Newsletter RÚ – 10/2015

logo-nuv

Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ

číslo 10, říjen/2015

Zapište si do kalendáře termíny online setkání

kalendar

Čtvrtek 1. 10. 2015 Veřejné licence, Creative Commons a možnosti jejich využití

Lucie Straková nás seznámí se strukturou systému otevřených licencí a nabídne nám pár tipů, jak s licencemi pracovat ve výuce. Doporučujeme online setkání doplnit zhlédnutím záznamu webináře Vyhledávání vhodných obrázků a fotografií na internetu.

Středa 7. 10. 2015 Poradenství a rozvoj dovednosti žáka v řízení vlastní vzdělávací a profesní cesty

... aneb Kariérové vzdělávání a poradenství ve škole. O tom, jak si v rámci sítě Euroguidance evropské země vyměňují zkušenosti v oblasti kariérového a celoživotního poradenství a jak lze s těmito informacemi pracovat na škole nás seznámí Mgr. Petr Chaluš.

Středa 14. 10. 2015 Projektová rizika a jak na ně reagovat

Získejte informace k aktuálnímu tématu od jednoho z autorů publikace Projektový management a potřebné kompetence, metodika na projektu Prevence rizik a zvýšení efektivnosti realizace vzdělávacích projektů v regionálním školství, Doc. Ing. Jiřího Skalického CSc.

Středa 21. 10. 2015 Aplikace matematiky

Zákoutími výuky matematiky na 2. a 3. stupni vzdělávání nás provede Mgr. Petr Pupík. Kdo by potřeboval udělat si předem představu o výuce matematiky, může zhlédnout záznamy virtuálních hospitací a webinářů k tomuto tématu v modulu AudioVideo.

Čtvrtek 29. 10. 2015 Místo paměti – Václavské náměstí v proměnách času – metodický materiál pro výuku dějepisu a občanské výchovy

Lektor Mgr. Milan Hes, Ph.D. nám na setkání s podtitulem Fotografie jako školní historický pramen k výuce I. světové války představil rozsáhlou elektronickou antologii pramenů ke studiu dějin XX. století. Jakou inspiraci nám přinese v jeho podání projekt Místo paměti? Služba pro vás: Chcete být informováni o aktuálním online setkání? Nechte si zasílat upozornění na webináře e-mailem. Stačí pouze zadat vaši e-mailovou adresu. Zasílání upozornění můžete kdykoli zrušit.

Přihlásit se k odběru upozornění »

Téma měsíce: Živí tvorové kolem nás

V říjnu slavíme dva významné dny, které souvisí se zvířaty kolem nás: 4. 10. Mezinárodní den zvířat a 2. 10. Světový den hospodářských zvířat.

Uvažujete v návaznosti na některý z těchto dnů o projektu souvisejícím s přírodovědným tématem? Inspirujte se sdílenými náměty do hodin nebo využijte již připravené DUM. Pomoci vám může náš výběr...

Těšte se na zcela novou titulní stranu Metodického portálu RVP.CZ s možností úprav pro registrované uživatele. Již brzy!

