Newsletter 6/2019

logo-nuv

Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ

číslo 6, červen 2019

Zapište si do kalendáře termíny online setkání od 20:00

kalendar

6. 6. 2019, Nápadník pro environmentální výchovu

Jan Horák, učitel 1. stupně, koordinátor EVVO se s námi již před rokem podělil o své zkušenosti a doporučení do výuky přírodovědy v setkání nazvaném Badatelské aktivity (nejen) v hodinách přírodovědy. Jaké jsou jeho zkušenosti s environmentální výchovou?

12. 6. 2019, Biodivezita

S osvědčenou lektorkou Lenkou Skoupou se podíváme na dopady současné monokulturní krajiny na přírodu a její obyvatele. Řekneme si, jaký vliv má diverzita, jak ji může ovlivnit jednotlivec nebo jaká jsou dostupná opatření pro udržení biodiverzity. 
Setkání je opakované, protože nás v dubnu zradila technika, tak držte palce, ať to tentokrát vyjde :)

13. 6. 2019, Lidová balada a její uplatnění ve výuce

Před více než rokem nám lektor Petr Drkula představil tradiční lidové hudební nástroje ve výuce. Lidové tvorbě bude věnováno i aktuální setkání a my věříme, že osloví nejen učitele českého jazyka.

20. 6. 2018, Učit se učit, myslet a žít – učení s ohledem na fungování mozku

Nepotřebujete oprášit své znalosti z psychologie a neurologie? Mgr. Petra Dočkalová vás jistě před prázdninami příjemně naladí na nadcházející školní rok, kdy byste mohli začít některé aktivity dělat maličko jinak...

Služba pro vás: Chcete být informováni o aktuálním online setkání? Nechte si zasílat upozornění na webináře e-mailem. Stačí pouze zadat vaši e-mailovou adresu. Zasílání upozornění můžete kdykoli zrušit.

Přihlásit se k odběru upozornění »

Téma měsíce: Speciální vzdělávací potřeby

 

Modul Články

Modul DUM

Z ostatních modulů

Asistenti pedagoga pod vedením koordinátora inkluze I.
autor: Mgr. Lada Flachsová

Poslední dobou zažívá každá škola velký nárůst asistentů pedagoga. Vzhledem k množství asistentů na naší škole jsme přistoupili k zavedení funkce koordinátora inkluze, který asistenty pedagoga v jejich práci profesionálně vede.

Hodnocení žáků-cizinců na ZŠ Curie
autor: Jana Andrle, spoluautor: Mgr. Alice Kourkzi

Článek popisuje, jak je hodnocení žáků-cizinců ukotveno v ŠVP na základní škole náměstí Curieových v Praze, jak jsou žáci hodnoceni průběžně, ale i na vysvědčení. Vše
je doplněno o praktické ukázky.

Rozvoj gramotností žáků v heterogenní třídě
Autor: Renata Votavová

Gramotnosti – tedy schopnosti číst, počítat a využívat ICT techniku – jsou nezbytné nástroje pro oblast celoživotního vzdělávání. Jak ale gramotnosti skutečně rozvíjet s ohledem na možnosti a předpoklady každého žáka?

Rady a inspirace pro začínajícího učitele, který má asistenta pedagoga ve třídě
Autor: Tereza Vrbická

Cílem textu je pomoci začínajícímu učiteli ve chvíli, kdy do třídy nastupuje asistent pedagoga. Jak asistentovi pedagoga co nejvíce usnadnit nástup a jak nastavit kvalitní spolupráci s ním i s rodiči?

Hodnocení žáků ve školním vzdělávacím programu ZŠ Gajdošova I
autor: Mgr. Markéta Olbertová, spoluautor: Ing Renata Votavová

Hodnocení a přístup k hodnocení žáků lze považovat za jeden z ukazatelů kultury školy, která je připravena vzdělávat žáky s různou mírou nadání, žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Případová studie – žák s poruchou autistického spektra a jeho začlenění do třídy ve škole běžného typu (úvod a 1. část)
autor: Autor: Mgr. Hana Havlínová Ph.D., spoluautor: Mgr. Jitka Jarníková

Seriál článků se věnuje obtížně uchopitelné problematice dětí s poruchami autistického spektra (PAS) integrovaných do běžných škol.

