Newsletter 5/2016

logo-nuv

Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ

číslo 5, květen/2016

Zapište si do kalendáře termíny online setkání od 20:00

kalendar

Středa 11. 5. 2016, Duševní vlastnictví a technické a přírodovědné předměty

Chcete vědět, jak otázky spojené s duševním vlastnictvím mohou obohatit a zpestřit výuku fyziky nebo chemie? Doporučujeme se inspirovat sérií metodických článků lektorů Mgr. J. Vyskočila a Mgr. O. Koška – a nebo si počkat na jejich výběr toho nejlepšího formou online setkání.

Čtvrtek 12. 5. 2015, Ochrana zvířat s využitím znalostí etologie – jak zvládnout kontroverzní témata

Spolu s Ing. Lenkou Skoupou jsme se již věnovali živým zvířatům ve výuce na základních, praktických a speciálních školách. Jaké budou její rady ohledně kontroverzních témat a ochrany zvířat?

 

Středa 18. 5. 2015, Lesní školky – zkušenosti zakladatelky

O lesních školkách jsme zatím na Metodickém portálu RVP.CZ jen diskutovali. Využijte možnosti seznámit se se zakladatelkou jedné z nich a zeptat se jí na to, co vás zajímá k tomuto tématu.

Středa 25. 5. 2015 Logické rámce nejen pro psaní projektových žádostí

Co je to projekt a projektový rámec? Jaké jsou nejčastější chyby při sestavování žádostí? Na tyto otázky jsme hledali odpovědi na konci loňského roku (ONLINE SETKÁNÍ: Možnosti grantové podpory škol, aneb kde vzít peníze navíc). Jaké odpovědi má pro nás Ing. Václav Kugler připravené tentokrát?

Služba pro vás: Chcete být informováni o aktuálním online setkání? Nechte si zasílat upozornění na webináře e-mailem. Stačí pouze zadat vaši e-mailovou adresu. Zasílání upozornění můžete kdykoli zrušit.

Přihlásit se k odběru upozornění »

Upozorňujeme na veřejnou diskuzi ke Standardu digitálních vzdělávacích zdrojů podpořených z veřejných rozpočtů

Jedním z důležitých opatření Strategie digitálního vzdělávání ČR do roku 2020 je prosazení otevřených vzdělávacích zdrojů.
Cílem tohoto opatření je, aby všichni aktéři vzdělávání mohli bezúplatně získávat, využívat a dále šířit v elektronické podobě materiály, výukové a informační zdroje, vzdělávací dokumenty, výukové objekty, učební materiály, audia, videa atp., které vznikly jako výstupy aktivit, projektů a prací financovaných z veřejných prostředků. 
Vznikl Standard digitálních vzdělávacích zdrojů podpořených z veřejných rozpočtů, který je předkládán k veřejné diskuzi. Oficiální část diskuze potrvá do 28. 4. 2016.
Prosíme o vaše komentáře a připomínky!

Modul Články

Modul DUM

Z ostatních modulů

Projekt – Letíme do Afriky
autor: Lucie Knotová

Projekt v sobě propojuje dvě odlišná témata – je zaměřen na letadlo (dopravní prostředek) a na Afriku (zemi s odlišnou kulturou a s divokou faunou). Žáci prožívají roli posádky letadla a vydávají se na dalekou cestu z Prahy do Afriky, ovšem pouze v prostředí školní třídy.

Příběhy ze světa
autor: Pat Brender

Příběhy a pověsti jsou tím nejzajímavějším a nejvíce odhalujícím prvkem každé kultury. Jsou pevně ukotvené v historii, ústně předávané, jsou nosiči nejdůležitějších kulturních hodnot. Tato aktivita pracuje s pověstmi, aby odhalila představy (a stereotypy), které máme o odlišných kulturách.

Děti na Zemi
autor: Alena Matušková

Praktický příspěvek je zaměřen na popis aktivit, při kterých si žáci uvědomují, že ne všechny děti na Zemi mají rovnocenné podmínky. V některých regionech jsou děti ohrožovány válkami, nemocemi, nedostatkem potravin a vody, je jim odepřeno školní vzdělání. Žáci se učí chápat problémy jiných, utvářet mezilidské vztahy, chápat nutnost pomoci.

Cesta kolem světa
autor: Eva Rybárová

Poznávání odlišných kontinentů, národností, kultur, tradic a zvyků prostřednictvím různých aktivit.

Evropa – místo, kde žijeme
autor: Mirka Gardoňová

Cílem tohoto dlouhodobého projektu je seznámit žáky s evropskými státy, získat pocit sounáležitosti a národní hrdosti v rámci Evropy. Projekt poskytuje velké množství prostoru pro vlastní iniciativu žáků a pro propojení učiva různých předmětů (matematiky, českého jazyka, našeho světa, cizího jazyka, hudební i výtvarné výchovy apod.).

Evropa – obyvatelstvo
autor: Mgr. Jan Zicha

Úkoly pro aktivní práci na PC ve dvojici doplněné o pracovní list. Začleněno průřezové téma Multikulturní výchova.

Jazyky Evropanů
autor: PhDr. Jan Voda

Žáci zkoumají podobnost (příbuznost) slov „dobrý den" vyjádřených v různých evropských jazycích. Původ slova zaznamenávají do slepé mapky. Na základě utvořených skupin dospívají k zobecněné kategorizaci na jazyky/národy slovanské, germánské a románské.

Obyvatelstvo podle náboženství
autor: Mgr. Jan Zicha

Pracovní list pro práci ve dvojicích, ve skupině i pro samostatnou práci k tematice obyvatelstvo podle náboženství (svět, Evropa a ČR).

Africké kontrasty
autor: Jan Šperl 

Pracovní list věnovaný porovnání rozdílných ekonomik afrických států.

Afrika II.
autor: Mgr. Jan Zicha 

Úkoly pro aktivní práci žáků na PC. Zaměřeno na práci s atlasem a využití informací na internetu. Materiál lze využít i pro společnou práci ve třídě na interaktivní tabuli.

Napříč Afrikou – Po stopách Egu a Babu
autor: Mgr. Markéta Pravdová

Interaktivní hra k procvičení regionální geografie Afriky.

Nahoru na horu Kibo
autor: Mgr. Markéta Kubešová

Hra, při které žáci vystupují na nejvyšší vrchol Afriky – Kibo. Jejich výstup je závislý na správném zodpovídání otázek z tematických oblastí – povrch, klima, nerostné suroviny, fauna a flóra Afriky.

Modul Diskuze:

Modul Wiki:

Modul Odkazy

Afrika online
a
utor: Martin Klzo

Server afrikaonline.cz přináší od roku 2001 zajímavé odborné i populární články o africkém kontinentu. Kromě informací o afrických státech, politické situaci, flóře a fauně, životním prostředí a národních parcích, si můžete přečíst cestopisy či africké pohádky.

Mapa Evropy
autor: Mgr. Jana Sochorová

?Odkaz na oblíbené hry na lokalizaci míst v Evropě.

 

Webináře na Metodickém portálu RVP.CZ  

logo 3

Newsletter Metodického portálu vydává NÚV v Praze
Weilova 1271/6, 102 00, Praha 10
www.nuv.cz, www.rvp.cz
ISSN: 1802-4785
vedoucí resortního úkolu
Pavlína Hublová
+420 274 022 410