Newsletter 7–8/2018

?

logo-nuv

Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ

číslo 7–8, červenec–srpen 2018

Podívejte se na vybrané záznamy online setkání, která proběhla ve šk. roce 2017/2018

Khanova škola – možnosti využití, překládání se studenty a tvorba vlastních videí

Co je Khanova škola a Khan Academy, kam směřují a jak je může využít český učitel a jeho student? Jak se mohou studenti učit tím, že překládají výukové video? Vyzkoušený hardware a software pro tvorbu vlastních výukových videí?

Badatelsky orientovaná výuka

Badatelsky orientované učení je metoda, která jde napříč předměty a pokud je správně vedená, posiluje kompetence k učení. V otevřeném bádání se učitel stává průvodcem a žák badatelem, stanovuje otázku, řeší hypotézu, zkoumá, pracuje v týmu, své výsledky prezentuje a obhajuje. Webinář o tom, jak bádat otevřeně a venku v zahradě, v lese, na louce.

Problémové chování ve škole, jeho prevence a účinné řešení

Setkání bylo zaměřeno na analýzu chování, které je pedagogickým personálem vnímáno jako problémové, mapování a identifikaci motivace žáka k nestandardním projevům, vliv diagnózy (PAS, ADHD, porucha chování) na problémové chování a algoritmy řešení – prevence, krizový plán, odměnový systém, práce s rodinou, spolupráce se školským poradenským zařízením.

Jak se připravit na vstup žáka s PAS do třídy

Žáků s poruchou autistického spektra v individuální integraci na běžných školách stále přibývá. V praxi se v mnoha případech setkáváme s obavami a mýty, které se s autismem často pojí. Co může škola udělat, aby byla integrace úspěšná? Jak by se měl na vstup takového dítěte do třídy připravit pedagog? Je třeba v každém případě nadstandardně pracovat s kolektivem spolužáků a jejich rodiči?

Konverzace v aj? Ano! Kdy? Nejlépe od 1. třídy!

Na setkání jsme se podívali na možnosti, jak začít pracovat s prvky konverzace už v prvních lekcích angličtiny. Společně s aktivitami představenými ve webináři budou mít účastníci možnost získat předvedené aktivity v balíčku, který si budou moci stáhnout a vyrobit z nich zhlédnuté pomůcky. 

Služba pro vás: Chcete být informováni o aktuálním online setkání? Nechte si zasílat upozornění na webináře e-mailem. Stačí pouze zadat vaši e-mailovou adresu. Zasílání upozornění můžete kdykoli zrušit.

Přihlásit se k odběru upozornění »

Téma měsíce: To nejzajímavější ze školního roku 2017/2018

Prázdniny vybízejí k cestování, k pobytu v přírodě a dalším letním radostem. Proto nám dovolte pozvat vás od 1. 7. 2018 do naší prázdninové fotogalerie CESTUJTE S NÁMI.

Již standardně Vám nabízíme příznivé prostředí pro nahrávání fotografií (včetně nahrávání z mobilních zařízení), které jste v uplynulých čtyřech letech zaplnili více jak 420 “cestovními hádankami”. Těšíme se na nové přírůstky v modulu Galerie.

Modul Články

Modul DUM

Z ostatních modulů

Vztah empatie a učení
autor: Bořivoj Brdička

Seznámení s prací amerického specialisty na projektovou výuku Thoma Markhama, který vysvětluje význam empatie pro učení v souvislosti s nejnovějšími výsledky vědy a vývojem světa.

Případová studie – žák s poruchou autistického spektra a jeho začlenění do třídy ve škole běžného typu (úvod a 1. část)
 autor: Mgr. Hana Havlínová Ph.D., spoluautor: Mgr. Jitka Jarníková

Vzhledem k tomu, že se v současné době zvyšuje počet dětí s poruchami autistického spektra (PAS) integrovaných do běžných škol a PAS jsou navíc z hlediska edukačního procesu nejobtížněji uchopitelné a průběh vzdělávacího procesu bývá často nepředvídatelný a nejistý, je věnován tomuto tématu čtyřdílný seriál.

