


Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ

číslo 2, únor 2021

Zapište si do kalendáře termíny online setkání

kalendar

3. 2. 2021 od 20:00 – Inšpirácie intuitívnej pedagogiky v dobe dištančnej I.

„Každé jedno INTU stretnutie je hlavne sociálne cvičenie, kde sa všetci učíme, ako byť s inými ľuďmi tak, že môžem byť sám sebou,“ říká Peter Živý. Myslíte, že jsou v době distanční výuky sociální cvičení důležitá?

10. 2. 2021 od 20:00 – Inšpirácie intuitívnej pedagogiky v dobe dištančnej II.

Peter Živý podruhé aneb Nabízíme další dávku intuitivní pedagogiky pro učitele, kteří učí (nejen) distančně.

17. 2. 2021 od 20:00 – Techniky kolegiálního sdílení ve školách: Co je to supervize, intervize atd.?

Irena Smetáčková, Veronika Pavlas Martanová, Veronika Francová nás seznámí s významem kolegiálního sdílení ve školním prostředí a jeho vybranými podobami.

24. 2. 2021 od 20:00 – Prevence a řešení problémového chování ve škole

Kdo z učitelů nikdy neřešil vztahy mezi žáky, nebo chování žáků vůči samotnému učiteli? Mgr. et Bc. Julius Bittmann se již podruhé podělí o své zkušenosti asistenta a pedagoga na základní škole.

Online setkání projektu APIV A

2. 2. 2021 od 16:00 – Školská matrika: nejčastější chyby při vykazování podpůrných opatření, zdroje informací pro sběr dat

Jak správně pracovat se školskou matrikou? Jak se připravit na další sběr na podzim v roce 2021? Školní matriku nám podrobně osvětlí Ing. Alena Tůmová.

Služba pro vás: Chcete být informováni o aktuálním online setkání? Nechte si zasílat upozornění na webináře e-mailem. Stačí pouze zadat vaši e-mailovou adresu. Zasílání upozornění můžete kdykoli zrušit.

Přihlásit se k odběru upozornění »

Výběr aktuálních příspěvků

 

Modul Články

Modul DUM

Z ostatních aktivit

21 vlastností učitele nejen pro rok 2021
autor: Jaroslav Mašek

Článek představuje 21 vlastností učitele, které vzešly z článků publikovaných v roce 2020 na Spomocníkovi.

Oživme městskou knihovnu pro 21. století (1. část) – Obecný popis projektu (žákovský projekt rozvíjející gramotnosti)
autor: Markéta Čonková, spoluautor: Ing. Eva Fanfulová

Projekt Oživme městskou knihovnu pro 21. století nabízí sérii výukových aktivit pro žáky 8. a 9. tříd. Cílem je, aby žáci získali zkušenost s realizací komplexního projektu a zároveň byl vytvořen prostor pro rozvoj primárně digitální gramotnosti.

Jaké aplikace využít pro nové pojetí výuky informatiky?
autor: Jakub Mazuch

Text se zamýšlí nad výukou informatiky a s tím souvisejících aplikací. V jakých ohledech je vhodnější používat placené programy a v jakých ohledech je lepší se přiklonit spíše k freeware programům.

Afrika – podnebí
autor: Mgr. Jan Zicha

Interaktivní prezentace pro samostatnou práci na PC. Přílohou je pracovní list ve dvou variantách (pro tisk a pro elektronické vyplnění v programu Adobe Acrobat Reader DC).

Hodina s mistrem Janem Husem
autor: Mgr. Marcela Svejkovská

Žáci se s mistrem Janem Husem seznamují prostřednictvím krátkých filmů vzniklých k výročí 2015 a ukázky hry České nebe. Jeho osobnost reflektují skrze dopis „Johanky z Arku“ a také přemýšlením a diskuzí nad četností a formou vztahování se k Husově odkazu.

Bažant a koroptev metodou životabáseň a ANO–NE
autor: Mgr. Petra Cemerková Golová

Tento pracovní list slouží k vyvození učiva o koroptvi polní a bažantovi obecném a následnému procvičení metodou ANO–NE a životabáseň. Žáci budou pomocí tabletu či telefonu číst QR kódy a vyhledávat informace na internetu.

Vzdělávání žáků se sluchovým postižením

Zájemci o nové náměty do výuky českého znakového jazyka (ČZJ) naleznou na Metodickém portálu RVP.CZ dva nové aktuální texty.

První článek je seznámí prostřednictvím osobních zkušeností neslyšících se způsoby výuky znakových jazyků ve vybraných zemích (článek je k dispozici v ČZJ).

Ve druhém článku je možné načerpat inspirace ze zahraničí pro pedagogy neslyšících žáků a studentů až z daleké Austrálie.

harishs. Pixabay.com: [online]. [cit. 2021-01-25]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://
pixabay.com/illustrations/learning-
hint-school-subject-3245793/>.

logo 3

Newsletter Metodického portálu RVP.CZ vydává Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).

Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10
www.npicr.cz, www.rvp.cz
ISSN: 1802-4785