Newsletter 7–8/2020

?


Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ

číslo 7–8, červenec–srpen 2020

Podívejte se na vybrané záznamy online setkání, která proběhla ve šk. roce 2019/2020

 

Formativní hodnocení – 1. část2. část 

Zaměříme se na to, jak sbírat informace o jednotlivých žácích, abychom jim mohli poskytnout ucelenou zpětnou vazbu, a jak k tomuto účelu slouží žákovská portfolia. Budeme hodnotit s pomocí kritérií hodnocení a zvláštní prostor bude věnován hodnocení dovedností, které směřují k rozvoji klíčových kompetencí. Lektor: Mgr. Jiří Hruška. 

Asistent jako podpora pedagoga aneb Asistent pedagoga ve světle mýtů a pravd v prostředí základní školy 

Zamyšlení nad pedagogickou podporou asistenta pedagoga v prostředí základní školy a novou pozicí asistenta pedagoga ve třídě na 2. stupni vzdělávání na ZŠ. Lektorka: Mgr. Helena Kumperová.

Žák s ADHD v prostředí běžné základní školy 

Pomoc vyučujícím, asistentům pedagoga a rodičům pochopit specifika ADHD a možnosti modifikace symptomatiky, popis terapeutických metod a strategií, jejichž pomocí lze pracovat s hyperaktivitou a impulzivitou. Lektor: Mgr. Julius Bittmann.

Skupinová práce a kooperativní učení – 1. část2. část 

Doporučení pro zařazování kooperativních aktivit do vyučování – např. jak uspořádat učebnu, jak dělit žáky do skupin, jak nastavit pravidla a role ve skupině, jak nastavit úkol, aby se na něm všichni členové skupiny podíleli, a v neposlední řadě, jak hodnotit a vyhodnocovat skupinovou práci, tzn. nejen dovednosti žáků, ale i procesy, kterými žáci prošli, a produkty, které vytvořili. Lektor: Mgr. Jiří Hruška. 

Hrajeme si, hýbeme se v mateřské škole 

Pohybové hry a činnosti, které lze realizovat v menších prostorách, například školní třídě či herně. Tyto činnosti jsou zaměřeny na rozvoj fyzické zdatnosti, rychlosti, obratnosti, lokomočních a manipulačních dovedností. Lektor: Mgr. Michael Novotný.

Skryté kurikulum aneb co škola neučí, a přesto nikdy nezapomeneme 

Skryté kurikulum jako zákulisí vyučovacího procesu (nezbytná lekce pro přežití ve školní instituci pro učitele i žáka), jako hodnotový systém školy, deklarovaný jejími aktéry nebo jako strategie přežití čtená z nonverbálních vzorců pedagoga, ale i kultura instituce. Lektorka: Mgr. Helena Kumperová. 

Služba pro vás: Chcete být informováni o aktuálním online setkání? Nechte si zasílat upozornění na webináře e-mailem. Stačí pouze zadat vaši e-mailovou adresu. Zasílání upozornění můžete kdykoli zrušit.

Přihlásit se k odběru upozornění »

Téma měsíce: To nejzajímavější ze školního roku 2019/2020

Prázdniny vybízejí k cestování, k pobytu v přírodě a dalším letním radostem. Proto nám dovolte pozvat vás do naší prázdninové fotogalerie CESTUJTE S NÁMI.

Již standardně vám nabízíme příznivé prostředí pro nahrávání fotografií (včetně nahrávání z mobilních zařízení), které jste v uplynulých letech zaplnili skoro 470 „cestovními hádankami“. Těšíme se na nové přírůstky v modulu Galerie.

Modul Články

Modul DUM

Z ostatních aktivit

20 způsobů využití technologií pro online výuku nejen po uzavření škol
autor: Jaroslav Mašek

Jaké technologie využít v době zavření škol? Jaké nástroje použít pro online výuku? Inspirujte se.

Jak na synchronní distanční videovýuku
autor: Michal Černý

Online videovýuka se může hodit nejen při distanční výuce, ale v mnoha jiných situacích – když je učitel nemocný, nebo na cestách, když má žáky s individuálním studijním plánem atp. Tuto formu využijete i na konzultace pro žáky, konzultační hodiny pro rodiče...

Chytré aplikace k poznávání přírody kolem nás
autor: Jakub Holec

Článek se zaměřuje na využívání volně dostupných aplikací k určování rostlin, živočichů a hub včetně sdílení pozorování přírody s odbornou komunitou.

ABC Animals
autor: Veronika Lorgerová

Při učení či opakování abecedy si děti nejen v MŠ osvojí i nová anglická slovíčka – zvířat. Lekce by měla být co nejvíce hravá, a je na vyučujícím, zda povede celou hodinu v angličtině, či pouze začátky cvičení.

Práce s historickými klimatickými daty
autor: Petr Tišl

Pracovní list určený pro žáky střední školy se zabývá problematikou klimatických měření. Časová náročnost je jednu až dvě vyučovací hodiny, zejména v závislosti na schopnostech žáků využívat efektivně tabulkový procesor.

Pole v JavaScriptu – interaktivní webová stránka
autor: Ing. Jitka Vlčková

Interaktivní webová stránka seznamuje žáky s polem v JavaScriptu; kromě nezbytné teorie je na dvou praktických příkladech ukázána práce s polem; ukázka je interaktivní. Pro spuštění je nutné rozbalit složku a následně otevřít soubor s příponou HTML nejlépe ve webovém prohlížeči Google Chrome.

Udržitelný rozvoj
autor: Mgr. Jan Zicha

Interaktivní prezentace s úkoly pro aktivní práci. Přílohou je pracovní list.

Nejvyšší hory ČR
autor: Mgr. Radomír Macháň

Materiál podporuje čtenářskou a matematickou gramotnost žáků druhého stupně. Cílem je vést žáky k přesné a správné četbě, vyhledávání informací v textu, práci s tabulkou a grafem, zorientování se v nich. Materiál podporuje také gramotnost informační.

PPUČ

Pro učitelky předškolního vzdělávání a prvního stupně základních škol vytvořil tým PPUČ (Podpora práce učitelů) vzdělávací materiály se zapojením digitální gramotnosti – Projekt TIO. Cílem příspěvků je prostřednictvím robůtka přiblížit dětem a žákům téma komunikace, etiky a bezpečí v digitálním světě.

TIO je souborem sedmi příběhů z Robosvěta, který se může podobat skutečnému světu, nebo se můžeme společně s dětmi ponořit do světa fantazie a vytvořit svět zcela jedinečný, originální. Představujeme vám úvodní část série článků na dané téma. Projekt TIO najdete na této www adrese: http://gramotnosti.pro/tio.

danigeza. Pixabay.com: [online]. [cit. 2020-06-24]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://pixabay.com/photos/sunset-poppy-backlight-flowers-174276/>.

logo 3

Newsletter Metodického portálu RVP.CZ vydává Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR)

Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10
www.npicr.cz, www.rvp.cz
ISSN: 1802-4785