Moje rodina, byl jeden domeček
autor: Veronika Lorgerová

V této lekci si budeme povídat o tom, co se děje u nás doma. Kdo tam s námi žije, jak jim říkáme, kdo se jak jmenuje a jak se jmenuji já? Jaké je mé celé jméno? Jakou má kdo roli v domácnosti? Jaké kdo dělá zaměstnání? O tom všem si společně hravě popovídáme prostřednictvím různých aktivit, písniček a obrázků.

Jak komplikuje špatná znalost mateřštiny učení se cizímu jazyku a co s tím
autor: Žaneta Pixová

Jak špatná znalost mateřštiny komplikuje výuku cizích jazyků, bude ukázáno na příkladech z výuky anglického a německého jazyka. Příspěvek se zaměřuje na jevy, které dělaly největší problémy v souvislosti se slovními druhy, gramatikou a syntaxí. Nastíněny jsou příčiny potíží a nechybí několik tipů pro zlepšení.

Experiment v mateřské škole
autor: Michael Novotný

Článek je reflexí webináře ze dne 5. 5. 2017 na téma bádání a experimentování v mateřské škole.

Červená karkulka
autor: Dominika Bečáková

Dramatické činnosti k veršované pohádce Františka Hrubína „Červená karkulka“.

České země po husitských válkách 
autor: Mgr. Ivana Pekárková

Učební materiál je určený k procvičování a opakování. Je vhodný pro jednotlivce, dvojice nebo skupiny. Součástí materiálu jsou pracovní listy včetně řešení pro vyučující, domina a skládačky.

Pampeliškování – postup pracovní činnosti 
autor: Mgr. Petra Cemerková Golová

Pracovní list je součástí projektu Pampeliškování, který je zaměřen na podporu čtenářství, podporu čtenářské gramotnosti, čtení s porozuměním s využitím moderních metod a ICT technologií a na práci s informacemi. Žáci se stanou v průběhu školního roku spoluautory projektu. 

Kdo snědl salát? 
autor: Mgr. Petra Cemerková Golová

Materiál slouží k procvičení čtení s porozuměním a k procvičení práce s textem.

Logaritmické stupnice – světová megaměsta 
autor: Petr Tišl

Materiál je určený pro práci s žáky, kteří mají o geografii bližší zájem, tedy zejména ve volitelných předmětech ve vyšších ročnících. Využívá prakticky učivo matematiky. Je vhodné žáky upozornit, že s logaritmickými stupnicemi (obvykle o základu 10) se už setkali například v chemii (měření pH) nebo ve fyzice (měření hluku).

Počet obyvatel na Zemi, přirozená měna obyvatelstva 
autor: Mgr. Jan Zicha

Interaktivní prezentace s úkoly pro samostatnou práci na PC. Přílohou je pracovní list.

Habsburkové na českém trůně III. 
autor: Mgr. Ivana Pekárková

Učební materiál je určený k procvičování a opakování. Obsahuje pracovní listy včetně řešení pro vyučující, domina a skládačky.

Jídlo a pití 
autor: Mgr. Bc. Martina Čermáková

Doplňkový učební materiál na téma jídlo a pití. Samostatná aktivita.

Již nyní se můžete těšit například na tyto zajímavé podzimní online webináře:

  • Ozoboti napříč předměty
  • Novinky v oblasti svobodného softwaru
  • Metody a techniky dramatické výchovy v MŠ.

Nechte si zasílat informace o aktuálních webinářích na svůj
e-mail!

Modul Digifolio:

Gramotnosti.pro – nový web pro příznivce gramotností 

V rámci projektu Podpora práce učitelů (PPUČ) byl nově vytvořen web gramotnosti.pro, který nabízí aktuality z oblasti gramotností, blog Gramotnosti v praxi a odkazy na další weby s inspirativními příspěvky a výstupy projektu. Navštivte gramotnosti.pro a registrujte se také k odběru newsletteru o gramotnostech.

ambermb. Pixabay.com: [online]. [cit. 2018-06-22]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://pixabay.com/en/school-backpack-childhood-education-bag--1634755/>.

logo 3

Newsletter Metodického portálu vydává NÚV
Weilova 1271/6, 102 00, Praha 10
www.nuv.cz, www.rvp.cz
ISSN: 1802-4785
vedoucí resortního úkolu
Mgr. Ivo Krobot
ivo.krobot@nuv.cz
+420 274 022 614