Newsletter 9/2020

?

Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ

číslo 9, září 2020

Zapište si do kalendáře termíny online setkání

kalendar

30. září 2020 od 20:00 – Syndrom vyhoření

Vyhoření se v naší společnosti stává stále častějším jevem. Je možné tomuto stavu nějak předcházet? Co už je vyhoření a co je ještě „pouhá“ únava? Mgr. Roman Pešek vám pomůže být celý školní rok v pohodě.

Online setkání projektu APIV A

8. 9. 2020 od 15:00 – Podpora při vzdělávání dětí, žáků s narušenou komunikační schopností

Dětí s narušenou komunikační schopností stále přibývá. V čem jsou specifické jejich vzdělávací potřeby a jaké jsou možnosti a způsoby nastavování vhodných podpůrných opatření v běžných školách? Lektorka: Mgr. Jiřina Jehličková.

15. 9. 2020 od 13:00 – Metody celoškolního přístupu k prevenci a intervenci rizikového a agresivního chování

Zajímají vás výsledky výzkumů, které se zabývají hodnocením efektivity celoškolních programů prevence a intervence? Podrobněji si představíme konkrétní celoškolní programy a možnosti inspirace v našich podmínkách. Lektor: Mgr. Pavel Dosoudil.

22. 9. 2020 od 14:00 – Společné vzdělávání a klima/kultura školy

Kulturu školy spoluutváří pedagogická kultura jednotlivých učitelů. Zaměříme se na to, jak učitel hodnotí svou profesní zdatnost pro výuku, nebo na sebehodnocení profesní zdatnosti. Lektorka: PhDr. Jiřina Novotná.

29. 9. 2020 od 14:00 – Hodnocení v předškolním vzdělávání

Proč používat formativní hodnocení v mateřské škole a co tím dítě získá? Co potřebuje umět a znát učitel v mateřské škole, aby dokázal efektivně uplatňovat principy a techniky formativního hodnocení? Jak poskytovat dětem srozumitelnou zpětnou vazbu? Umíme vést děti k vzájemnému učení a sebehodnocení? Lektorky: Mgr. Alena Kroupová, Mgr. Jana Smolková.

Služba pro vás: Chcete být informováni o aktuálním online setkání? Nechte si zasílat upozornění na webináře e-mailem. Stačí pouze zadat vaši e-mailovou adresu. Zasílání upozornění můžete kdykoli zrušit.

Přihlásit se k odběru upozornění »

Výběr aktuálních příspěvků

 

Modul Články

Modul DUM

Z ostatních aktivit

Humor a covid-19
autor: Vanda Vaníčková

Výuková aktivita Humor a covid-19 je zaměřená na práci s humornými kolážemi a obrázky, které vznikly jako reakce na situaci v České republice a pandemii covid-19. Aktivita je zaměřená na rozbor ukázek s přesahem k rozvoji čtenářské a digitální gramotnosti.

Hybridní modely vzdělávání pro podzim 2020
autor: Bořivoj Brdička

Náznak řešení případných opatření při očekávaném omezení docházky žáků do školy během koronavirové krize prostřednictvím hybridní výuky (s využitím technologií). Tento model se zřejmě tak jako tak stane základem výukových postupů.

Menšiny kolem nás
autor: Petr Bednařík a kolektiv

Publikace seznamuje čtenáře s tematikou vývoje národnostních menšin na našem území ve 20. a na počátku 21. století. Zachycuje u každé národnostní menšiny její historii, tradice, zvyky i současný život. Prezentuje významné osobnosti menšin a zabývá se jejich spolkovým životem. Nabízí u každé národnostní menšiny přehled informačních zdrojů.

Atmosféra – počasí
autor: Mgr. Jan Zicha

Elektronický pracovní list pro vyplnění na PC nebo mobilním zařízení v programu Adobe Acrobat Reader DC, bez nutnosti tisknout na papír. Bezplatný software je ke stažení zde. Pro využití mobilního telefonu je také ke stažení bezplatná mobilní aplikace na Google Play nebo App Store. Vhodné také např. pro distanční výuku, kdy žák může pracovat na PC nebo mobilním zařízení a po uložení může vypracované úkoly odevzdat v elektronické podobě.

Jak zatraktivnit výuku historie jednoduchou animací
autor: Mgr. Markéta Pravdová

Žáci s využitím svých mobilních telefonů vytvoří jednoduchou animaci na určené historické téma – v tomto případě Čechy v období po husitských válkách.

Rovnice – QR kódy
autor: Mgr. Radomír Macháň

Aktivita k procvičení znalostí a praktických dovedností při řešení jednoduchých rovnic. Současně rozvíjí kromě matematické i digitální gramotnost a rozvíjí schopnost práce s QR kódy a digitálními zařízeními.

Vzdělávání žáků se sluchovým postižením

I v tomto školním roce máte ve třídě děti/žáky, pro které je nezbytné promýšlet individualizovaný způsob vzdělávání? Nezapomněli jsme na Vás. Opět jsme zaktualizovali jeden z nejnavštěvovanějších pohledů, který se právě individualizaci věnuje.

Přibyly zde nové videosekvence, ve kterých vám zkušení učitelé představí, jak využívají různé pedagogické postupy, způsoby zadávání úloh i jejich hodnocení. Doplnili jsme nové webináře, opravili formuláře.

To vše pro Vás, učitele v základních i mateřských školách.

PPUČ

V projektu PPUČ (Podpora práce učitelů) v rámci kampaně Gramotnosti.pro pro Vás natáčíme krátká videa, která můžete využít jako inspiraci do své výuky. Dalším z příspěvků našeho seriálu je video s Václavem Fialou, který vás seznámí s badatelskou výukou v hodinách chemie. Video představuje proces badatelsky orientované výuky na příkladu vzniku kyselých dešťů. Badatelství můžete ale využít v hodinách kteréhokoliv předmětu. Inspirujte se společně s námi tímto videem.

logo 3

Newsletter Metodického portálu RVP.CZ vydává Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR)

Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10
www.npicr.cz, www.rvp.cz
ISSN: 1802-4785