Newsletter 6/2021


Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ

číslo 6, červen 2021

Zapište si do kalendáře termíny online setkání

kalendar

2. 6. 2021 od 20:00 – Odměny a tresty ve výchově dětí

Zamyslete se spolu s Mgr. Romanem Peškem nad možnostmi a riziky využívání odměn a trestů ve výchově a vzdělávání dětí.

9. 6. 2021 od 20:00 – Práce s kolektivem spolužáků dětí s PAS

„Integrace dítěte s PAS ve třídě je zásadní pro jeho celkový vývoj a socializaci. Proto by práce s třídním kolektivem měla být základem prevence šikany a podpory začlenění těchto žáků,“ říká Mgr. Lenka Bittmannová.

Online setkání projektu APIV A

15. 6. 2021 od 14:00 – Zdravé klima jako jedna ze základních podmínek pro kvalitní vzdělávání (nejen) dvouletých dětí v mateřské škole

Zdravé klima jako jedna ze základních podmínek pro kvalitní vzdělávání (nejen) dvouletých dětí. Budeme se věnovat odbourávání mýtů, které brání vytváření dobrého klimatu mateřské školy a přijetí každého dítěte bez předsudků a vnitřního odmítání. Budeme se společně učit klást sobě i druhým správné otázky, směřující k prospěchu a rozvoji dítěte. Lektorka: Mgr. Hana Splavcová.

22. 6. 2021 od 14:00 – Pedagogická diagnostika v základním vzdělávání

Představení jednoduchých postupů, jak realizovat smysluplně pedagogickou diagnostiku v omezeném čase vyučovací hodiny; předávání zkušeností, jak vést o tom efektivně záznamy; uvedení příkladů, jak pracovat s výsledky pedagogické diagnostiky ve prospěch žáka i učitele. Lektorka: PhDr. Marta Franclová, Ph.D.

29. 6. 2021 od 16:00 – Formativní hodnocení v praxi

Reálné příklady formativního hodnocení ze základních škol budou komentovány zkušeným odborníkem, který se dlouhodobě problematikou hodnocení zabývá. Lektor: PhDr. Karel Starý, Ph.D.

Služba pro vás: Chcete být informováni o aktuálním online setkání? Nechte si zasílat upozornění na webináře e-mailem. Stačí pouze zadat vaši e-mailovou adresu. Zasílání upozornění můžete kdykoli zrušit.

Přihlásit se k odběru upozornění »

Výběr aktuálních příspěvků

 

Modul Články

Modul DUM

Z ostatních aktivit

Společně to dokážeme (1. díl) – Podpora spolupráce u předškolních dětí prostřednictvím společného tvoření + teoretický úvod
autor: Marie Čermáková

Článek je úvodním vstupem do následující série a přináší krátký teoretický úvod o psychickém vývoji předškolního dítěte a o úrovni socializace dítěte v předškolním věku.

Pracujeme s daty
autor: Eva Fanfulová

Článek popisuje aktivitu zaměřenou na zpracování zobrazení dat za pomoci digitálních technologií.

Informační gramotnost na středních školách: co, jak a proč?
autor: Michal Černý

Informační gramotnost je jednou z nejpopulárnějších „nových gramotností“. Cílem příspěvku je nastínit, co si pod ní vlastně představit a jakým způsobem s informační gramotností v českém středoškolském prostředí pracovat.

Ekonomická specifika zámořských území II. (blokový graf)
autor: Petr Tišl

Materiál je formou případové studie středoškolské geografie s přesahy do základů společenských věd – zejména ekonomické teorie a aplikace ICT. Je určen jako podpora výuky obecné socioekonomické nebo regionální geografie. 

Procenta – venkovní hra (QR kódy)
autor: Jana Vlková

Snadno realizovatelná venkovní aktivita pro žáky 7. ročníku – seznámení s úlohami na procenta. Je ideálně realizovaná pomocí QR kódů, lze ji však hrát i s hledáním úloh vytištěných na lístečcích. Vyřešením úloh získají žáci vstupní heslo na padlet, kam se zapíší, a tak potvrdí, že aktivitu zvládli.

Čočky v simulačním SW Algodoo
autor: Pavel Masopust

Příspěvek ukazuje možnosti simulace chodu paprsků v čočkách v SW Algodoo.

Modul Blogy

PANORAMA, Global. flickr.com:
Technology [online]. 2015-02-06
[cit. 2021-05-25]. Dostupný pod
licencí CC-BY-SA na WWW: <https://www.flickr.com/photos/
121483302@N02/16270228508/>.

Newsletter Metodického portálu RVP.CZ vydává Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).

Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10
www.npi.cz, www.rvp.cz
ISSN: 1802-4785