Newsletter 4/2021

?


Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ

číslo 4, duben 2021

Zapište si do kalendáře termíny online setkání

kalendar

7. 4. 2021 od 20:00 – Výhody a nevýhody online výuky z pohledu nadaných žáků

Setkání s doc. PaedDr. Janou Škrabánkovou, Ph.D. nabídne účastníkům stručný přehled edukačních a osobnostních specifik nadaných žáků s ohledem na aktuální možnosti výuky. Zajímavé poznatky nabídnou také výsledky dotazníkového šetření skupiny nadaných žáků.

8. 4. 2021 od 20:00 – Spomocník a hybridní výuka

Proč se o hybridním vzdělávání v posledních měsících tolik mluví? A proč bychom měli učit hybridně? A jaký hybridní model zvolit? Při hledání odpovědí vyjde Jaroslav Mašek z článků publikovaných na Spomocníkovi.

14. 4. 2021 od 20:00 – Žák s PDA v běžné třídě

Mgr. et Bc. Julius Bittmann se již popáté podělí o své zkušenosti asistenta a pedagoga na základní škole. Tentokrát se zaměříme na patologické vyhýbání požadavkům (nejen) dětí s PAS.

21. 4. 2021 od 20:00 – Pan Kamínek a paní Větvička

Člověku, i tomu nejmenšímu, vždy stačily ty nejjednodušší hračky, ty nejběžnější učební pomůcky. Stavebnice je stavebnicí, panenka panenkou, robot robotem, ale větvička, kámen, kulička hlíny se mohou stát čímkoliv. Ing. Martin Kříž nás seznámí s těmi nejběžnějšími hračkami, na které jste možná už dávno zapomněli.

28. 4. 2021 od 20:00 – Rozcvičky a hry ve výuce matematiky

Ve spolupráci s komunitou dobrovolníků Česko.Digital jsme získali lektorku Štěpánku Baierlovou, učitelku matematiky, informatiky a robotiky na ZŠ v Sušici, která se s námi podělí o své tipy a náměty do hodin matematiky.

Online setkání projektu APIV A

6. 4. 2021 od 13:00 – Výuka žáků s tělesným postižením a zdravotním oslabením v průběhu distanční výuky

Modifikace výuky žáků s tělesným postižením a zdravotním oslabením v průběhu distanční výuky. Metody, formy výuky. Role asistenta pedagoga. Kazuistiky, příklady a řešení úkolů. Lektorka: PhDr. Dušana Chrzová, PhD.

13. 4. 2021 od 13:00 – Podpora při vzdělávání dětí, žáků s LMP

V rámci webináře budou účastníci z řad pedagogů seznámeni s aktuálními tématy, která jsou nyní klíčové pro vzdělávání žáků s LMP. Lektoři: PaedDr. Petr Hanák, Ph.D., PaedDr. Petra Petráš.

20. 4. 2021 od 14:00 – Podpůrná opatření pro žáky se zrakovým a sluchovým postižením v současné praxi

Katalog podpůrných opatření projektu PdF UPOL – vzdělávání žáků se sluchovým a zrakovým postižením v současné praxi. Zraková hygiena. Novinky v oblasti kompenzace sluchových vad. Lektoři: Mgr. Václav Chmelíř, Mgr. Jana Janková.

27. 4. 2021 od 14:00 – Práce s portfoliem v předškolním vzdělávání a propojení s formativním hodnocením

Jak vést portfolio, aby se stalo účinným nástrojem pro sledování pokroku a rozvoje dítěte. Druhy a funkce portfolia. Praktické příklady propojení s pedagogickou diagnostikou a jak zapojit děti i rodiče do tvorby portfolia. Lektorka: Mgr. Alena Kroupová.

Služba pro vás: Chcete být informováni o aktuálním online setkání? Nechte si zasílat upozornění na webináře e-mailem. Stačí pouze zadat vaši e-mailovou adresu. Zasílání upozornění můžete kdykoli zrušit.

