Newsletter 4/2020

?


Národní pedagogický institut České republiky

Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ

číslo 4, duben 2020

Zapište si do kalendáře termíny online setkání od 20:00

kalendar

1. 4. 2020 – Reedukace specifických poruch učení v systému inkluzivního vzdělávání

Víte, jaký je rozdíl mezi předmětem speciálně pedagogické péče a pedagogickou intervencí? Mgr. et Mgr. Dagmar Vilášková nám vše vysvětlí a ještě nám ukáže obsah hodiny PSPP včetně zajímavých pomůcek na rozvoj pozornosti. Máme se na co těšit!

8. 4. 2020 – Pohybové hry a aktivity v přírodě pro děti předškolního věku

Mgr., Bc. Michael Novotný nám nabídne nejrůznější hry a činnosti, které lze aplikovat v přírodním prostředí. A třeba i s rouškou!

15. 4. 2020 – Hrajeme si, hýbeme se v mateřské škole

A ještě jednou lektor Mgr., Bc. Michael Novotný – tentokrát nám pomůže rozhýbat těla! Těšte se a připravte si cvičební úbory...

22. 4. 2020 – Nový žák-cizinec v mé třídě

Jana Rohová nám představí možnosti práce s žákem-cizincem v oblasti výuky i hodnocení, poradí, na koho se lze obrátit pro odbornou pomoc nebo jak zpracovat plán podpory.

29. 4. 2020 – Formativní hodnocení II

Tipů pro zavedení formativního hodnocení bylo při webináři v únoru tolik, že nezbylo než neplánovat pokračování. Mgr. Jiří Hruška bude tedy pokračovat v inspiraci.

Online setkání projektu APIV A

7. 4. 2020 – Jak identifikovat problémy a realizovat podporu u žáků na 1. stupni podpůrných opatření?

V rámci semináře si spolu s Mgr. Janou Mrázkovou ujasníme, jakým způsobem škola identifikuje žáky na 1. stupni PO, jaká je role učitelů a poradenských pracovníků ve škole nebo jaké jsou způsoby zaznamenávání a vyhodnocování podpůrných opatření.

14. 4. 2020 – Hodnocení v individualizované výuce v ZV

Setkání s PhDr. Karlem Starým, Ph.D. nám ukáže možnosti, jak učit, aby to bavilo děti i učitele.

28. 4. 2020 – Pedagogická diagnostika v ZŠ

PhDr. Marta Franclová Ph.D. nám předloží jednoduché postupy, jak realizovat smysluplně pedagogickou diagnostiku v omezeném čase vyučovací hodiny, jak vést o tom efektivně záznam nebo jak pracovat s výsledky pedagogické diagnostiky tak, aby to bylo ve prospěch žáků i učitele.

Služba pro vás: Chcete být informováni o aktuálním online setkání? Nechte si zasílat upozornění na webináře e-mailem. Stačí pouze zadat vaši e-mailovou adresu. Zasílání upozornění můžete kdykoli zrušit.

Přihlásit se k odběru upozornění »

Výběr aktuálních příspěvků

 

Modul Články

Modul DUM

Z ostatních aktivit

20 způsobů využití technologií pro online výuku nejen po uzavření škol
autor: Jaroslav Mašek

Jaké technologie využít v době zavření škol? Jaké nástroje použít pro naši online výuku? Jak komunikovat se žáky, jak jim předávat úkoly, jak a v jaké formě je vybírat či sdílet?

Jak na synchronní distanční videovýuku
autor: Michal Černý

Stav kolem uzavření škol vlivem koronavirové infekce také na základních a středních školách otevřel téma online vzdělávání. Jakým způsobem je možné distanční formou zajišťovat výuku? 

PREZI na koronavirus
autor: Ludvík Eger

Příspěvek seznamuje čtenáře s využitím nástroje PREZI pro tvorbu menších e-learningových modulů bez toho, že by autor potřeboval specifické technologické zázemí pro e-learning.

Jižní Afrika – problematika HIV – kartogram
autor: Petr Tišl

Aktivita na dvě vyučovací hodiny, jejímž cílem je seznámit žáky s problematikou výskytu onemocnění HIV (AIDS) ve zvláště postiženém regionu jižní Afriky. 

Pole v JavaScriptu – interaktivní webová stránka
autor: Ing. Jitka Vlčková

Interaktivní webová stránka seznamuje žáky s polem v JavaScriptu. Kromě nezbytné teorie je na dvou praktických příkladech ukázána práce s polem, ukázka je interaktivní. 

Protiklady
autor: Mgr. Tereza Chaloupková

Materiál obsahuje 16 dvojic protikladů s obrázky. Materiál je možno zalaminovat, rozstříhat a přiřazovat, najdete zde také domino: přiřazujeme obrázek a slovo opačné a pracovní listy k doplnění slov opačných do tabulky.

Vzdělávání žáků se sluchovým postižením

Učitelé českého jazyka žáků se sluchovým postižením mohou využít nově v pilotní verzi elektronických pracovní listů. Jejich součástí jsou příkladové věty v českém znakovém jazyce (v případě tisku v podobě QR kódů). V příloze pracovních listů učitelé naleznou k tisku vše potřebné do výuky (kartičky, křížovky, obrázky apod.).

Free-Photos. Pixabay.com: [online]. [cit. 2020-03-24]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://pixabay.com/photos/blogging-blogger-office-business-336375/>.

 

logo 3

Newsletter Metodického portálu RVP.CZ vydává Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR)

Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10
www.npicr.cz, www.rvp.cz
ISSN: 1802-4785