Newsletter 9/2018

?

logo-nuv

Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ

číslo 9, září/2018

Zapište si do kalendáře termíny online setkání od 20:00

kalendar

5. 9. 2018, Líný učitel ve výuce

Mgr. Robert Čapek, lektor, psycholog, učitel, didaktik a autor publikace Líný učitel se zamyslí nad kvalitou výukového procesu a představí svou vizi „pohodového učitele“.

12. 9. 2018, Ozoboti napříč předměty

Ozobot byl vyvíjen jako hračka pro děti, která propojuje virtuální svět se světem reálným, vede k logickému myšlení a kreativnímu přístupu. Jak bychom mohli tohoto malého „sledovače čáry“ využít ve výuce (nejen informatiky), nám ukáže Eva Fanfulová.

20. 9. 2018, Khan Academy v češtině: využití nástrojů nového webu

Před rokem jsme měli možnost se seznámit se základní myšlenkou Khan Academy. Kam se tento projekt posunul a co nového nabízí českým učitelům? Lektorka Petra Jirůtková ví o Kahnově škole úplně všechno!

26. 9. 2018, Vzdělávání žáků s SVP I.

Co znamená stupeň a druh podpůrného opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a co znamená pojem žák uvedený v §16 / odst. 9 školského zákona? První ze dvou navazujících webinářů s Mgr. Jiřím Mertou nás pomocí praktických příkladů uvede do tématu práce s žáky s SVP.

Služba pro vás: Chcete být informováni o aktuálním online setkání? Nechte si zasílat upozornění na webináře e-mailem. Stačí pouze zadat vaši e-mailovou adresu. Zasílání upozornění můžete kdykoli zrušit.

Přihlásit se k odběru upozornění »

Téma měsíce: Den otevřených dveří památek v ČR (7. 9.) a Světový den cestovního ruchu (27. 9.)

 

Modul Články

Modul DUM

Z ostatních modulů

Podívejte se na památky očima dětí aneb projekt 
autor: Lukáš Bajer

Článek popisuje postupné kroky vzniku dvojjazyčného DVD, které autor vytvářel spolu s žáky 8. ročníku ZŠ v hodinách anglického a českého jazyka.

Památky UNESCO očima žáků 
autor: Jana Vítková

Příspěvek popisuje propojení vyučovacích předmětů na 2. stupni ZŠ prostřednictvím projektové výuky. Žáci jsou zde motivováni vlastním prožitkem, komunikují v týmech, pořizují, shromažďují a analyzují materiály, které dále zpracovávají při tvorbě konkrétně využitelných výstupů (sborník, prezentace, kalendář). Při práci získávají ucelený pohled na naši vlast a svět, uvědomí si význam mezinárodních organizací.

Cesty za poznáním NP a CHKO ŠUMAVA 
autor: Jiřina Svobodová

Terénní exkurze poskytují jedinečnou možnost propojení výuky a praktického poznávání. Příspěvek popisuje přírodovědnou exkurzi na Šumavu, jejíž součástí může být i poznávání technických památek.

Cestovní kancelář 
autor: Mirka Gardoňová

Projekt, během kterého žáci tvoří katalog cestovní kanceláře a prezentují jednotlivé destinace na pomyslném veletrhu cestovního ruchu. Využívají přitom svých vlastních zkušeností z prázdninových cest.

Poznejte Evropu! 
autor: Evropská komise, zastoupení v ČR

Příručka pro učitele k brožuře a vzdělávací on-line hře pro děti ve věku od 9 do 12 let.

Dějiny v muzeu – muzeum v dějinách 
autor: Mgr. Milan Hes Ph.D.

Předkládáme sérii žákovských pracovních listů, které mohou prohloubit výuku dějepisu, výchovy k občanství, společenských věd, zeměpisu či vlastivědy.

Geometrie a architektura
autor: Zuzana Šimůnková

Projekt ve výuce matematiky v sekundě osmiletého gymnázia.  Využití souměrností v architektuře. Výstupem jsou práce z barevného papíru a fotodokumentace místní architektury.

