Newsletter 6/2020

?

Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ

číslo 6, červen 2020

Zapište si do kalendáře termíny online setkání

kalendar

3. 6. 2020 od 20:00 – Příprava a realizace adaptačních kurzů

Jak podporovat pozitivní klima v třídním kolektivu prostřednictvím zážitkových programů? PhDr. Jitka Gabašová se s Vámi již podruhé podělí o své zkušenosti.

10. 6. 2020 od 20:00 – Skryté kurikulum aneb co škola neučí, a přesto nikdy nezapomeneme

Mgr. Helena Kumperová se tentokrát zaměří na skryté a nevědomé obsahy vzdělávání, které se učíme, aniž bychom to věděli, odkryje „rekvizity“ i tajemství, kterými škola vzdělává, aniž by si to uvědomovala.

17. 6. 2020 od 20:00 – Rozvíjíme čtenářskou pregramotnost předškoláka

Chceme mít ve škole žáčky, kteří v 1. třídě plynule procházejí výukou čtení a psaní? Lektorka Iva Tomášková poradí rodičům a učitelům dětí předškolního věku, jak nastartovat budoucí čtenáře.

Online setkání projektu APIV A

9. 6. 2020 od 16:00 – Komunikace rodina–škola

Jak docílit efektivní komunikace mezi školou a rodinou? Jaké formy k tomu lze použít a jakých zásad se držet? Co nám v této oblasti přinesla doba, kdy školy přecházely na distanční vzdělávání bez osobní přítomnosti žáků ve škole? Lektorky: Mgr. Jana Mrázková, Mgr. Hana Grohmanová a Mgr. Ivana Uhlířová.

16. 6. 2020 od 16:00 – Strategie řízení výuky

Webinář bude zaměřen na možnosti využití různých strategií ve výuce. Účastníci se dozví, jaké přístupy mohou volit k žákům s ohledem na jejich speciální vzdělávací potřeby. Jak by měla probíhat výuka v inkluzivní třídě? Lektorka: Mgr. Markéta Olbertová.

30. 6. 2020 od 13:00 – Žákovské prekoncepce mentálního postižení

Webinář představí zájemcům všechny klíčové aspekty vztahující se k problematice utváření žákovských prekoncepcí v oblasti vzdělávání mentálně postižených, diagnostické a výzkumné metody, strategie ovlivňování prekoncepcí a rovněž poukáže na výsledky relevantních výzkumů a na možnosti jejich využití v pedagogické praxi. Lektor: PhDr. Jakub Pivarč, Ph.D.

Služba pro vás: Chcete být informováni o aktuálním online setkání? Nechte si zasílat upozornění na webináře e-mailem. Stačí pouze zadat vaši e-mailovou adresu. Zasílání upozornění můžete kdykoli zrušit.

Přihlásit se k odběru upozornění »

Výběr aktuálních příspěvků

 

Modul Články

Modul DUM

Z ostatních aktivit

Co udělám v online výuce jinak, až se znovu zavřou školy
autor: Jaroslav Mašek

Na otázku, co udělat jinak, až se opět zavřou školy, hledal autor odpovědi již ve svých předchozích článcích. Nyní přináší další přístupy, které se chystá během následné online výuky realizovat.

Principy a cíle otevřeného vzdělávání
autor: Michal Černý

Otevřené vzdělávání představuje významný fenomén, který může do jisté míry změnit to, jak vzdělávání vypadá a funguje. Cílem článku je zasadit toto téma do širšího kontextu a ukázat k němu konkrétní projekty a zdroje, které jsou dostupné pro (především česky mluvícího) učitele a jeho konkrétní školní praxi.

Jak se dobře ptát žáků a jak rozproudit diskuzi ve výuce?
autor: Pavlína Hublová

Ptáme se celý život. Mnohé pedagogické metody jsou postaveny na otázkách. Umíme ale s nimi správně pracovat? Používáme ty správné strategie? Jak žáky „vyprovokovat“ k větší aktivitě v hodinách? Článek kromě spousty otázek nabízí 4 bleskové tipy, jak rozproudit diskuzi ve třídě, nebo praktickou zkušenost, jak učit klást otázky v 1. třídě.

Slovní druhy – QR kódy
autor: Mgr. Vendula Dovole

9 QR kódů, určených k nalepení na karty a laminaci. Kódy rozvěsíme po třídě/chodbě/zah­radě a každému žákovi dáme nevyplněnou předtištěnou doplňovačku. Žáci se samostatně, ve dvojicích či skupinách pohybují v prostoru a hledají kódy, které pomocí telefonu – a aplikace k tomu určené – musí rozkódovat. Kód ukrývá větu, ve které je vynechané slovo. Slovo, které ve větě chybí, žák doplní do tajenky. 

Vypátrej slavnou osobnost Jižní Ameriky
autor: Mgr. Markéta Pravdová

Tento materiál slouží k procvičení učiva o Jižní Americe. Lze ho pojmout jako pátrací hru na ven – tzv. stopovačku, nebo klidně realizovat ve třídě. Žáci postupně z 12 QR kódů rozluští jméno Simona Bolívara, jednoho z nejslavnějších revolucionářů Jižní Ameriky.

Italská gramatika XIV – souslednost
autor: Šimon Daníček

Materiál čtenáře seznámí s fungováním souslednosti časové v italštině. Souslednost časová je jev, který v češtině není. Vyskytuje se nicméně v angličtině, italštině, francouzštině a jiných jazycích. Aplikuje se, pokud jde o vyprávění, které se odehrává v minulosti.

Vzdělávání žáků se sluchovým postižením

Na pohledu Společné vzdělávání naleznete v rubrice Individualizace a diferenciace v distančním vzdělávání náměty, které lze ještě v měsíci červnu využít při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a nadaných. Jedná se např. o tipy na spolupráci se zákonnými zástupci, možnosti hodnocení žáků, využívání digitálních technologií, téma koronaviru do výuky, postupy diferenciace úloh.

Příspěvky jsou postupně publikovány ve Speciálu pro podporu výuky na dálku NPI ČR a budou přibývat další.

PPUČ

V projektu PPUČ (Podpora práce učitelů) a v kampani Gramotnosti.pro jsme si pro Vás připravili krátké video, tzv. Pětiminutovku. V ní Vám Jakub Holec přiblíží mobilní aplikaci k určování rostlin, živočichů a hub včetně sdílení vlastního pozorování přírody s odbornou komunitou. Tu je možné snadno využívat ve výuce přírodopisu venku i ve třídě za účelem zaznamenávání, uchovávání a sdílení vlastních pozorování žáků. Žáci tím mohou přispět k mapování druhů ve své obci, ale i v celosvětovém měřítku, čímž se zapojí do skutečné výzkumné práce i do ochrany přírody. Inspirujte se využitím chytrých aplikací k poznávání přírody kolem nás!

logo 3

Newsletter Metodického portálu RVP.CZ vydává Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR)

Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10
www.npicr.cz, www.rvp.cz
ISSN: 1802-4785