Newsletter 7-8/2017

logo-nuv

Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ

číslo 7–8, červenec – srpen/2017

Podívejte se na vybrané záznamy online setkání, která proběhla ve šk. roce 2016/2017

Žák s PAS v kolektivu třídy: práce s kolektivem spolužáků, prevence šikany, podpora vztahů Integrace dítěte s PAS ve třídě je zásadní pro jeho celkový vývoj a socializaci. Proto by práce s třídním kolektivem měla být základem prevence šikany a podpory začlenění těchto žáků. Lektorka: Mgr. Lenka Bittmannová. Tvořivá dramatika v mateřské škole Setkání bylo zaměřeno na prezentaci metod a technik dramatické výchovy s názornými ukázkami různých druhů her, na strukturu dramatické lekce a na význam dramatických činností pro děti předškolního věku. Lektor: Mgr. Michael Novotný. Jak učit výslovnost cizího jazyka tak, aby to žáky bavilo? Setkání se zabývalo problematikou používání, vysvětlování i nácviku co nejlepší výslovnosti. Setkání připravila Mgr. Sylvie Doláková. Jak zlepšovat školní vzdělávací program (ŠVP) Jak zajistit, aby se ze ŠVP nestal časem muzejní exponát? Jak zajistit, aby ŠVP stále odrážel realitu školy, potřeby žáků i představy rodičů a zřizovatele? Lektoři: Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek.

Služba pro vás: Chcete být informováni o aktuálním online setkání? Nechte si zasílat upozornění na webináře e-mailem. Stačí pouze zadat vaši e-mailovou adresu. Zasílání upozornění můžete kdykoli zrušit.

Přihlásit se k odběru upozornění »

Téma měsíce: To nejzajímavější ze školního roku 2016/2017

Prázdniny vybízejí k cestování, k pobytu v přírodě a dalším letním radostem. Proto nám dovolte pozvat vás od 1. 7. 2017 do naší prázdninové fotogalerie CESTUJTE S NÁMI. Již standardně Vám nabízíme příznivé prostředí pro nahrávání fotografií (včetně nahrávání z mobilních zařízení), které jste v uplynulých třech letech zaplnili téměř 380 “cestovními hádankami”. Těšíme se na nové přírůstky v modulu Galerie.

Modul Články

Modul DUM

Z ostatních modulů

Školní zralost I autor: Petra Pšeničková První díl seriálu nabízí sledování školní zralosti – zejména oblasti řeči a komunikace, jemné motoriky a laterality. Nabízené aktivity využijí pedagogové při individuální i skupinové práci. HZS Stř. kraje, videoprojekt OČMU: Bezpečné lyžování na sjezdových tratích autor: Ing. Mgr. Hynek Černý – HZS Středočeského kraje Hasiči ze Středočeského kraje společně s odborníky ze Ski areálu Monínec připravili pro žáky a studenty soubor bezpečnostních doporučení ke klidnému strávení zimní dovolené na horách podle souboru pravidel chování Mezinárodní lyžařské federace. Cyklus začíná kapitolou výběru správného lyžařského a snowboardového vybavení. 20 let Spomocníka autor: Bořivoj Brdička Zamyšlení ke kulatému výročí narození našeho Spomocníka. Přišel čas přesunout žáky do další reality? autor: Pavel Janíček Druhý díl seriálu o virtuální (a rozšířené) realitě shrnuje stav na konci roku 2016. Tentokrát se článek věnuje využití těchto technologií ve výuce. Kdo má prospěch z MOOC kurzů a proč? autor: Petra Černá Popis aktuálního vývoje MOOC kurzů na základě výzkumů Coursery a nejnovějších dat Class Central, z nichž vyplývá tendence zpoplatňování těchto služeb. Dezinformace vítězí!? autor: Bořivoj Brdička Shrnutí stavu, v němž se na začátku roku 2017 svět nachází a který je popisován jako doba postfaktická. Důsledkem pro školství je růst významu rozvoje informační gramotnosti. Přírodně žijící národy (vybrané kmeny) autor: Mgr. Markéta Pravdová Materiál byl vytvořen pro etnografický gymnaziální seminář. Zaměřuje se na vybrané národy žijící na primitivní úrovni. Výkladová prezentace je doplněna o aktivity – k jejich plnění studenti využívají internet (smartphony, tablety, notebooky). Loutkové divadlo autor: Mgr. Vendula Dovole Materiál slouží po vytištění jako motivační a doplňková pomůcka k učivu o loutkovém divadle. Materiál obsahuje skupinový/kolek­tivní úkol, kterým je doplňovačka, otázky k doplňovačce a její správné řešení, pomocné fotografie k výkladu, individuální úkol a jednoduchý střih pro výrobu maňáska z textilu. Zprávy svědků času autor: PaedDr. Jaroslava Šiftová Předložené výukové materiály (metodický list a 4 pracovní listy) jsou zaměřeny na výuku regionálních dějin 1968–1989 (Liberecko). Jsou inspirovány vzpomínkami pamětnic, posluchaček kurzů U3V TUL v Liberci, zapojených do projektu Zprávy svědků času (Erasmus+). Karel IV. autor: Mgr. Jovanka Rybová, Mgr. Tomáš Koten Materiál je určen pro skupinovou i samostatnou práci ve více dnech. Je možno využít ve více ročnících, učivo je odstupňované. Karty k doprovodným aktivitám doporučuji zalaminovat. Součástí jsou i prověřovací práce různé úrovně. Materiál je doplněn i o návrh dalších činností. Lze využít v projektovém vyučování. Afrika – zóna tropické konvergence autor: Petr Tišl Pracovní list je možné využít jednak při výuce o atmosféře, počasí a podnebí, nebo jako podporu při výuce regionální geografie Afriky. Žáci jsou vedeni k samostatnému získávání a analýze informací. Můžete se těšit na podzimní online webináře:
  • Khanova škola, možnosti využití, překládání se studenty a tvorba vlastních videí
  • Tradiční lidové hudební nástroje ve výuce
  • MOOC pro učitele a další příležitosti pro profesní rozvoj
  • Rozvoj slovní zásoby a jazykového citu
Modul Diskuze: Modul Digifolio:
Projekt PPUČ – podpora rozvoje gramotností ve školách V projektu Podpora práce učitelů (PPUČ) jsme pro vás připravili webové speciály věnované  matematické, digitální a čtenářské gramotnosti v základních a mateřských školách. Koncem května a začátkem června proběhla úvodní setkání odborných panelů projektu k daným gramotnostem. Jedná se o platformy, na kterých se setkává teorie s praxí. Na odborných panelech dochází k výměně zkušeností, vzájemnému navazování kontaktů a sdílení příkladů dobré praxe v oblasti rozvoje gramotností dětí a žáků. Videozáznamy z úvodních setkání panelů v nejbližší době najdete na www.rvp.cz/ppuc. Další setkání panelů gramotností se plánuje na podzim tohoto roku.

logo 3

Newsletter Metodického portálu vydává NÚV
Weilova 1271/6, 102 00, Praha 10 www.nuv.cz, www.rvp.cz
ISSN: 1802-4785
vedoucí resortního úkolu
Mgr. Ivo Krobot
ivo.krobot@nuv.cz
+420 274 022 614