Newsletter 9/2019

?

logo-nuv

Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ

číslo 9, září 2019

Zapište si do kalendáře termíny online setkání od 20:00

kalendar

5. 9. 2019, Asistent pedagoga v MŠ – podpora dítěte v MŠ, stimulace rozvoje

Zkušená lektorka Helena Kumperová nás provede základními povinnostmi asistenta pedagoga v mateřské škole.

18. 9. 2019, Škola bez poražených I.

Respektující komunikace je pro mě základním stavebním kamenem jakýchkoliv aktivit ve škole a nejen v ní, říká učitelka 1. stupně ZŠ a lektorka kurzu Škola bez poražených Mgr. Kateřina Vrtišková.

25. 9. 2019, Komunikace rodina–škola (od 16:00)

Považujete komunikaci mezi školou (učitelem) a rodinou (rodičem) za jeden ze základních stavebních kamenů úspěšné výuky? Jana Mrázková vám pomůže rozklíčovat případné komplikace.

26. 9. 2019, I když nejsem jazykář, mohu učit metodou CLIL

Praktické ukázky pro výuku na 1. i 2. stupni ZŠ si připravila PhDr. Petra Vallin, Ph.D., metodička a lektorka školení CLIL napříč institucemi i republikou.

Služba pro vás: Chcete být informováni o aktuálním online setkání? Nechte si zasílat upozornění na webináře e-mailem. Stačí pouze zadat vaši e-mailovou adresu. Zasílání upozornění můžete kdykoli zrušit.

Přihlásit se k odběru upozornění »

Téma měsíce: Září s gramotnostmi

 

Modul Články

Modul DUM

Z ostatních modulů

Gramotnosti v předškolním vzdělávání
autor: Mgr. Hana Splavcová

Stejně jako vzdělávací oblasti, tak i gramotnosti se přirozeně prolínají. Naším cílem je pomoci učitelům v mateřské škole, aby to, co směrem k rozvíjení gramotností u dětí obvykle dělají, také uviděli a pojmenovali.

Rozvoj gramotností v uměleckých oborech v bodech
autor: PaedDr. Markéta Pastorová

Text uvádí za každý umělecký obor (hudební, výtvarnou, dramatickou, filmovou/audiovizuální, taneční a pohybovou výchovu) v několika bodech základní teze, kterými mohou tyto obory přispívat k rozvíjení gramotností.

Naši malí kamarádi aneb ze života hmyzu
autor: Jana Udatná, spoluautor: Bc. Jana Smolková

Cílem aktivity je posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování) a vytváření základů pro práci s informacemi.

Voda – balená, nebo z kohoutku?
autor: Václav Fiala, spoluautor: Martina Černá

Námět do výuky rozvíjející čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost žáků ve výuce chemie. Žáci jsou podníceni k přemýšlení nad kvalitou vody. Mají shromáždit co nejvíce relevantních argumentů na podporu názoru, zda dávají přednost balené vodě, nebo kohoutkové vodě.

Matematika trochu jinak
autor: Zuzana Cibulková, spoluautor: Bc. Nicola Rotterová

Příspěvek reflektuje očekávané výsledky učení u žáků na 2. stupni základních škol a obsahuje blok učebních činností, úloh a metod aplikovatelných v hodinách matematiky právě na druhém stupni ZŠ. Naším záměrem je rozvíjet především gramotnost matematickou, ovšem některými úlohami se dotkneme i zbývajících dvou, tedy čtenářské a digitální.

Prezentace obce netradičními prostředky
autor: Martin Müller, spoluautor: Ing. Eva Fanfulová

Předkládaný text popisuje aktivitu navrženou pro naplnění oborových cílů vzdělávacích oblastí Informační a komunikační technologie a Člověk a jeho svět zaměřených na vyhledávání a zprostředkování informací a zkušeností, které se vztahují k místu, kde se nachází daná škola.

Neřešte zda, ale co děti s přístroji dělají
autor: Bořivoj Brdička

Zpráva shrnující výsledky dvou výzkumů podporujících náš doporučovaný přístup k technologiím v rukou žáků. Jeden pochází z australské Queensland University of Technology, druhý z University of Oxford.

Mé nejoblíbenější doplňky do Moodlu
autor: Jiří Hampeis

Tímto článkem chci ukázat případným čtenářům své zkušenosti s využitím Moodlu a vybraných doplňků do Moodlu.

Demografie v souvislostech II. 
autor: Petr Tišl

Materiál rozvíjí dovednosti z předchozího materiálu Demografie v souvislostech I. Rozvíjí dále problematiku indexu stáří a zavádí další veličinu – index ekonomického zatížení. Ideální je práce v malých skupinách (2–5 žáků). 