Významné události 20. století 
autor: Mgr. Jitka Vrbová

Jednoduše shrnuté události 20. století pro žáky ZŠ speciální i ZŠ praktické, hodí se i pro studenty středních praktických škol.

Čtení slov s podporou obrázků – B, V
autor: Mgr. Oľga Gabrielová

Čtení celých slov pomocí obrázku, určování počáteční slabiky, psaní hůlkovým písmem, párování: slovo–obrázek, slabika–obrázek, pexeso: slovo–obrázek.

Poprázdninový trénink čtení s porozuměním 
autor: Mgr. Petra Cemerková Golová

Pracovní listy slouží k procvičení čtení s porozuměním. Žáci budou dle písemných pokynů a pokynů učitele tvořivě pracovat s textem. Materiál obsahuje tři úrovně obtížnosti pro žáky s rozdílnými možnostmi a předpoklady ve vzdělávání.

Veselé počítání 
autor: Mgr. Věra Kundratová

Pracovní listy vhodné do hodin matematiky rozvíjejí učivo 4. ročníku. Formou šifrovaných čísel si žáci procvičují sčítání a odčítání do 100. Úkoly rozvíjejí logické myšlení a prostorovou orientaci. Materiál lze nejlépe využít při procvičování učiva.

20. století očima dědečka I. 
autor: Mgr. Jitka Vrbová

Dědečkovo vyprávění stručně seznamuje žáky s dějinami 1. poloviny 20. století. Každé období ukončeno úkolem.

Hledej stíny 
autor: Mgr. Petra Cemerková Golová

Materiál slouží k tréninku řazení a třídění předmětů podle velikosti a tvaru v rámci speciálního vzdělávání. Lze jej využít i ve vzdělávání předškolním. Žák bude podle pokynů učitele přiřazovat předměty k odpovídajícím stínům.

V lese
autor: Mgr. Jarmila Hájková

Prezentace ověřující schopnosti poznávání lesních zvířat a rostlin. Součástí je i pomůcka pro samostatnou nebo skupinovou práci.

Wiki:

kategorie Speciální pedagogika 

  • Básničky a písničky v obrázcích
  • AAK ve větách
  • Komunikační tabulky
  • Logopedie
  • Obrázky k tématům 

hesla v Pedagogickém lexikonu (výběr) 

  • ADHD
  • Bazální stimulace
  • Dyslexie
  • Ergoterapie
  • Logopedie

Digifolio:

Diskuze:

Společné vzdělávání:

Na digifoliu Společného 
vzdělávání jsou dostupné nově zveřejněné materiály týkající se výuky v heterogenní třídě na 1. stupni ZŠ. Vyberte si, zda nahlédnete přímo do hodiny matematiky ve čtvrté třídě, zda se zamyslíte nad možnostmi individualizace výuky při rozvoji gramotností žáků nebo si doplníte znalosti o tématu diferencované výuky u nadaných žáků v běžné třídě.

Novinky z projektu PPUČ:

Všechna setkání společenství praxe jsou již za námi, ohlédnutí za akcemi nabízíme v průběžně zveřejňovaných příspěvcích na webu. V blízké době se také můžete těšit na shrnující článek o průběhu minikonference k digitální gramotnosti, setkání odborného panelu ke gramotnosti čtenářské se bude konat 30. 5., sledujte aktuality a čerpejte inspiraci z článků.

Nabízíme Vám záznamy webinářů zaměřené na rozvoj gramotností ve výuce a nové blogové příspěvky na gramotnosti.pro, přečtěte si například příspěvek s názvem BINGO! pro žáky 2. stupně ve výuce občanské výchovy!
 

logo 3

Newsletter Metodického portálu vydává NÚV
Weilova 1271/6, 102 00, Praha 10
www.nuv.cz, www.rvp.cz
ISSN: 1802-4785
vedoucí resortního úkolu
Mgr. Ivo Krobot
ivo.krobot@nuv.cz
+420 274 022 614