Newsletter 4/2018

 

logo-nuv

Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ

číslo 4, duben/2018

Zapište si do kalendáře termíny online setkání od 20:00

kalendar

5. 4. 2018, Simulační a strategické hry ve výuce

Některé výukové metody vyžadují více času a specifické prostředí. Že to ale stojí za to, nás přesvědčí zkušený lektor Martin Kříž.

11. 4. 2018, Dramatické a pohybové aktivity pro MŠ

Že toho o tvořivé dramatice v MŠ ví Mgr. Michael Novotný spoustu, nás přesvědčil ve svých článcích. Jaké aktivity si zvolil pro svůj druhý webinář s tímto tématem?

25. 4. 2018, Třídnická hodina – hry a techniky na soudržnost třídy, ovlivňování skupinové dynamiky třídy

Druhé setkání s lektorskou dvojicí Vítek Hrbáček a Petr Bureš přináší opět sbírku praktických tipů, jak připravit třídnické hodiny, které jsou užitečné učiteli, třídnímu kolektivu i jednotlivým žákům.

Služba pro vás: Chcete být informováni o aktuálním online setkání? Nechte si zasílat upozornění na webináře e-mailem. Stačí pouze zadat vaši e-mailovou adresu. Zasílání upozornění můžete kdykoli zrušit.

Přihlásit se k odběru upozornění »

Téma měsíce: Den Země

 

Modul Články

Modul DUM

Z ostatních modulů

Místní Agenda 21 jako nástroj ke zlepšování kvality veřejné správy
autor: Ing. arch. Marie Petrová

Pro radnice měst a obcí, realizující Místní Agendu 21, jsou partnery také děti a mládež – ve městech pracují dětské a studentské parlamenty, jsou organizována „mladá fóra“. Školy organizují řadu aktivit a soutěží ve spolupráci s radnicemi. 

Putování se psem: Třídíme odpad
autor: Eva Holíková

Článek se věnuje výstupu z projektu Klíčení, aneb rosteme s dětmi pro mladší žáky nazvané Putování se psem. Představuje ukázku s názvem Třídíme odpad, která se věnuje ekologickým aktivitám.

Potraviny a lidé: Lidská výživa v historickém kontextu
autor: Lenka Skoupá

Současné zemědělství má obrovský dopad na životní prostředí. Vysoká spotřeba masa s sebou nese řadu problémů. 30–50 % všeho jídla, které se na světě vyprodukuje, skončí v popelnici.

Krajinu číst, krajinu popisovat, krajinu zažívat
autor: Autor: Kristýna Hlavatá, spoluautor: Mgr. Tereza Vávrová

Krajina je všude kolem nás. Ale co to vlastně je krajina? Na základě otázek a navržených exkurzí se naučíme krajinu popisovat a uvědomovat si ji. 

Myšlenkové (mentální) mapy
autor: Autor: Josef Herink, spoluautor: Daniela Růžičková, Mgr. Jakub Holec

Článek seznamuje čtenáře s významem, s pojetím a využitím mezipředmětově pojatých výukových aktivit pomocí metody myšlenkových (mentálních) map ve vzdělávacích oborech RVP ZV.

Od udržitelné spotřeby k mobilnímu telefonu
autor: Mgr. Ivan Bauer, Mgr. Ivo Farský

Na začátku tohoto příběhu jsme stáli dva a před námi úkol: seznámit žáky druhého stupně ZŠ se širokým a složitým tématem udržitelná spotřeba za předem nastavených podmínek.

Poznáš historii Země? 
autor: Mgr. Markéta Pravdová

Interaktivní hra určená k opakování/os­věžení tématu geologických ér a vývoje Země.

Ochrana přírody v ČR 
autor: Bc. Jana Míková

Prezentace sloužící jako podpora výuky o ochraně přírody v ČR.

Umím recyklovat 
autor: Mgr. Petra Cemerková Golová

Pracovní list obsahuje obrázky s tajenkou a jiné aktivity k vyvození a procvičení učiva environmentální výchovy o recyklaci. Žák bude pracovat na základě vlastních zkušeností – využití odpadního materiálu k tvorbě, předměty denní potřeby… Součástí je řešení.

Exogenní a endogenní činitelé – kvíz  
autor: Mgr. Markéta Pravdová

Interaktivní hra na motivy televizní předlohy, která je určena k procvičení tématu exogenní a endogenní činitelé na Zemi.

Zemětřesení v ČR 
autor: Petr Tišl

Pracovní list (aktivita) zaměřená na vyhledávání informací. Předpokládá možnost přístupu k internetu ať už v počítačové učebně nebo metodou BYOD („bring your own device“). Základním a doporučeným zdrojem k vyhledávání informací jsou články wikipedie. Využit může být i v zeměpisu stejně dobře jako v přírodopisu.

Velká ekologická hra 
autor: PhDr. Věra Holotová

Didaktická hra s kostkou k procvičování základních znalostí z oblasti ekologie. Hra je vhodnou pomůckou k realizaci průřezového tématu Environmentální výchova.

Ochrana přírody a životního prostředí 
autor: Mgr. Jan Zicha

Úkoly pro aktivní práci žáků na PC, popř. společnou práci ve třídě na interaktivní tabuli.

Modul Diskuze:

Modul AudioVideo:

Vše o revizích RVP na jednom místě

Seznamte se s návrhem pojetí pro všeobecné i odborné vzdělávání, podkladovými studiemi, předběžným plánem prací.

  • Kontaktujte nás s náměty a připomínkami na e-mailové adrese revizervp@nuv.cz.

Modul Obrázky a citace

???

gnokii. Openclipart.org: Oil
Pollution [online]. 2018-01-12
[cit. 2018-03-26]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://openclipart.org/detail/
294035/Oil%20Pollution>.

logo 3

Newsletter Metodického portálu vydává NÚV v Praze
Weilova 1271/6, 102 00, Praha 10
www.nuv.cz, www.rvp.cz
ISSN: 1802-4785
vedoucí resortního úkolu
Mgr. Ivo Krobot
ivo.krobot@nuv.cz
+420 274 022 614