Newsletter 6/2015

logo-nuv

Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ

číslo 6, červen/2015

Zapište si do kalendáře termíny online setkání

kalendar

Středa 3. 6. 2015 – Využití příběhů ve výuce (zejména v environmentální výchově)

S metodou storytellingu jsme se už na Metodickém portálu RVP.CZ setkali. Je vhodné do příběhů vkládat faktické údaje z environmentální výuky? Lze využít příběhy pro utváření postojů, hodnot a rozvoje kritického myšlení? Tyto a další otázky zazní na setkání s Ing. Lenkou Skoupou.

Středa 10. 6. 2015 – Židovské muzeum v Praze – možnosti spolupráce pro učitele

Co konkrétního může muzeum nabídnout českým žákům a studentům nám poví Jiří Tejkal. Část setkání bude také věnována specifickým službám, např. práci s učňovskou mládeží nebo programům pro pedagogy.

Čtvrtek 18. 6. 2015 – Jak rozvíjet orientaci u předškoláků?

Nechte se inspirovat Mgr. Petrou Pšeničkovou k aktivitám a výrobě jednoduchých pomůcek, které rozvíjejí u předškoláků prostorové vnímání a vnímání časového sledu. Nová služba pro vás: Chcete být informováni o aktuálním online setkání? Nechte si zasílat upozornění na webináře e-mailem. Stačí pouze zadat vaši e-mailovou adresu. Zasílání upozornění můžete kdykoli zrušit.

Přihlásit se k odběru upozornění »

TÉMA MĚSÍCE: Environmentální výchova a udržitelný rozvoj

“Hlavním cílem environmentální výchovy je odpovědné environmentální chování, tj. takové chování, kdy lidé berou při svém rozhodování v potaz dopady možných řešení na životní prostředí a zapojují se do aktivit určených ke zvýšení kvality životního prostředí a kvality života. Úkolem environmentální výchovy pak je vybavit k tomuto cíli žáky odpovídajícími znalostmi, dovednostmi a motivací.” Celé heslo včetně doporučené literatury zobrazíte v Pedagogickém lexikonu modulu Wiki.

V měsíci červnu slavíme: Mezinárodní den čistého ovzduší (2. 6.), Světový den životního prostředí (5. 6.), Mezinárodní den oceánů (8. 6.) nebo Mezinárodní den proti rozšiřování pouští a sucha (17. 6.).

Modul Články

Modul DUM

Modul Diskuze

Pavouček ve Stříbrném lese autor: Marcela Zajícová Příspěvek pracuje s metodami kritického myšlení. Bylinky pro zdraví autor: Miroslava Strakatá Příspěvek vychází z celoročního programu seznamujícího děti s živočišnou i rostlinnou přírodou. Vede děti k bližšímu poznání a využití různých druhů bylin. Putování se psem: Třídíme odpad, autor: Eva Holíková Článek se věnuje výstupu z projektu Klíčení, aneb rosteme s dětmi a představuje ukázku, která se věnuje ekologickým aktivitám. Výuka environmentální výchovy a přírodopisu na ZŠ prostřednictvím badatelsky orientovaných aktivit, autor: Jakub Holec Článek představuje pedagogům celkem 10 projektů, které mohou být zajímavým zdrojem nápadů a inspirace. Od udržitelné spotřeby k mobilnímu telefonu autor: Mgr. Ivan Bauer, Mgr. Ivo Farský Cílem dlouhodobého projektu je seznámit žáky druhého stupně ZŠ se širokým a složitým tématem udržitelná spotřeba. Aplikace tématu Biodiverzita a její ohrožení ve vzdělávání autor: Tomáš Matějček Ukázka z publikace Náměty pro geografické a environmentální vzdělávání nabízí náměty pro aplikaci geografické a environmentální problematiky do výuky. Další metodické náměty můžete čerpat z odborných knih nakl. Portál, s.r.o. Ochrana přírody a životního prostředí autor: Mgr. Jan Zicha Úkoly pro aktivní práci žáků na PC, popř. společnou práci ve třídě na interaktivní tabuli. AZ kvíz – ekologie autor: PhDr. Věra Holotová Didaktická hra, která slouží k opakování a procvičování základních otázek z ekologie – třídění odpadů, ochrana přírody, vodní zdroje. Hra je vhodná pro skupinovou práci. Umím recyklovat autor: Mgr. Petra Cemerková Golová Pracovní list obsahuje obrázky s tajenkou a jiné aktivity k vyvození a procvičení učiva o recyklaci. Žák bude pracovat na základě vlastních zkušeností – využití odpadního materiálu k tvorbě, předměty denní potřeby… Velká ekologická hra autor: PhDr. Věra Holotová Didaktická hra s kostkou k procvičování základních znalostí z oblasti ekologie. Na sběrném dvoře autor: Mgr. Petra Cemerková Golová Pracovní list může žák vypracovat v tištěné nebo digitální podobě. Žák může libovolně pracovat s časem a prostudovat podle vlastních zájmů uvedené odkazy související s danou problematikou. Vzdělávání pro udržitelný rozvoj Environmentální výchova a vzdělávání v MŠ

Modul Galerie nabízí

Pozvánka do třídy – Chcete se inspirovat netradiční nástěnkou ve třídě? Hledáte tip pro organizaci práce ve své třídě nebo pro neobvyklé třídění pomůcek? (jen k prohlížení a komentování) Salon malby – Sdílejte zajímavé kombinace tvarů a barev, kompozice barev a další malby. Prázdniny se blíží! Cestujte s námi – Léto vybízí k cestování, k pobytu v přírodě a dalším radovánkám. Vložte fotografii s nadpisem či popiskem, který zajímavým způsobem napoví, kde byla fotografie pořízena. Prohlížejte vložené fotografie a hádejte, co je na fotografiích zobrazeno.

Nové! Salon kresby – V souvislosti se zahájením Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby (23.–31. 5. 2015) jsme otevřeli novou galerii. Pomozte nám ji naplnit kresbami, kdy pomocí bodů, linií, ploch a barevných i světlostních kontrastů žáci sdělují informace o světě, který nás obklopuje i o světě fantazijním.

logo 3

Newsletter Metodického portálu vydává NÚV v Praze
Weilova 1271/6, 102 00, Praha 10 www.nuv.cz, www.rvp.cz
ISSN: 1802-4785
vedoucí resortního úkolu
Pavlína Hublová
+420 274 022 410