Newsletter 5/2020

?

Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ

číslo 5 – květen 2020

Zapište si do kalendáře termíny online setkání

kalendar

6. 5. 2020 od 20:00 – Skupinová práce a kooperativní učení II

Praktických námětů a doporučení ke kooperativnímu učení bylo v únorovém webináři Mgr. Jiřího Hrušky tolik, že prostě muselo následovat pokračování. Náhradní termín.

13. 5. 2020 od 20:00 – Online kariérové poradenství a kariérové vzdělávání

Také kariéroví poradci se s novou „koronavirovou“ situací museli nějak popasovat. Zajímá vás, jaká doporučení má Mgr. Petr Chaluš? Vstup jako vždy zdarma.

20. 5. 2020 od 20:00 – Otevřená a nenásilná komunikace v náročných situacích

Jak komunikovat s žáky a studenty tak, abyste předešli konfliktům, a přitom umožnili oběma stranám vyjádřit svobodně svůj názor? PhDr. Jitka Gabašová vychází ze své praxe na střední škole a ráda se s Vámi podělí o své zkušenosti.

27. 5. 2020 od 20:00 – Čtenářská gramotnost – celoroční projekt k rozvoji čtenářské gramotnosti

Paní učitelka 1. stupně Jana Rohová nám představí dlouhodobý projekt pro rozvoj čtenářské gramotnosti, který vznikl ve spolupráci s žáky 2. třídy ZŠ. Inspirujte se!

Online setkání projektu APIV A

5. 5. 2020 od 13:00 – Podpora při vzdělávání dětí, žáků s LMP

V rámci webináře budou účastníci z řad pedagogů seznámeni nejen s aktuálními informacemi souvisejícími se vzděláváním žáků s LMP (aktuální legislativa), ale také s modelovou kazuistikou ze vzdělávání žáka s LMP v základní škole. Lektoři: PaedDr. Petr Petráš, PaedDr. Petr Hanák Ph.D.

12. 5. 2020 od 10:00 – Podpora při vzdělávání dětí, žáků se smyslovým postižením (zrak, sluch)

Co jsou poruchy zraku a jak se projevují? Proč je důležitá včasná diagnostika? S podpůrnými opatřeními u sluchově postižených žáků nás seznámí Mgr. Jana Janková, Mgr. Václav Chmelíř.

19. 5. 2020 od 14:00 – Podpora při vzdělávání dětí, žáků s tělesným postižením

Zkušené lektorky Mgr. Markéta Benoniová a PhDr. Dušana Chrzová, Ph.D. pohovoří o speciálně vzdělávacích potřebách dětí/žáků/studentů s tělesným postižením nebo závažným onemocněním a o možnostech využití podpůrných opatření v inkluzivním prostředí školy.

26. 5. 2020 od 17:00 – Činnosti školy spojené se zadáváním údajů z Doporučení do školské matriky, vedení dokumentace školy o podpůrných opatřeních, financování podpůrných opatření

Změny ve výkazech pro rok 2020, legislativa, změna číselníku s podpůrnými opatřeními, normativy, nejčastější chyby při vykazování podpůrných opatření (na co si dát pozor), důvody vracení výkazu M3, kontrola sestav, zdroje informací pro sběr dat. Webinář s Ing. Alenou Tůmovou (MŠMT ČR).

Služba pro vás: Chcete být informováni o aktuálním online setkání? Nechte si zasílat upozornění na webináře e-mailem. Stačí pouze zadat vaši e-mailovou adresu. Zasílání upozornění můžete kdykoli zrušit.

Přihlásit se k odběru upozornění »

Výběr aktuálních příspěvků

 

Modul Články

Modul DUM

Z ostatních aktivit

12 vlastností školního vzdělávacího prostředí
autor: Jaroslav Mašek

Vedle důležitosti volby vhodného vzdělávacího prostředí pro online výuku jsou tu také nezbytné vlastnosti, které by dané prostředí mělo mít. V tomto článku se podíváme na 12 z nich.

Rozvoj konstruktivistického vzdělávání skrze technologie II.
autor: Michal Černý, spoluautor: Mgr. Kristýna Kalmárová

Článek se věnuje různým možnostem využití technologií v konstruktivisticky pojatém vzdělávání. Nabízí nástroje například na seberegulované učení, práci s vlastními prekoncepty, hodnotově orientované vzdělávání atd. 

Afrika: šířková pásmovitost jako zrcadlová/osová souměrnost podle rovníku/osy s dopady na hydrologii řek Nil a Kongo
autor: Jaroslav Vávra

Cílem tohoto textu je učitelům představit zeměpisné téma v komplexní úrovni s využitím internetu (mapy, grafy, tabulky), pomoci učitelům se s těmito internetovými podklady naučit pracovat, nebo ve své výuce využívat.

Světové hospodářství – doprava
autor: Mgr. Jan Zicha

Interaktivní prezentace věnující se hospodářství ve světě, konkrétně dopravě. Součástí materiálu jsou rovněž úkoly pro práci s internetovými zdroji. Přílohou je pracovní list.

Objem a povrch krychle a kvádru
autor: Ing. Jitka Vlčková

DUM obsahuje formulář pro zadání délek stran krychle a kvádru; při splnění podmínek umožní vypočítat a zobrazit objem a povrch těchto těles.

Jaro – QR kódy
autor: Mgr. Vendula Dovole

Materiál jako pomůcka při výuce ČJ a PRV v 1. a 2. ročníku. Pravidlem je najít mezi všemi rozstříhanými částmi pouze takové, které obsahují pravdivou informaci o ročním období – o jaru. V případě, že bude žák úspěšný, vznikne mu poskládáním tvarů s pravdivým tvrzením obrázek velikonočního vajíčka. Tvary s nepravdivým tvrzením dají dohromady vykřičník. Na každé části je umístěn QR kód, který slouží jako kontrola správnosti. QR kódy rozluští žák/žáci za pomoci telefonu – a aplikace k tomu určené.

PPUČ

Máte aktuálně námět na konkrétní aktivitu do hodin (i pro distanční výuku) fyziky, chemie, přírodovědy, výtvarné výchovy nebo ostatních předmětů na ZŠ? A dokážete v nich zapojit i matematickou, digitální nebo čtenářskou gramotnost? Tak právě Vás hledáme. Staňte se inspirací pro další kolegy, kteří se možná trochu bojí. Ukažte jim, že to jde. Napište nám Váš námět na ppuc@npicr.cz. Spolupráci umíme ohodnotit i finančně.

 

wir_sind_klein. Pixabay.com: [online]. [cit. 2020-04-27]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://pixabay.com/photos/qr-code-barcode-miniature-figures-3970681/>.

logo 3

Newsletter Metodického portálu RVP.CZ vydává Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR)

Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10
www.npicr.cz, www.rvp.cz
ISSN: 1802-4785