Newsletter 7–8/2019

?

logo-nuv

Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ

číslo 7–8, červenec–srpen 2019

Podívejte se na vybrané záznamy online setkání, která proběhla ve šk. roce 2018/2019

Líný učitel ve výuce

Kdo by nechtěl být nejlepším učitelem ve škole s poloviční námahou? Setkání prezentuje pedagogům, jak kvalitně vzdělávat, a přitom zbytečně neztrácet energii. Líný učitel se při realizaci správné vzdělávací filozofie – s využitím psychologie, dobré didaktiky a vhodného osobního managementu – může stát hvězdou sborovny, a ještě mu při tom stačí pracovat nejméně ze všech. Lektor: Robert Čapek.

Ozoboti napříč předměty

Setkání prezentuje možnosti využití malých robůtků Ozobot ve výuce od úplného začátku až po složitější aktivity. Zároveň může sloužit jako inspirace pro učitele různých předmětů. Lektorka: Eva Fanfulová.

Vzdělávání žáků s SVP – I. díl, II. díl

Pedagogičtí pracovníci získají přehled možností a povinností při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v současné době. Vše za pomoci příkladů z praxe. Lektor: Mgr. Jiří Merta. 

Rozvíjení digitální gramotnosti nejen v češtině

Cíle setkání: Seznámit pedagogy s dokumenty, ze kterých je možné vycházet a stanovit teoretický základ pro rozvoj digitální gramotnosti. Posoudit změnu výuky českého jazyka a literatury v 21. století a nově vzniklé nároky na znalosti a dovednosti učitelů. Lektorka Mgr. Ludmila Kovaříková.

Čtenářská gramotnost – osvobozování mladého čtenáře (námořníka)

Účastníci se v průběhu setkání seznámí s materiálem projektu PPUČ Očekávané výsledky učení ve čtenářské gramotnosti. Budou provedeni jednotlivými OVU pro druhý stupeň ZŠ za metodické podpory dostupné na Metodickém portálu RVP.CZ. Lektor: Mgr. Petr Koubek.

Počítáš, počítám, počítáme…

Zažívat opakovaně radost z úspěšně vyřešené úlohy, to je jedna ze sedmi složek matematické gramotnosti. Jak na to? Ukážeme si, které aktivity nám pomáhají v zapojování žáků do výuky matematiky, umí z ní odstranit nudu a žáky aktivizují a motivují k výkonu. Lektoři Jovanka Rybová, Tomáš Koten.

Přihlásit se k odběru upozornění »

Téma měsíce: To nejzajímavější ze školního roku 2018/2019

Prázdniny vybízejí k cestování, k pobytu v přírodě a dalším letním radostem. Proto nám dovolte pozvat vás do naší prázdninové fotogalerie CESTUJTE S NÁMI.

Již standardně vám nabízíme příznivé prostředí pro nahrávání fotografií (včetně nahrávání z mobilních zařízení), které jste v uplynulých pěti letech zaplnili skoro 450 „cestovními hádankami“. Těšíme se na nové přírůstky v modulu Galerie.

Modul Články

Modul DUM

Z ostatních modulů

Mladší děti v MŠ – předčtenářská a předmatematická gramotnost
autor: Petra Pšeničková 

Článek nabízí učitelům MŠ aktivity pro mladší děti. Děti budou skládat puzzle, hrát stínovanou i kelímkové pexeso. Rozmotají klubíčka vlny, posílí sluchovou paměť, seznámí se s aktivitou Člověče, nezlob se.

Syndrom vyhoření u pedagogických pracovníků
autor: Lucie Zormanová

V současné době, kdy se velká část zaměstnanců potýká se stresem bez ohledu na povolání, může potkat syndrom vyhoření kohokoliv. Nejvíce ohroženou skupinou však zůstávají lidé pracující v profesích spojených s prací s druhými lidmi, především v pomáhajících profesích. Jednou z nejohroženějších skupin jsou právě pedagogičtí pracovníci bez ohledu na typ a stupeň školy.

Fyzika v popkultuře a jak s ní pracovat ve vyučování
autor: Zdeněk Hromádka

Článek se věnuje několika vědeckým symbolům ve světě médií a popkultury. Ukazuje, že je do jisté míry možné využít jejich populárního vlivu pro účely vyučování jako odkazu na skutečná fyzikální témata (přičemž můžeme také pomoci poopravit některé falešné či zkreslené obrazy vědy, které si žáci osvojili prostřednictvím médií).

Třída budoucnosti jako koncept práce s prostorem ve třídě
autor: Ondřej Neumajer

Článek vysvětluje souvislosti inovace školního prostředí nejen z pohledu prostorového uspořádání třídy. Věnuje pozornost též pedagogickým souvislostem.