Přihlásit se k odběru upozornění »

Výběr aktuálních příspěvků

 

Modul Články

Modul DUM

Z ostatních aktivit

20 věcí, na kterých opravdu záleží nejen v malé revizi RVP ZV
autor: Jaroslav Mašek

Na čem opravdu záleží v malé revizi RVP ZV? Není to konkrétní předmět, jeho obsah či časová dotace. Jde o mnohem zásadnější věci, o principy, jejichž zvládnutím budeme připraveni i na revizi velkou.

Distanční vzdělávání v MŠ
autor: Marie Čermáková

Článek přináší příklad toho, jakým způsobem může probíhat distanční vzdělávání na MŠ, jaké podmínky jsou v současné době pro jeho naplnění.

Na výletě #SamiAleSpolu
autor: Adam Cvik, spoluautor: Mgr. Vanda Vaníčková Ph.D.

Aktivita kombinuje práci žáků v digitálním a reálném prostředí v rámci vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Jejím cílem je intenzivnější zapojení žáků do výuky tělesné výchovy a výchovy ke zdraví.

Situace začínajících učitelů v mateřských a základních školách: zpráva z výzkumu mezi absolventy Pedagogické fakulty MU
autor: Miroslav Janík, spoluautor: prof. PhDr. Tomáš Janík Ph.D.

Začínající učitelé jsou perspektivní, avšak zranitelnou profesní skupinou, neboť se po nástupu do praxe mnohdy potýkají s řadou nesnadno řešitelných problémů. A právě proto se profesní situace začínajících učitelů mateřských a základních škol stala předmětem výzkumu řešeného na Pedagogické fakultě MU.

Ekonomická specifika zámořských území I. (pruhový graf)
autor: Petr Tišl

Materiál je formou případové studie středoškolské geografie s přesahy do základů společenských věd – zejména ekonomické teorie a aplikace ICT. Je určen jako podpora výuky obecné socioekonomické nebo regionální geografie. Při vyhledávání informací je na zvážení učitele, zda povolí využití vlastních zařízení (BYOD). 

Hodina s Hanušem Hronem
autor: Mgr. Marcela Svejkovská

Žáci srovnávají dvě nahrávky vyprávění pana Hanuše Hrona, pracují s jeho vzpomínkami, které zaznamenala Paměť národa. Využívají mapu, hledají klíčová slova, překládají z angličtiny, seznamují se s projektem Centropa. Dávají dohromady otázky, na které by se pana Hrona rádi zeptali.

Povolání v QR kódech
autor: Mgr. Tereza Chaloupková

Materiál obsahuje 9 obrázků povolání. Děti mají za úkol přiřadit k obrázkům 9 QR kódů, které pomocí čtečky rozluští – jsou tam věty, které dané profese nejčastěji používají. Na závěr najdou názvy povolání ve čtyřsměrce a vypíší je.

Zakrývání čočky – vytvoření obrazu
autor: Pavel Masopust 

Příspěvek ukazuje, jak se změní čočkou vytvořený obraz při postupném zakrývání neprůhlednou destičkou. Materiál vznikl jako jeden z výstupů projektu Didaktika – Člověk a příroda A.

Hledejte materiály do výuky v katalogu EMA

Pro práci učitele je katalog EMA ideálním pomocníkem. Shromažďuje informace o otevřených materiálech, vhodných pro učitele a výuku, které jsou přístupné na portálech a webech partnerů. Díky tomu lze zároveň hledat v obsahu Metodického portálu RVP.CZ i na webu ČT edu, v Khanově škole a na dalších webech.

Katalog EMA je také férový reputační systém, který sbírá a pečlivě vyhodnocuje názory, komentáře a hodnocení od uživatelů. Kvalitní materiály získávají dobrou reputaci, pozici a viditelnost, což usnadňuje výběr všem, kdo systém používají. Připojte své hodnocení, pomůžete ostatním.

Máte tip na kvalitní web, který by se mohl stát partnerem katalogu? Napište nám na ema@rvp.cz.

logo 3

Newsletter Metodického portálu RVP.CZ vydává Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).

Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10
www.npi.cz, www.rvp.cz
ISSN: 1802-4785