Newsletter 3/2020

?


Národní pedagogický institut České republiky

Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ

číslo 3, březen 2020

Zapište si do kalendáře termíny online setkání od 20:00

kalendar

4. 3. 2020 – Skupinová práce a kooperativní učení II

Praktických námětů a doporučení ke kooperativnímu učení bylo v únorovém webináři Mgr. Jiřího Hrušky tolik, že prostě muselo následovat pokračování.

11. 3. 2020 – Možnosti uplatnění digitálních technologií ve výuce přírodopisu

Mgr. Jakub Holec, Ph.D. doporučí, jak pracovat s informacemi a daty, jak spolupracovat v digitálním prostředí nebo jak tvořit digitální obsah v hodinách přírodopisu na 2. stupni ZŠ.

18. 3. 2020 – Role poradenského pracoviště při nastavení podpůrných opatření u nadaných žáků

Jak může pomáhat učiteli poradenské pracoviště při vzdělávání nadaných žáků? Nechte se inspirovat Mgr. et Mgr. Dagmar Viláškovou.

Online setkání projektu APIV A

10. 3. 2020, 14:00 – Školní poradenské pracoviště a jeho pozice v systému školních a poradenských služeb

Jak nastavit služby ŠPP ve škole a jakými pravidly se řídit? Která preventivní opatření mohou zabránit neprospěchu žáků nebo jejich rizikovému chování? Tyto i další otázky zazní na webináři PhDr. Jany Zapletalové.

24. 3. 2020, 11:00 – Novinky ve společném vzdělávání

Zkušená lektorka v oblasti školských právních předpisů JUDr. Hana Poláková nás seznámí s problematikou novely vyhlášky č. 27/2016 Sb. – poskytování podpůrných opatření – IVP, PlP, AP a jeho financování.

31. 3. 2020, 16:30 – Školská matrika – zaměřeno na zpracování Doporučení, vykazování podpůrných opatření
webinář je zrušen

Lektorka Ing. Alena Tůmová nám přiblíží např. změny ve výkazech pro rok 2020, legislativu, změny číselníku s podpůrnými opatřeními, normativy, nejčastější chyby při vykazování podpůrných opatření, zdroje informací pro sběr dat ze školních matrik.

Služba pro vás: Chcete být informováni o aktuálním online setkání? Nechte si zasílat upozornění na webináře e-mailem. Stačí pouze zadat vaši e-mailovou adresu. Zasílání upozornění můžete kdykoli zrušit.

Přihlásit se k odběru upozornění »

Výběr aktuálních příspěvků

 

Modul Články

Modul DUM

Z ostatních aktivit

Člověk a společnost a digitální technologie
autor: Mgr. Alena Hesová

Příspěvek se věnuje tomu, jak lze využívat digitální technologie ve výuce oboru Výchova k občanství na 2. stupni základní školy a jaký je jejich přínos pro tento obor. 

Třídní učitel 2.0 – díl 7.: třídní web
autor: Jaroslav Mašek

Sedmý díl seriálu o třídním učiteli a technologiích se zaměřuje na tvorbu třídního webu.

Práce s informacemi v textech a příklad úlohy Životní cesta karety obrovské
autor: Pavlína Holcová, spoluautor: Mgr. Jakub Holec Ph.D.

Z hlediska rozvoje čtenářských dovedností je důležité, aby žáci pracovali s autentickými neučebnicovými texty z různých tištěných i digitálních zdrojů. Ukázkou zajímavé úlohy je text, který se zaměřuje na různá vývojová období mořské želvy karety obrovské.

Práce s historickými klimatickými daty
autor: Petr Tišl

Pracovní list určený pro žáky střední školy se zabývá problematikou klimatických měření. Cílem je snaha o vyrovnání případných rozdílů ve schopnosti práce s tabulkovým procesorem.

Transformátor – interaktivní webová stránka
autor: Ing. Jitka Vlčková

Interaktivní webová stránka umožňuje zadat parametry transformátoru (počty závitů, vstupní hodnoty). Jeho změna se hned promítne do výpočtu výstupních hodnot.

Využití hry při rozvoji matematické gramotnosti ve 3. ročníku
autor: PaedDr. Štěpánka Vondrášková

Při této činnosti zažívá žák radost z úspěšně vyřešené úlohy, získává důvěru ve vlastní schopnosti. Aktivně používá matematický jazyk. Chyba je podnětem k hlubšímu pochopení zkoumané problematiky.

 

Vzdělávání žáků se sluchovým postižením

Od poloviny března 2020 bude přístupná v sekci Společné vzdělávání  elektronická dvojjazyčná publikace Výuka českého znakového jazyka (ČZJ) pro žáky se sluchovým postižením – 1. část. Jedná se o ojedinělý vstup slyšících i neslyšících pedagogů do tématu ČZJ ve vzdělávání. Část textů vznikala jako odborný text unikátně přímo v ČZJ a byla následně překládána do českého jazyka.

PPUČ

V rámci projektu PPUČ pro vás na jaře chystáme odborné minikonference věnující se gramotnostem. Pro učitele pilotních škol plánujeme v létě letní školu. Možná se společně setkáme na některé z mnoha konferencí, které se na jaře a v létě budou konat. Těšíme se na Vás. Máte dotazy? Napište nám na ppuc@npicr.cz.

 

logo 3

Newsletter Metodického portálu RVP.CZ vydává Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR)

Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10
www.npicr.cz, www.rvp.cz
ISSN: 1802-4785