Newsletter 5/2018

 

logo-nuv

Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ

číslo 5, květen 2018

Zapište si do kalendáře termíny online setkání od 20:00

?

2. 5. 2018, Projektové vyučování na ZŠ

Oblíbený lektor Tomáš Koten si pro nás po 5 letech připravil opět hodinku, kdy s námi bude sdílet své zkušenosti s projekty a projektovým vyučováním. Nenechte si tuto jedinečnou lekci ujít!

9. 5. 2018, Inspiromat pro mateřské školy II.

Inspiromat pro mateřské školy II navazuje na Inspiromat I a je zaměřený na prezentaci environmentálních, pohybových, dramatických a matematických činností v MŠ. Lektor Michael Novotný se na vás již těší.

16. 5. 2018, Autorské právo ve vzdělávání – co je nového?

Každý učitel by měl mít základní povědomost o zákonech – a autorské právo je ještě o něco palčivější téma. Metodický portál již nabídl video Jak na internet: Autorská práva, nebo ONLINE SETKÁNÍ: Veřejné licence, Creative Commons a možnosti jejich využití. Co nového se událo v oblasti práva si pro nás již podruhé připravila Lucie Straková – právnička specializující se na autorské právo a právo informačních technologií.

23. 5. 2018, Slovní zásoba a jazykový cit

Předmatematické představy, zrakové a sluchové vnímání, řeč, orientace – to jsou všechno témata, která nabídla lektorka Mgr. Petra Pšeničková, DiS. pro učitelky MŠ a rodiče předškoláků. Co si pro nás připravila tentokrát?

31. 5. 2018, Včelka – podpora a rozvoj čtenářských dovedností

Spolu s Terezou Philippovou se podíváme, jak mohou technologie podpořit rozvoj čtenářské gramotnosti a zájmu o čtení obecně. Představíme si aplikaci Včelka a nahlédneme do zákulisí vzniku výukového programu. Pokud máte ve škole možnost pracovat s tablety, je tento webinář právě pro vás!

Služba pro vás: Chcete být informováni o aktuálním online setkání? Nechte si zasílat upozornění na webináře e-mailem. Stačí pouze zadat vaši e-mailovou adresu. Zasílání upozornění můžete kdykoli zrušit.

Přihlásit se k odběru upozornění »

Téma měsíce: Mezinárodní den muzeí (18. 5.)

 

Modul Články

Modul DUM

Z ostatních modulů

Zakládáme muzeum
autor: Jaroslava Pachlová

Příspěvek pojednává o tom, jak žákům přiblížit historii na skutečných věcech. Text je určen jako inspirace pro pedagogy 1. stupně a vychovatele školních družin.

První česká sdílená virtuální návštěva muzea v režii ZŠ Staňkov
autor: Mgr. Miloslav Khas

Zpráva o svého druhu první akci, při níž se žáci několika škol zúčastnili interaktivní online virtuální návštěvy Domu dějin Holýšovska. K realizaci byly použity videokonferenční a cloudové technologie.

Běžte všichni do muzea
autor: PaedDr. Markéta Pastorová, spoluautor: Mgr. Hana Splavcová, Ing. Petr Pecha , RNDr. Eva Zelendová

Cílem článku je motivovat učitele k využívání edukační nabídky muzeí a galerií jako součásti výuky některých předmětů – Výtvarné výchovy, Fyziky, Matematiky a její aplikace, a také v předškolním vzdělávání.


Vizuální dílo jako generátor výtvarných aktivit: Křišťálový zámek
autor: Pavla Šandová

Vizuální dílo ze sbírek Národní galerie může sloužit jako podklad projektu v mateřské škole. Tvorbu se sněhem a barvami, výtvarnou techniku gumáž i zasazení díla do krajiny lze realizovat s předškolními dětmi v jakémkoliv věku.

Výtvarná etuda: Workshop Art of Shorts
autor: Mgr. Jitka Petřeková

Výtvarná etuda jako součást oděvního workshopu Art of Shorts, který byl určen žákům středních, vyšších i vysokých odborných škol se zaměřením na oděvní design.

Kulturní instituce
autor: Mgr. Lenka Medunová

Prezentace žáky zavede do zákulisí kulturních institucí. Získají přehled a budou se snáze orientovat v nabídce kulturních akcí. Součástí prezentace je i pracovní list.

Česká koruna za vlády Karla IV.
autor: kolektiv autorů ze spolků Doba Karlova a Spiralis

Didaktické materiály „Živá historie do škol“ slouží jako doplňkový materiál k výuce dějepisu. Materiály charakterizují život Karla IV., umění a kulturu v době vlády Lucemburků, každodenní život ve středověku v českých zemích a ukázky středověké hmotné a duchovní kultury.

Určování století a zdroje poznání minulosti
autor: Mgr. Lenka Medunová

S pracovním listem si žáci zopakují století a připomenou si základní zdroje získávání informací o minulosti.

Pravěk v muzeu
autor: Mgr. Ivana Motýlová

Pracovní list pro skupinovou práci žáků v expozici Národního muzea Pravěké dějiny Čech a Moravy. Pracovní list pro učitele, kteří rádi se svými žáky opouštějí školní třídu a vyrážejí do terénu. Pracovní list pro žáky, kteří se na chvilku stávají badateli.

Skloňování a význam „muzea”
autor: Marcela Burešová

Po seznámení se s existencí slov cizího původu v češtině se můžeme podrobněji zabývat tvary a významy některých z nich, zde slova „muzeum” a podobně se skloňujících. Při práci použijeme slovníky a internet, také navštívíme muzeum.

 

Diskuze:

AudioVideo:

Digifolio:

 

Modul Obrázky a citace

 

Czech. Wikimedia.org: Praha
Veletržní palác hala3 [online].
2007-02-11 [cit. 2018-04-23].
Dostupný pod licencí Creative
Commons Attribution-Share
Alike 2.5 na WWW <https://
commons.wikimedia.org/wiki/
File:Praha_Veletr%C5%BEn
%C3%AD_pal%C3%A1c_
hala3.jpg
>.

logo 3

Newsletter Metodického portálu vydává NÚV
Weilova 1271/6, 102 00, Praha 10
www.nuv.cz, www.rvp.cz
ISSN: 1802-4785
vedoucí resortního úkolu
Mgr. Ivo Krobot
ivo.krobot@nuv.cz
+420 274 022 614