Památky UNESCO 
autor: Marta Devátá

Materiál je určen pro žáky středních odborných škol oboru cestovní ruch. Žáci si formou tohoto pracovního listu zopakují zábavným způsobem památky UNESCO v ČR. Naučí se památky UNESCO poznat dle obrázků a zařadit je do správného místa v ČR.

Praha 
autor: Mgr. Jan Křoustek (jazyky interaktivně)

Materiál vznikl jako výstup projektu Jazyky interaktivně. DUM se zaměřuje na osvojení a opakování základní slovní zásoby a informací o nejznámějších zajímavostech, památkách i pamětihodnostech pro turisty z celého světa. Pražský hrad, Staroměstské a Václavské náměstí, Karlův most. Výukový materiál obsahuje cvičení k rozvoji dovednosti komunikovat v německém jazyce. Jsou zde i doplňovací cvičení s obrazovou dokumentací a na závěr také hádanka pro žáky.

České památky UNESCO v Google Earth 
autor: Mgr. Markéta Pravdová 

Materiál, jehož cílem je, aby se žák/student seznámil s prostředím práce v Google Earth a zároveň, aby získal základní informace o českých památkách na seznamu Unesco.

Průvodcovská činnost v cestovním ruchu v mezinárodním kontextu 
autor: Mgr. Zuzana Pauserová

Výklad formou prezentace pracující s pojmy vývoj průvodcovské činnosti, spolupráce průvodců v asociacích, průvodce v evropském kontextu, mezinárodní standardizace přípravy průvodců.

Kde trávíme dovolenou 
autor: Petr Tišl

Pracovní list geograficky analyzující fenomén dovolené. Vhodný pro zařazení po prázdninách nebo při výuce geografie cestovního ruchu.

Cestovní kancelář 
autor: Mgr. Jan Zicha

Pracovní list pro jednotlivce a skupiny na téma Cestovní ruch.

Románský sloh
autor: Mgr. Petr Procházka 

Prezentace pro střední odborné školy na podporu výuky cestovního ruchu. Obsahuje fakta a pojmy týkající se románského slohu.
 

Diskuze:

Odkazy:

  • Kam na výlet nebo na dovolenou?
    Stránky lze využít jako doplněk k učivu, naleznete zde různá fotoalba, cestopisy, recenze hotelů a podobně. 
  • Na cestě – pořad ČT
    Vhodné jako doplnění běžné výuky v gymnáziích nebo druhém stupni ZŠ, zejména k motivaci žáků a k probuzení jejich zájmu o danou oblast. 

Wiki:

  • Fotografie ze všech koutů světa včetně ČR dostupné pod licencí CC najdete zde. Fotografie lze volně využívat ve výuce – při tvorbě prezentací, pracovních listů nebo jako zdroj pro žáky při tvorbě referátů.

Novinky z projektu PPUČ:

Na webu gramotnosti.pro pro Vás projekt PPUČ průběžně zveřejňuje blogové příspěvky propojující gramotnosti s různými předměty a vzdělávacími oblastmi.

PPUČ připravuje minikonference odborných panelů digitální gramotnosti (30. října 2018 v Brně), matematické gramotnosti (7. listopadu 2018 v Praze) a čtenářské gramotnosti (30. listopadu 2018 v Plzni). Bližší informace můžete sledovat na webu gramotnosti.pro.

Chcete se se svými žáky dozvědět, kde si bažanti staví hnízda, jak dopadlo setkání kocoura Modroočka, jestli děvčata spí méně než chlapci a kam a za kolik byste se mohli vydat na výlet? Vyzkoušejte některou z nabízených aktivit na rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti se svými žáky přímo ve výuce na 1. stupni ZŠ a podělte se s námi o svoje zkušenosti.

 

logo 3

Newsletter Metodického portálu vydává NÚV
Weilova 1271/6, 102 00, Praha 10
www.nuv.cz, www.rvp.cz
ISSN: 1802-4785
vedoucí resortního úkolu
Mgr. Ivo Krobot
ivo.krobot@nuv.cz
+420 274 022 614