Newsletter - 9/2011 | rvp.cz
Newsletter - 9/2011

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníkůlogonuv

Newsletter Metodického portálu RVP.CZ  www.rvp.cz

číslo 9; měsíc/rok listopad/2011

Co se děje v obsahové části portálu?

Co se děje v projektu?

Ukončen příjem materiálů do  modulů Články, DUM a Odkazy

V uplynulých dnech došlo postupně k uzavření obsahových modulů pro příjem nových materiálů.

Projekt Metodika II končí. Za dobu jeho realizace se podařilo společnými silami Metodický portál proměnit v místo plné života a horečných aktivit stovek uživatelů, kteří se na portálu setkávali, diskutovali, přispívali svými nápady a podněty, vzájemně se jeden od druhého učili.

Současný Metodický portál je vaší vizitkou. Vizitkou kreativního, aktivního, originálního českého učitele, který je ochotný se o své myšlenky podělit.

Společně s vámi se nám podařilo vybudovat ojedinělý a užitečný nástroj, který ovlivňuje práci mnoha učitelů.

Bez vaší spolupráce by se těžko podařilo v průběhu projektu zajistit více než 1700 článků, téměř 6000 DUM a přes 1500 odkazů.

Všem uživatelům, návštěvníkům a příznivcům Metodického portálu proto srdečně děkujeme!

Ukončování projektu METODIKA II

Vážení uživatelé Metodického portálu RVP.CZ,

dovolte nám poděkovat za vaši přízeň během posledních tří let, kdy probíhal projekt

METODIKA II, ze kterého byl financován vývoj a provoz prostředí Metodického

portálu RVP.CZ.

Projekt ukončí svou činnost k 6. 1. 2012.

Co se stane s Metodickým portálem RVP.CZ?

V současné době je na MŠMT připravován návrh na řešení provozu některých částí alespoň v udržovacím režimu v roce 2012.

Než se vyřeší financování portálu, bude z důvodu nutného ukončení a archivace výsledků projektu zastaven příjem materiálů k publikování do garantovaných modulů (Články, DUM a Odkazy) a zároveň nebudou zahajovány nové e-learningové kurzy.

Informace o připravovaných krocích a dalším řešení provozu portálu vám poskytne vedení NÚV.

Současný tým RVP.CZ, který ukončí svou činnost k 31. 12. 2011, děkuje za pochopení

tváře

Komunita

E-learning

Konference

Děkujeme všem účastníkům konference za vytvoření přátelské a sdílné atmosféry (nejen prezentující si ji pochvalovali). Především odpolední program (workshopy) by se bez aktivního přispění hostů nemohl vydařit. Konference nám nabídla mnoho dalších námětů k zamyšlení.

Objednejte si ...

Pro ty z vás, kteří jste neměli možnost pobýt s námi na konferenci Metodického portálu - příležitost pro učitele nabízíme zdarma k zaslání sborník příspěvků našich hostů, např. Ing. Bořivoje Brdičky, Ph.D., PhDr. Ondřeje Neumajera, Ph.D. nebo PhDr. Jany Staré. Dotazník pro objednávku najdete v Klubu modulu Diskuze.

Na stejném místě najdete také ještě jednu naši nabídku - tentokrát se jedná o Výběr z digifolií. I tuto brožuru si můžete u nás objednat a bude vám zdarma zaslána do konce roku 2011.

Přípravila Pavlína Hublová

Zúčtování čísel

Také modul E-learning se připravuje na uzavření projektu Metodika II. Do tohoto newsletteru jsme pro Vás připravili malé „vyúčtování“.

Studenti pro nás nikdy nebyli jen číslem, imaginárním shlukem jedniček a nul na druhém konci linky. Součty činností za kurz jsou obdivuhodné. Obdivuhodné díky vám, milí účastníci a fanoušci E-learningu na Metodickém portálu RVP.CZ.