Čaroděj Zeměmoří 
autor: Mgr. Zdeněk Sotolář

Doplňkový text přiměřeně dlouhý i pro slabší čtenáře. Práce s textem je zaměřena na rozvoj čtenářství a čtenářských dovedností bez literárněvědných pojmů, s materiálem je proto možné pracovat dle potřeby v různých ročnících.

Proč znát Staré řecké báje a pověsti 
autor: Mgr. Eliška Kozlíková

Pracovní list může sloužit jako doplněk k povinné či doporučené četbě Starých řeckých bájí a pověstí E. Petišky. Podstatu tvoří práce s knihou, dohledávání informací v textu, popř. vyvozování souvislostí apod. Cílem pracovního listu je rozvoj čtenářské gramotnosti a to, aby si žáci odnesli z četby základní informace, které lze řadit k všeobecnému přehledu člověka v naší společnosti.

Pracovní listy k výuce čtenářské a matematické gramotnosti 
autor: Mgr. Jarmila Karlovcová

Materiál obsahuje tři pracovní listy s řešením. Pracovní listy podporují čtenářskou a matematickou gramotnost žáků druhého stupně. Cílem žáků je přesně a správně číst, vyhledat informace v tabulce, zorientovat se v ní. Zjistit, které informace jsou pro něho důležité, a oddělit je od těch méně potřebných. Materiály podporují taktéž gramotnost informační. 

Sopky v Google Earth 
autor: Mgr. Markéta Pravdová

Děti postupně navštíví deset vybraných světových vulkánů. Mohou si o nich přečíst zajímavé informace a zároveň se seznámit s prostředím programu Google Earth. Tento soubor aktivit je určen žákům 6. ročníku.

Google Sites 1 
autor: Mgr. Zuzana Jurajdová

Materiál Google Sites 1 je první ze série návodů, jak vytvořit web na platformě Google. Při práci s materiálem se žáci naučí založit stránky, umístit je veřejně na web, změnit jejich webovou adresu a vložit na pozadí titulní stránky obrázek. Prezentace je doplněna úkoly, které žáci postupně plní, a jejich řešeními.

Není pštros jako pštros I. 
autor: Mgr. Jaroslava Hrnčárková

Pracovní list k celodenní projektové výuce pro 5. třídu na téma Pštros. Žáci si v něm zopakují učivo z českého jazyka a matematiky. Procvičí si čtení s porozuměním a učivo vlastivědy. Obsahuje námět na hodinu Vv.

Domino – prvouka (1.–3. r.) 
autor: Mgr. Vendula Dovole

Materiál je určen pro práci ve dvojicích, případně skupinovou práci. Jde o klasické domino (doporučuji zalaminovat), kde žáci skládají jednotlivé dílky za sebou tak, aby obrázek, který hledají, logicky doplňoval větu.

AudioVideo:

Blogy:

Novinky z dalších spřátelených aktivit: 

Podpora demokracie na školách

Hledáte inspiraci a ověřené tipy pro fungování žákovského parlamentu? Chcete vědět, jak ve školách podporovat demokracii a rozvoj občanských kompetencí žáků? Podívejte se do seriálu článků v digifoliu Pokusné ověřování občanského vzdělávání.

Společné vzdělávání

Čeká na vás v září sestavení Individuálního vzdělávacího plánu (IVP)? Rádi vám s tím pomůžeme! Na stránkách lze nalézt interaktivní formulář k vyplnění IVP ale i videosekvence popisující jednotlivé výukové metody, způsoby organizace výuky, postupy zadávání i ověřování úlohy, hodnocení žáků i seznamy pomůcek – to vše k vašemu využití v rámci IVP. A samozřejmě se také dostanete ke kompletním inspirativním příkladům IVP pro žáky s rozdílnými druhy znevýhodnění a v různých ročnících.

PPUČ

#Učme společně – Zúčastněte se zářijové výzvy pro učitele MŠ a ZŠ. Sejděte se s kolegou či kolegyní (např. jiného vyučovacího předmětu) a zamyslete se nad učením pro skutečný život, které rozvíjí základní gramotnosti.

Zkuste společně naplánovat, realizovat a následně zhodnotit činnost či hodinu. Přijímáte výzvu? Zapište se a zveřejněte fotku či příspěvek na Facebooku s využitím hashtagu #ucmespolecne. Více o výzvě Učme společně sledujte na gramotnosti.pro/ucmespolecne.

Critchleyhope. Wikimedia.org: Pupils using technology in the classroom [online]. 2016-11-14 [cit. 2019-08-23]. Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 na WWW: <https://commons.wikimedia.org/wiki
/File:Pupils_using_technology_in
_the_classroom.jpg>.

logo 3

Newsletter Metodického portálu vydává NÚV
Weilova 1271/6, 102 00, Praha 10
www.nuv.cz, www.rvp.cz
ISSN: 1802-4785
vedoucí resortního úkolu
Mgr. Ivo Krobot
ivo.krobot@nuv.cz
+420 274 022 614