Newsletter RÚ - 11/13

logo-nuv

Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ

číslo 3, listopad/2013

Zapište si do kalendáře

kalendar

7. 11. Vzdělávací moduly: Občanem v Evropské unii

Zájem žáků o Evropu a EU lze prostřednictvím metodických námětů a doporučení (téma webináře), ale třeba také s využitím on-line hry Poznejte Evropu!

20. 11. Setkání s projektem Finanční gramotnost do škol

Projekt Finanční gramotnost do škol nás již po 3 večery seznamoval s koncepcí výuky finanční gramotnosti na školách. Před posledním webinářem si můžete zopakovat třeba zářijové setkání.

28. 11. Úspěšná sebeprezentace a Elevator Speech

Mgr. Marcela Janíčková nabízí malou ochutnávku témat a dovedností prezentace na webu http://www.elevatorspeech.cz/webinare/. Podívejte se, na co se můžete těšit!

Doporučujeme

Novinky v modulu DUM (digitální učební materiály)

Doporučujeme z diskuze

Abychom mohli být tolerantní k ostatním, je třeba nejprve umět “zacházet” sám se sebou. Podívejme se, jaké podklady pro výuku v této oblasti nabízí Metodický portál RVP.CZ: “To, že se žáci naučí chápat emoce a mluvit o nich, není důležité jen pro psychohygienu a možnost autoregulace, ale umožní to např. i učiteli, rodiči nebo vrstevníkům lepší pochopení činů žáka a tedy i odpovídající reakci na ně,” doporučuje M. Jirsáková ve svém článku Emoce a jejich vyjadřování. Většina zkušených pedagogů ví, že nejlépe se žáci poznávají (sami i mezi sebou) mimo zdi třídy. Přijměte pozvání na výlet do nitra valašských hor a inspirujte se postupy a aktivitami, které vyzkoušel na vlastní kůži P. Koubek. Mezinárodní den tolerance (16. 11.) můžeme pak zprostředkovat žákům např. pomocí webového portálu Czechkid, kde nalezneme interaktivní prostředí pro žáky, ale také množství metodických doporučení a pracovních podkladů pro výuku. U příležitosti Mezinárodního dne tolerance 16. listopadu doporučujeme tyto DUMy: Veřejný ochránce práv autor: Mgr. Jan Zouhar Žáci na základě studia skutečného zákona zjistí základní informace o úkolech a možnostech veřejného ochránce práv. Seznámí se s autentickým právním dokumentem. Etnický konflikt autor: Mgr. Jan Zouhar Simulace etnického konfliktu mezi dvěma etnickými skupinami, které žijí v jednom státě. Informovaný souhlas autor: Tomáš Friedel Materiál na atraktivním a především konkrétním tématu seznámí studenty s informacemi z teorie práva, občanského práva a práva trestního, a to poutavými metodami s aktivizačními prvky (prezentace, hlasování, případová studie, otázky). Autoevaluace učitele Častěji se mluví o hodnocení a sebehodnocení žáků. Reflektujete nějak svoji práci? Jak často? Jakou formou? Je zrušení povinné autoevaluace dobrým nápadem? Povinná autoevaluace školy byla zrušena s tím, že školám se uleví od přílišné administrativy. Bylo to rozumné? Patří rozvoj emoční inteligence do školy? Má se škola rozvojem emoční inteligence zabývat, nebo je to záležitost výchovy v rodinách? Kamery ve škole? Jak je to u vás ve škole? Máte kamery? Co si o používaní kamer myslíte? avatar diskuze
Podívejte se také: Novinky a zajímavosti ve vzdělávání z anglicky psaných zdrojů, které pro vás připravuje SCIO, s.r.o.

logo 3

Newsletter Metodického portálu vydává NÚV v Praze
Weilova 1271/6, 102 00, Praha 10 www.nuv.cz, www.rvp.cz
ISSN: 1802-4785
vedoucí resortního úkolu
Pavlína Hublová
+420 274 022 410