Newsletter 5/2021

?


Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ

číslo 5, květen 2021

Zapište si do kalendáře termíny online setkání

kalendar

5. 5. 2021 od 20:00 – Inšpirácie intuitívnej pedagogiky v dobe dištančnej II.

Peter Živý podruhé aneb Nabízíme další dávku intuitivní pedagogiky pro učitele, kteří učí (nejen) distančně.

19. 5. 2021 od 20:00 – Jak na inovaci ŠVP

Jak zajistit, aby se z ŠVP nestal časem muzejní exponát? Jak zajistit, aby ŠVP stále odrážel realitu školy, potřeby žáků i představ rodičů a zřizovatele? Jak využít potenciálu, nápadů a tvořivosti všech pedagogů školy? Mgr. Anna Doubková a PaedDr. Karel Tomek se s námi již podruhé podělí o svá doporučení.

26. 5. 2021 od 20:00 – Tajemství pohádek, která možná ani netušíme

Lektorka Mgr. Helena Kumperová nás již provedla skrytým kurikulem, nedirektivní komunikací nebo netradičními postupy při práci s žáky s ADHD. Jsme si jisti, že setkání nad pohádkami bude minimálně pohádkové.

Online setkání projektu APIV A

4. 5. 2021 od 14:00 – Podpora žáků ve výuce

Jak diferencovat výuku, jak ji přizpůsobit jednotlivým žákům individuálně. Výukové strategie, využití personální podpory. Nastavení kritérií hodnocení a sebehodnocení. Podpora žáků v době distanční výuky. Lektorka: Mgr. Markéta Olbertová.

11. 5. 2021 od 16:00 – Podpora žáka s ADHD inklinujícího k prožitkům stresu a úzkostnosti

V našem webináři se budeme zabývat spouštěči stresu a úzkosti u dětí s ADHD a tím, jak s takovými dětmi pracovat, jak je uklidnit, jak je povzbudit. Lektorka: PhDr. et Mgr. Zdeňka Michalová, Ph.D.

18. 5. 2021 od 16:00 – Komunikace rodina a škola v praxi

Webinář zmíní zásady vedení rozhovoru mezi rodinou a školou se zaměřením na praxi. Na kazuistikách ze základní a střední školy lektorky přiblíží specifika komunikace face to face a online. Lektorky: Mgr. Ivana Uhrová, Mgr. Hana Grohmanová.

Služba pro vás: Chcete být informováni o aktuálním online setkání? Nechte si zasílat upozornění na webináře e-mailem. Stačí pouze zadat vaši e-mailovou adresu. Zasílání upozornění můžete kdykoli zrušit.

Přihlásit se k odběru upozornění »

Výběr aktuálních příspěvků

 

Modul Články

Modul DUM

Z ostatních aktivit

S online aplikacemi se jazyky učí lépe (1. část)
autor: Petra Lexová

Autorka představuje pět aktivit vytvořených do hodin cizích jazyků v aplikaci Flippity. Seznamuje se snadným způsobem jejich vytvoření a uvádí důvody pro využívání této aplikace ve výuce.

Problémy digitální revoluce ve školách
autor: Ludmila Kovaříková

Pro mnoho lidí mimo školství znamená současná výuka pouze přechod do online podoby. Vedení škol ovšem musí řešit mnoho dalších souvisejících problémů.

Využití literatury v ročním plánování v MŠ – „Rok v MŠ“
Autor: Marie Čermáková

Článek nabízí jednu z mnoha možností, jak vytvořit TVP v MŠ, tentokrát na základě výběru textu z knihy „Rok v mateřské škole“.

Za Českým nebem
autor: Mgr. Marcela Svejkovská

Studenti/žáci pracují s cimrmanovskou hrou České nebe. Diskutujeme mj. o tom, do jaké míry se máme brát jako národ vážně.

CSS grid – interaktivní webová stránka
autor: Ing. Jitka Vlčková

Materiál umožňuje interaktivní zápis pravidel v jazyku CSS pro procvičení rozložení objektů na stránce s využitím CSS gridu. Změna v zápisu se interaktivně promítne v náhledu.

Slavíme svátky
autor: A. Rakoušová

Příspěvek tvoří integrovaný celek, který v rámci školního roku časově koordinoval oborovou tematiku týkající se vzdělávacího oboru Jazyk a jazyková komunikace, oblasti Člověk a jeho svět a částečně také oboru Matematika a její aplikace pro 3. ročník základní školy.

Modul Blogy

geralt. Pixabay.com: [online].
[cit. 2021-04-26]. Dostupný pod
licencí Public Domain na WWW: <https://pixabay.com/illustrations
/artificial-intelligence-brain-think-4389372/>.

Newsletter Metodického portálu RVP.CZ vydává Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).

Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10
www.npi.cz, www.rvp.cz
ISSN: 1802-4785