Vytvořili jsme pro vás 19 různých kurzů, které se dočkaly celkem 29 běhů. Pro váš velký zájem jsme některé z kurzů zopakovali i čtyřikrát. V kurzech se vystřídal magický počet 555 studentů, o které se staralo 35 tutorů.

Realizační tým, který se o vás v e-learningu rád staral, se v průběhu projektu rozrostl na 4 koordinátory.

Účastníci kurzů již ve výukovém prostředí Moodle klikli více než 900 000 krát a do uzavření zbývajících kurzů překročí počet kliknutí číslo milion.

Čeká nás ještě uzavřít 9 dobíhajících kurzů a vypravit do světa zbývající studenty, kteří získají osvědčení o absolvování kurzu.

Mnohé jsme se od sebe navzájem dověděli, v jen zdánlivě neosobním prostředí výuky „na dálku“ se navazovala profesní i osobní přátelství. Děkujeme vám za nové nápady, za výdrž, za nadšené studijní výkony i za milá prezenční setkání v rámci výuky.

Připravil Martin Klzo

27525_137532952938090_2779_n

Kurikulum G

VÚP informuje

Pozvánka na nové virtuální hospitace

Zveme všechny zájemce k návštěvě našich nových virtuálních hospitací, které budou v rámci projektu KURIKULUM G už poslední:

  • od 14. listopadu je možné se podívat na hodinu biologie, zaměřenou na proteosyntézu eukaryot,
  • 21. listopadu zveřejníme angličtinu na téma zdraví,
  • od 28. listopadu se budete moci podívat na hodinu ICT, ve které žáci pracují s grafickým editorem,
  • 5. prosince přineseme virtuální hospitaci z integrovaného předmětu Poznáváme svět a naši republiku na téma setkání s litosférou.

Přehled všech dosud zveřejněných virtuálních hospitací najdete ZDE.

Nová publikace - příručka o finanční gramotnosti

Finanční vzdělávání má v dnešní době stále větší a větší význam.

Proto jsme připravili novou metodickou příručku Finanční gramotnost ve výuce, která se touto problematikou zabývá. Přináší vymezení pojmu finanční gramotnosti a její standardy a čtenáři zde najdou inspiraci k výuce finanční gramotnosti.

Publikace navazuje na již vydanou publikaci Gramotnosti ve vzdělávání a je první z pěti připravovaných příruček.

Metodickou příručku Finanční gramotnost ve výuce si můžete stáhnout ve formátu pdf a v nejbližší době bude vydána knižně.

Seminář PRŮŘEZOVÁ TÉMATA VE VÝUCE

Doporučené očekávané výstupy, průřezová témata a jejich integrace do vzdělávacích oborů – to je problematika, o které se hodně mluví.

Vyznívá však dosti teoreticky a někdy je problém si za odbornými termíny představit a stanovit něco konkrétního, co by mohlo přinést praktický užitek ve vzdělávacím procesu.

Proto NÚV, divize Výzkumný ústav pedagogický připravil seminář právě na toto téma. Je určen všem učitelům základních škol a gymnázií a bude se konat 5. prosince 2011 na Pedagogické fakultě UK v Praze.

Zájemci se mohou hlásit mailem na adresu pastorova@rvp.cz nebo telefonicky na č. 737 513 537.

logo 3

manažer projektu Lukáš Križko krizko@rvp.cz +420 245 001 433
asistentka projektu  Jana Plachá placha@rvp.cz +420 245 001 437

Newsletter Metodického portálu vydává Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV); divize VÚP

Senovážné nám. 4; 110 06 Praha1 www.vuppraha.rvp.cz, www.rvp.cz ISSN: 1802-4785

Portál www.rvp.cz je součástí projektu Metodika II. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

2010-05-04_Logolink-NEW

Tento email Vám byl zaslán na základě Vašeho souhlasu s odběrem newsletteru Metodického portálu www.rvp.cz. Pokud nechcete nadále newsletter Metodického portálu www.rvp.cz odebírat, klikněte prosím na tento odkaz.