Newsletter 9/2016

logo-nuv

Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ

číslo 9, září/2016

Zapište si do kalendáře termíny online setkání od 20:00

kalendar 8. 9. 2016, Záměny písmen ve čtení i psaní – Jak na to? Rozlišování písmen b, d (a dalších, u kterých obvykle dochází k záměnám) vyžaduje dobře rozvinuté prostorové a zrakové vnímání, které bývá u žáků často oslabené. U žáků, kterým se v této oblasti nedaří, doporučuji materiál používat do té doby, dokud potíže neodezní,” říká lektorka Mgr. Petra Pšeničková. Těšíme se na sbírku užitečných aktivit. 14. 9. 2016, Jak zlepšovat školní vzdělávací program (ŠVP) Mgr. Anna Doubková a PaedDr. Karel Tomek pro nás opět připravili sérii široce komponovaných webinářů na palčivá témata dneška. Podívejte se, proč jsou jejich vystoupení vždy skvěle hodnocena. 21. 9. 2016, Jak na Průvodce upraveným RVP ZV Průvodce je postupně doplňovaný a rozšiřovaný soubor námětů a doporučení. Je určen všem učitelům ze základních škol a víceletých gymnázií, vedení škol a koordinátorům ŠVP těchto škol. Nechte se provést jeho hlavním tvůrcem, Mgr. Tomášem Pavlasem. 29. 9. 2016, Jak učit výslovnost cizího jazyka tak, aby to žáky  bavilo? Mgr. Sylvie Doláková si už svými hravými metodami a náměty získala mnoho vděčných diváků webinářů. Může být výuka výslovnosti cizího jazyka zábavnou a veselou součástí lekcí? Nechte se přesvědčit!

Služba pro vás: Chcete být informováni o aktuálním online setkání? Nechte si zasílat upozornění na webináře e-mailem. Stačí pouze zadat vaši e-mailovou adresu. Zasílání upozornění můžete kdykoli zrušit.

Přihlásit se k odběru upozornění »

Téma měsíce: Příprava na nový školní rok

Modul Články

Modul DUM

Z ostatních modulů

První třídou bez pláče: Denní režim prvňáčka autor: Tereza Beníšková Článek vám pomůže odpovědět na nejčastější otázky, např.: Jak vybrat vhodnou školu pro mé dítě? Jak dítě připravit na zápis do 1. ročníku? A je vůbec na školu zralé? Jak probíhají první dny ve škole? Můžeme prvňáčkovi pomoci při zvykání na školu? Jaké změny musíme udělat v našem denním režimu? Zahájení školního roku autor: Kateřina Konečná Krátký projekt, který uskutečnila málotřídní škola v Droždíně první den nového školního roku. Do projektu byli zapojeni učitelé a jejich kamarádi, žáci a rodiče. Jedním z hlavních cílů akce bylo uvedení celoroční motivace "Olomouc – srdce Hané". Klima ve třídě autor: Růžena Pekařová Příspěvek se dotýká teorie klimatu, základních bodů diagnostiky třídy, spolupráce s dětmi, jejich rodiči a pedagogicko-psychologickou poradnou v návaznosti na ŠVP ZV. Přibližuje možnost, jak pracovat se sociálním klimatem třídy na prvním stupni ZŠ v závislosti na vnějších a vnitřních vlivech třídního klimatu. Zahajovací soustředění žáků 1.ročníku autor: Mgr. Patrik Ingr Příklad dobré praxe je ukázkou, při níž se žáci I. ročníku seznamují v prvním týdnu výuky na střední škole nejen se svými novými spolužáky, třídními učiteli a učiteli odborného výcviku, ale zároveň probíhají školení a testy fyzické zdatnosti v prostředí rekreačního střediska Integrované střední školy automobilní v Podhradí nad Dyjí. Školní parlament - úvodní jednání výborů autor: Jan Hoštička Jak probíhalo úvodní jednání jednotlivých výborů školního parlamentu? Příspěvek vychází z autorových zkušeností při působení na ZŠ Táborská v Praze 4. Co budeme se žáky číst v novém školním roce? autor: Jitka Altmanová Na začátku nového školního roku vám předkládáme několik dobrých tipů. Připravili jsme je pro vás ve spolupráci s knihovníky, přehled je rozčleněn podle věku čtenářů. Kalendář na školní rok autor: RNDr. Michaela Ševečková Kalendář na školní rok je prakticky zpracovaná pomůcka pro pedagogy a studenty. Kalendář je možné využít i do hodiny informačních technologií. Dny v týdnu se automaticky přizpůsobí zvolenému roku. Víkendy a státní svátky jsou v kalendáři automaticky zvýrazněny tučně. Na list akce lze napsat narozeniny nebo akce opakující se každý rok. Čtecí pomůcky autor: Mgr. Renata Nogolová Materiál obsahuje 3 pomůcky určené k procvičování čtení. Můžeme využít k individuálnímu docvičování, práci ve dvojicích i v soutěži skupin. Vyznáš se ve školce? autor: Mgr. Jan Fišar Pracovní list Vyznáš se ve školce? je zaměřen na podporu předmatematických dovedností a myšlení. Děti přiřazují piktogram k činnosti, určují na základě pravolevé orientace místnosti, rozvíjejí řeč vymýšlením vět atd. Příprava a evaluace rétorických cvičení autor: Mgr. Jakub Horálek Žáci na základě stanovených kritérií sestaví a prezentují mluvený projev a hodnotí jej. Mluvní cvičení je nejprve hodnoceno plošně, celou třídou, následně dojde k vytvoření výstupu zaznamenávajícího pohled třídy, učitele, vybraného žáka, a sebehodnocení. Důležité je vést žáky k hodnocení objektivnímu, nezávislému na jejich vztahu k mluvčímu. Nápady na výrobu pomůcek dětmi autor: Mgr. Vendula Dovole Náměty pro pomůcky k výuce čtení v 1. ročníku. Komunikace autor: Mgr. Lenka Medunová Prezentace umožňuje žákům hravě nahlédnout do problematiky komunikace. Žáci by měli vědět, že nejenom slovy, ale i tělem a činy mohou mnohé sdělit. Je třeba poznat různé komunikační dovednosti a pojmy, aby se v dnešním světě plném informací neztratili. Součástí prezentace je i pracovní list a hra. Modul Diskuze: Modul Wiki: Modul E-learning: Kurz pedagogické dovednosti začínajícího učitele se zabývá čtyřmi úhly pohledu na práci učitele – čtyřmi oblastmi: „Učitel jako zaměstnanec“, „Učitel v síti vztahů“, „Učitel a sebeřízení“, „Učitel a třída“. Každý z nich vyžaduje jistý druh dovedností – komunikační dovednosti, schopnost spolupracovat, prezentovat a jistě i další. Toto vše je jim společné. Odlišuje je úroveň, na které jsou tyto dovednosti realizovány. Každý, kdo někdy učil, si pamatuje, že uvítal rady zkušenější kolegyně či kolegy.

Podívejte se na vybrané záznamy online setkání, které se vztahují k tématu měsíce

logo 3

Newsletter Metodického portálu vydává NÚV v Praze
Weilova 1271/6, 102 00, Praha 10 www.nuv.cz, www.rvp.cz
ISSN: 1802-4785
vedoucí resortního úkolu
Mgr. Ivo Krobot
ivo.krobot@nuv.cz
+420 274 022 614