Rady a inspirace pro začínajícího učitele, který má asistenta pedagoga ve třídě
autor: Tereza Vrbická

V této části textu se pokusím popsat samotný proces zavádění asistenta pedagoga do třídy s radami a komentáři pro usnadnění jeho zapojení a od počátku funkční spolupráce. Cílem je pomoci začínajícímu učiteli ve chvíli, kdy do třídy nastupuje asistent pedagoga. Jak asistentovi pedagoga co nejvíce usnadnit nástup a jak nastavit kvalitní spolupráci s ním i s rodiči?

Proč mobily ve škole používat
autor: Bořivoj Brdička

Druhá část dvoudílné přehledové studie zkoumající důvody pro to, jak s mobily ve školách zacházet.

Demografie v souvislostech I. 
autor: Petr Tišl

Materiál slouží jako doplnění a praktické cvičení k tématu demografie. Žáci si upevní teoretické poznatky získané při výkladu o základních termínech a teoriích o vývoji světové populace. 

2. světová válka 
autor: Mgr. Ivana Pekárková

Učební materiál je určený k procvičování a opakování. Je vhodný pro jednotlivce, dvojice nebo skupiny. Součástí materiálu jsou pracovní listy včetně řešení pro vyučující, domina a skládačky.

Negatie in het Nederlands 
autor: Mgr Hana Hrochová 

Pracovní list k osvojení a procvičení všech forem negací v nizozemštině. Vychází se z textu písně, v níž se negace vyskytují, a následně je uveden přehled a cvičení k různým formám negace.

SVG grafika (interaktivní webová stránka) 
autor: Ing. Jitka Vlčková

Interaktivní webová stránka umožňuje dopsat hodnoty parametrů několika SVG objektů, které se současně zobrazí. Výhodou je okamžitá a interaktivní vizualizace zadaných hodnot.

Jak znáte staré i Staré pověsti české? 
autor: Mgr. Eliška Kozlíková

Pracovní list může sloužit jako doplněk k povinné či doporučené četbě Starých pověstí českých A. Jiráska. Podstatu tvoří práce s knihou, dohledávání informací v textu, vyvozování souvislostí apod.

Výroba elektrické energie ve světě 
autor: Mgr. Jan Zicha

Interaktivní prezentace s úkoly pro práci s internetovými zdroji. Přílohou je pracovní list.

Bulharský program – Inspirace hlaholice 
autor: MgA. Sevdalina Kovářová Kostadinova

Bulharský program Inspirace hlaholice přiblíží žákům nejen Bulharsko a bulharskou azbuku, ale také svět starých Slovanů. 

Pranostiky 
autor: Mgr. Vendula Dovole

Materiál je určen žákům 2. a 3. ročníku základní školy. Po vytištění, zalaminování a vystřižení vznikne 10 karet. Žáci pomocí kolíčku či „mazací“ fixy určují význam vět s ohledem na dané pranostiky.

Modul AudioVideo

Již nyní se můžete těšit například na tyto zajímavé podzimní online webináře:

  • Knihrátky aneb rozvoj čtenářské gramotnosti v předškolním vzdělávání
  • Škola bez poražených I.
  • I když nejsem jazykář, mohu učit metodou CLIL
  • Asistent pedagoga v týmu základní školy – Asistent jako podpora pedagoga

Nechte si zasílat informace o aktuálních webinářích na svůj
e-mail!

Modul Digifolio:

Novinky z projektu PPUČ 

Pátý cyklus minikonferencí odborných panelů je za námi a my Vám nabízíme ohlédnutí za programem akcí. Přečtěte si, jak proběhla minikonference matematické, čtenářské a digitální gramotnosti.

Prohlédněte si také výstupy ze setkání společenství praxe, které jsou dostupné na webu.

Září je měsíc gramotností! U příležitosti Mezinárodního dne gramotností vypukne měsíční výzva, ve které se budou učitelé různých vzdělávacích oblastí podílet na společném plánování, realizaci či reflektování výuky. Sledujte aktuality, čerpejte inspiraci a zapojte se také.

Wokandapix. Pixabay.com: [online]. [cit. 2019-06-18]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://pixabay.com/photos/school-education-student-pupil-880033/>.

logo 3

Newsletter Metodického portálu vydává NÚV
Weilova 1271/6, 102 00, Praha 10
www.nuv.cz, www.rvp.cz
ISSN: 1802-4785
vedoucí resortního úkolu
Mgr. Ivo Krobot
ivo.krobot@nuv.cz
+420 274 022 614