Newsletter RÚ 11/2014
?

logo-nuv

Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ

číslo 11, září/2014

Zapište si do kalendáře

kalendar

10. 9. Podmínky pro integraci žáků s PAS III.

Nechte se zlákat předchozími setkáními s PaedDr. Evou Čadilovou a podívejte se na první a druhý díl seriálu s tématem péče o žáky s PAS.

24. 9. Extremismus a škola: přístup k žákovi s radikálními postoji a k jeho třídě.

Lektorka Mgr. Marie Zahradníková bude hovořit o výstupech projektu sdružení ASI-MILOVANÍ. Seznamte se blíže s tímto projektem prostřednictvím informací v modulu Digifolio.

Doporučujeme

Nový školní rok začíná

Opakujeme učivo - modul DUM

Modul Diskuze

Na začátku školního roku se musí učitel vyrovnat se situací, že se žáci v nové třídě neznají nebo přijdou žáci noví, kterým je nutno umožnit, aby se mezi sebou mohli seznámit. Na místo toho, aby se každý žák představoval jednotlivě, zatímco ostatní žáci nečinně poslouchají a přihlížejí, je možné zvolit efektivnější metody. V článku Seznamujeme se a opakujeme ve výuce němčiny autorky Kamily Sladkovské je k dispozici několik krátkých námětů, jak se mohou žáci vzájemně představit. Cizí jazyk (v tomto případě němčina) může být využita ve vyšších ročnících, na 1. stupni lze využít tyto aktivity v mateřském jazyce. Některé školy mohou k seznámení celého ročníku vyjet na Seznamovací pobyt žáků nastupujících 1. ročníků. Autorka Věra Zezuláková představuje ve svém článku základní strukturu seznamovacího pobytu tak, jak probíhá na Střední škole hotelové a služeb v Kroměříži. Třídní učitelé mají na začátku školního roku množství úkolů, které souvisí s poznáváním svých žáků, dokumentací apod. Podívejte se do kolekce Třídnictví, vztahy ve třídě. Třeba vás inspiruje k tvorbě vlastní tematické kolekce z nabídky Metodického portálu RVP.CZ. Znáš kraje České republiky? Autor: Mgr. Petra Stanjurová Praktické opakování krajů České republiky, krajských měst a zajímavostí. Žáci určují správné odpovědi na otázky. Naše parta Autor: Svatopluk Mareš Řešení problémů dětí pomocí modelových situací. Soubor obsahuje 3 texty a 6 pracovních listů, které se dají různě kombinovat s výchozími texty. Součástí souboru je i metodický nástin použití jednotlivých listů. Lze využít nejen v ČJ, ale také v hodinách RV, OV, DV nebo při řešení aktuálních problémů ve třídě. Přesah průřezového tématu OSV. Vhodné pro kooperativní způsob vedení hodin. Relationships Autor: Mgr. Pavel Honzátko DUM v anglickém jazyce týkající se tématu lidské vztahy. Bohatý materiál obsahuje lexikální cvičení a aktivity, které slouží k zopakování a prohloubení slovní zásoby. Komunikace Autor: Mgr. Lenka Medunová ?Zajímavá prezentace umožňuje žákům hravě nahlédnout do problematiky komunikace. Žáci by měli vědět, že nejenom slovy, ale i tělem a činy mohou mnohé sdělit. Je třeba poznat různé komunikační dovednosti a pojmy, aby se v dnešním světě plném informací neztratili. Součástí prezentace je i pracovní list a hra. První týden ve škole - jak využijete? Jak si co nejrychleji zapamatovat jména dětí v nové třídě? Zkušenosti s komunikací s rodiči přes internet První týden ve školce - pro děti i jejich učitelku

NÚV vytváří síť lektorů a mentorů

V červenci tohoto roku zahájil činnost projekt IPo „Rozvoj lektorských a mentorských dovedností pedagogů mateřských a základních škol” (LAMS). Cílem projektu je vytvořit do června 2015 v rámci NÚV síť lektorů a mentorů, která bude využita v plánovaném operačním programu Věda, výzkum a vzdělávání. Projekt je zaměřen na mimopražské pedagogy mateřských a základních škol, kteří mají předpoklady a zájem působit jako lektoři DVPP či mentoři. Pokud vás projekt zaujal, využijte možnost zaregistrovat se do našich kurzů (uzávěrka registrace je 12. 9. 2014). Podrobnosti naleznete v modulu Digifolio.

logo 3

Newsletter Metodického portálu vydává NÚV v Praze
Weilova 1271/6, 102 00, Praha 10 www.nuv.cz, www.rvp.cz
ISSN: 1802-4785
vedoucí resortního úkolu
Pavlína Hublová
+420 274 022 410