Modul Články

Modul DUM

Z dalších modulů

Zvířecí rodina, autor: Bc. Radmila Michlíčková Příspěvek v sekci předškolního vzdělávání nabízí hry, činnosti a aktivity, které u dětí podporují získávání základních poznatků o lesních zvířatech, o zvířecí rodině. Domácí zvířata, autor: Mgr. Hana Hedbávná Daný příklad dobré praxe ukazuje, jak lze zpracovat problematiku domácích zvířat v hodinách ekologického přírodopisu s žáky 7. ročníku základní školy. V průběhu dvou vyučovacích hodin si žáci osvojí poznatky související s domestikací zvířat a poznají hlavní zástupce domácích zvířat chovaných v ČR. Záhadný paleontologický objev, autor: Jakub Holec Výuková aktivita žáky seznamuje s hlavním smyslem a cíli vědecké práce. Žáci pracují jako tým paleontologů, jejichž cílem je z dostupných informací vytvořit rekonstrukci záhadného tvora. Žáci při práci tvoří vědecké hypotézy, které si v průběhu aktivity ověřují a případně upravují na základě rozšiřujících se znalostí dané problematiky. Jak učit kroužkovce zábavnou formou, autor: Dana Sládková Příspěvek je námětem na praktické cvičení z biologie živočichů. V článku je popsáno, jaké znalosti a dovednosti si žáci mohou osvojit během pozorování žížaly obecné a jak efektivně tuto vyučovací hodinu připravit. Virtuální hospitace – Biologie: Měkkýši, autor: RNDr. Jana Dobroruková Při hodině na téma Měkkýši (morfologické znaky a prostředí plžů, mlžů a hlavonožců) pracují žáci ve třech skupinách. Každá studuje z učebnice a vypisuje do připravené tabulky vnější stavbu těla jedné ze tříd měkkýšů (plži, mlži, hlavonožci). V závěru žáci zopakují pod vedením učitele zjištěné znaky na diapozitivech. Jak jsme se vylíhli, autor: Mgr. Petra Cemerková Golová V prezentaci vypráví kuřecí sourozenci Kuliferda a Kuliočka o tom, jak přišli na svět, čím se živí, proč je lidé chovají apod. Žáci tak budou poznávat život kura domácího. Součástí materiálu jsou i pracovní listy a procvičování pro interaktivní tabuli v programu Activ Inspire. Lupo – domácí zvířata, autor: Mgr. Vendula Budínová Formou interaktivní hry si děti procvičí znalosti domácích zvířat a získají nové informace. Hrou děti provází papoušek Lupo. Hra v programu PowerPoint. Mláďata – píseň s hudebním podkladem, autor: Mgr. Miroslav Pěnička Píseň o mláďatech domácích i jiných zvířat. K dispozici je notový záznam pro třídu, zpěvník pro třídu (text s akordy), notový záznam písně upravené pro sbor s ukázkou nahrávky písně se školním pěveckým sborem ve formátu mp3 a samostatný nástrojový podklad – playback (karaoke) ve formátu mp3. V materiálech je také nabídnut sborový vícehlas. Text písně je možné využít jako motivaci k dalším aktivitám – výtvarná výchova, český jazyk atd. Animals in Pictures, autor: Mgr. Otmar Němec Zajímavý a zábavný prostředek k procvičení názvů některých zvířat v anglickém jazyce s pomocí barevných obrázků. Položky z pravého sloupce (anglické názvy zvířat) přiřazujete k obrázkům v levém sloupci přímo ve svém internetovém prohlížeči. Wir spielen mit Tieren, autor: Mgr. Věra Luxová Pracovní list obsahuje osmisměrku, křížovku, přesmyčky a skrývačky, ve kterých si žáci zopakují slovní zásobu k tématu zvířata. Online setkání: Živá zvířata ve výuce na základních, praktických a speciálních školách, lektor: Ing. Lenka Skoupá Cílem webináře bylo seznámit pedagogy s možnostmi využití živých zvířat ve výuce, vysvětlit právní rámec dané probletiky, shrnout a přiblížit vhodné metodiky k úspěšnému zařazení živých zvířat do výuky ve třídě. Použijte z nabídky modulu Wiki pro přípravu výukových materiálů naše databáze fotografií či obrázků, které jsou dostupné pod otevřenou licencí Creative Commons. Procházejte v modulu Odkazy zajímavé odkazy na weby a portály s otevřenými výukovými zdroji k výuce o přírodě.

PEPOUŠovo vlnobití

Již pět let se schází otevřená komunita učitelů různých stupňů vzdělávání, aby se její členové podělili o své zkušenosti, představy a domněnky z oblasti vzdělávání. Šestou sezónu by rádi opět mezi sebou uvítali nové aktivní diskutující, a proto se rozhodli změnit formu i frekvenci online diskuzí a přesunout podstatnou část diskuze na Metodický portál RVP.CZ. Každý měsíc budeme přidávat aktuální diskuzní téma. Zhruba po měsíci tato tematická diskuze vyvrcholí online debatním večerem na sociální síti Google+. Aktuální téma: Práce třídního učitele (nejen) s novou třídou. Plánované téma pro říjen: Osobní vzdělávací prostředí učitelů/studentů a otevřené vzdělávání (blogy apod.) – připravujeme! Vysvětlivky: PEPOUŠ = PEdagog POstižený Učitelským Šílenstvím Vlnobití = svobodná bouře názorů, informací, odkazů, otázek a zkušeností ke zvolenému tématu

logo 3

Newsletter Metodického portálu vydává NÚV v Praze
Weilova 1271/6, 102 00, Praha 10 www.nuv.cz, www.rvp.cz
ISSN: 1802-4785
vedoucí resortního úkolu
Pavlína Hublová
+420 274 022 410
Pokud se vám e-mail nezobrazuje správně, můžete si ho zobrazit zde. Tento e-mail vám byl zaslán na základě Vaší registrace na Metodickém portálu RVP.CZ. Pokud nechcete nadále newsletter Metodického portálu RVP.CZ odebírat, klikněte prosím na tento odkaz.