Newsletter 3/2021

?


Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ

číslo 3, březen 2021

Zapište si do kalendáře termíny online setkání

kalendar

3. 3. 2021 od 20:00 – Nedirektivní komunikace aneb jak se domluvit s dětmi

Mgr. Helena Kumperová nás již provedla skrytým kurikulem, podporou asistenta pedagoga a nyní se bude věnovat komunikaci, která nebolí a pomáhá najít cestu k dítěti.

4. 3. 2021 od 20:00 – Metodika třídnické hodiny prezenčně i online

Práce na vztazích s jednotlivými žáky i uvnitř třídního kolektivu je dnes složitější než kdy jindy. Po návratu žáků do škol bude navíc znovuoživení sociálních vazeb i prevence a ošetření toho, co se odehrálo za vypnutými kamerami, předním úkolem třídních učitelů. Své zkušenosti, tipy a podněty v tomto směru nabídne psycholožka Mgr. Jana Lidická.

10. 3. 2021 od 20:00 – Otevřené bádání

V otevřeném bádání se učitel stává průvodcem a žák badatelem, stanovuje otázku, řeší hypotézu, zkoumá, pracuje v týmu, své výsledky prezentuje a obhajuje. Ing. Martin Kříž si pro nás připravil další webinář s tématem badatelské výuky.

17. 3. 2021 od 20:00 – Jak na inovaci ŠVP

Jak zajistit, aby se z ŠVP nestal časem muzejní exponát? Jak zajistit, aby ŠVP stále odrážel realitu školy, potřeby žáků i představ rodičů a zřizovatele? Jak využít potenciálů, nápadů a tvořivosti všech pedagogů školy? Mgr. Anna Doubková a PaedDr. Karel Tomek se s námi rádi podělí o své lektorské zkušenosti.

24. 3. 2021 od 20:00 – Praktické využití podpůrných opatření u žáků s PAS v běžných třídách

Podpůrná opatření představují podporu pro práci pedagoga s dítětem, žákem či studentem (dále jen „žák“) v případech, kdy speciální vzdělávací potřeby žáka vyžadují v různé míře upravit průběh jeho vzdělávání. Která volit a jak je využít na maximum, nám poradí Mgr. Lenka Bittmannová ze SPC při Národním ústavu pro autismus (NAUTIS).

31. 3. 2021 od 20:00 – Psychohygiena rodiče pro 21. století

Distanční výuka je náročná nejen pro učitele a žáky, ale také pro rodiče. Jak se vyhnout stresovým situacím? Jak pracovat s relaxačními metodami? Mgr. Roman Pešek nám rád poradí.

Online setkání projektu APIV A

2. 3. 2021 od 15:00 – Legislativní ukotvení vzdělávání dětí, žáků se SVP – poslední změny v legislativě a jejich dopad

Primárním obsahem webináře budou poslední změny v poskytování podpůrných opatření a jejich dopad na pedagogické pracovníky. Lektorka: JUDr. Hana Poláková.

30. 3. 2021 od 17:00 – Plán pedagogické podpory v praxi

Představíme si základní zásady efektivní tvorby PLPP, proces tvorby PLPP a budeme se věnovat jednotlivým příkladům PLPP. Lektorka: Mgr. Jana Mrázková.

Služba pro vás: Chcete být informováni o aktuálním online setkání? Nechte si zasílat upozornění na webináře e-mailem. Stačí pouze zadat vaši e-mailovou adresu. Zasílání upozornění můžete kdykoli zrušit.

Přihlásit se k odběru upozornění »

Výběr aktuálních příspěvků

 

Modul Články

Modul DUM

Z ostatních aktivit

OrgPad ve výuce na prvním stupni ZŠ
autor: Barbora Jeřábková

Text shrnuje základní charakteristiky nástroje OrgPad a jeho konkrétní přínos ve výuce. Tato platforma se širokou škálou využití je ideální pro učení se v souvislostech.

Digitální technologie ve výuce žáků nadaných a mimořádně nadaných
autor: Alice Kourkzi

Článek popisuje možnosti využití digitálních technologií při vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných. Zmiňuje pozitiva a negativa, která s sebou využívání těchto nástrojů u daného typu žáků přináší.

Využití platformy Kahoot v distanční výuce
autor: Mgr. Markéta Pravdová

Příspěvek představuje využití platformy Kahoot ve vzdělávání. Popisuje, jak vytvořit jednoduchý kvíz, ale i streamovanou hodinu. Článek je doplněn instruktážním videem.

Přírodní krajiny – pouště
Autor: Mgr. Jan Zicha

Prezentace pro aktivní práci žáků na PC v programu Microsoft PowerPoint s využitím nabídnutých internetových zdrojů. Přílohou je pracovní list.

Měření úhlů
autor: Mgr. Radomír Macháň

Dvojice appletů v matematické aplikaci GeoGebra k procvičení měření velikostí úhlů. V prvním appletu jen konvexních, ve druhém i nekonvexních.

Základy psaní 3
autor: Mgr. Jarmila Hájková

Prezentace a pracovní listy s tématem, jak pracovat s klávesou Delete.

Zvířátka a svetry
autor: Jitka Musilova, Zuzana Šuleková

Pracovní listy k procvičení jemné motoriky. Děti mají za úkol doplnit vzory naznačené čárkovanou čárou a obrázky vybarvit.

Modul Blogy

 

geralt. Pixabay.com: [online]. [cit. 2021-02-23]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://pixabay.com
/illustrations/ball-binary-computer-data-63527/>.

logo 3

Newsletter Metodického portálu RVP.CZ vydává Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).

Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10
www.npicr.cz, www.rvp.cz
ISSN: 1802-4785