Newsletter 4/2017

logo-nuv

Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ

číslo 4, duben/2017

Zapište si do kalendáře termíny online setkání od 20:00

kalendar 5. 4. 2017 Pohybové chvilky a hry v mateřské škole Mgr. Michael Novotný nám letos v rámci online setkání představil tvořivou dramatiku v MŠ. Jaké je jeho pojetí pohybových chvilek a hravých aktivit s předškolními dětmi? Nenechte si ujít hodinku plnou inspirace a nápadů! 13. 4. 2017 Žák s PAS v kolektivu třídy: práce s kolektivem spolužáků, prevence šikany, podpora vztahů Dětem s poruchami autistického spektra jsme se už na setkáních věnovali 3x. Pojďme se nyní spolu s Mgr. Lenkou Bittmannovou zaměřit na školní prostředí a práci s žáky s PAS. 20. 4. 2017 Scientix – inspirace ze světa přírodních věd Jak by mohla probíhat spolupráce mezi učiteli, odborníky a vědeckými pracovníky v oblasti matematiky, přírodovědných a technických předmětů? To nám nastíní Ing. et Bc. Vladimíra Pavlicová. 26. 4. 2017 Možnosti využití mediálních dovedností Co si představíte pod pojmem Turistickomediální kurz? Ing. Martin Blatoň, PhD. vám dodá podrobnosti a nabídne Vám inspiraci ke zvýšení mediálních a ICT dovedností (nejen) u vašich žáků.

Služba pro vás: Chcete být informováni o aktuálním online setkání? Nechte si zasílat upozornění na webináře e-mailem. Stačí pouze zadat vaši e-mailovou adresu. Zasílání upozornění můžete kdykoli zrušit.

Přihlásit se k odběru upozornění »

Téma měsíce: Mezinárodní den památek a sídel

Modul Články

Modul DUM

Z ostatních modulů

Památky UNESCO očima žáků autor: Jana Vítková Příspěvek popisuje propojení vyučovacích předmětů na 2. stupni ZŠ prostřednictvím projektové výuky. Žáci jsou zde motivováni vlastním prožitkem, komunikují v týmech, pořizují, shromažďují a analyzují materiály, které dále zpracovávají při tvorbě konkrétně využitelných výstupů (sborník, prezentace, kalendář), pracují s ICT. Při práci získávají ucelený a mnohostranný pohled na naši vlast a svět, uvědomí si význam mezinárodních organizací. Geometrie a architektura autor: Zuzana Šimůnková Projekt ve výuce matematiky v sekundě osmiletého gymnázia (odpovídá 7. ročníku ZŠ). Využití souměrností v architektuře. Konkrétním výstupem projektu jsou individuální práce z barevného papíru a skupinová fotodokumentace místní architektury. Moje město Bakov nad Jizerou autor: Jana Mlynková V rámci celoročního projektu se děti postupně seznámí s historií, památkami, institucemi a zajímavostmi svého města. Virtuální hospitace – Dějepis: Ikonografie gotické architektury autor: Lubomír Tanzmann Hodina je zaměřena na charakteristiku hlavních prvků a obsahů gotického umění se zvláštním zřetelem na gotickou sakrální architekturu. Desatero inspirativních metodických materiálů pro výuku dějepisu autor: Aleš Franc Příspěvek informuje o deseti anotovaných metodických materiálech pro výuku dějepisu na základní škole a v odpovídajících ročnících nižšího stupně víceletého gymnázia. České památky UNESCO v Google Earth autor: Mgr. Markéta Pravdová Materiál, jehož cílem je, aby se žák/student seznámil s prostředím práce v Google Earth a zároveň, aby získal základní informace o českých památkách na seznamu Unesco. Gotická architektura v Čechách autor: Mgr. Ondřej Pilař Materiál je určen pro výklad gotické architektury v Čechách na vyšším stupni gymnázia. Část prezentace nabízí rozšiřující učivo k danému tématu. Památky UNESCO autor: Marta Devátá Materiál je určen pro žáky středních odborných škol oboru cestovní ruch. Žáci si formou tohoto pracovního listu zopakují zábavným způsobem památky UNESCO v ČR. Naučí se památky UNESCO poznat dle obrázků a zařadit je do správného místa v ČR. Významné evropské stavby autor: Mgr. Markéta Pravdová Interaktivní hra inspirovaná populárním pořadem. Principem hry je odkrývání fotografií známých evropských staveb. Po odkrytí obrázku vždy následuje ještě soutěžní otázka. Památky Mezopotámie autor: Mgr. Ondřej Pilař Materiál je určen pro výklad základních památek oblasti Mezopotámie v období starověku na vyšším stupni gymnázia. Pražský hrad za vlády prvních Habsburků a v době stavovského povstání autor: Mgr. Ivana Motýlová Pracovní list určený pro skupinovou práci žáků v areálu Pražského hradu (ze série Historie v terénu – Pražský hrad renesanční). Modul Audiovideo Modul Wiki Výběr z nabídky: * Afrika, Asie, Evropa, Amerika * Česko * Historie * Kultura, tradice Modul E-learning Pro vstup do kurzů použijte své přihlášení na Metodický portál RVP.CZ, nebo klepněte na Vstoupit jako host. Diskuze

Modul Obrázky a citace

? STONE, Jandy. flickr.com: St. Vitus Cathedral [online]. 2005 08-29 [cit. 2017-03-28]. Dostupný pod licencí CC-BY-SA na WWW: <https://www.flickr.com/photos/faithx5/681831085/>.

logo 3

Newsletter Metodického portálu vydává NÚV
Weilova 1271/6, 102 00, Praha 10 www.nuv.cz, www.rvp.cz
ISSN: 1802-4785
vedoucí resortního úkolu
Mgr. Ivo Krobot
ivo.krobot@nuv.cz
+420 274 022 614