Newsletter RÚ – 11/2015

logo-nuv

Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ

číslo 11, listopad/2015

Zapište si do kalendáře termíny online setkání

kalendar

Středa 4. 11. 2015, Jak vzniká slovník a jak může pomáhat ve výuce jazyků

Slovník je stále jednou z nejdůležitějších učebních pomůcek při výuce cizího jazyka, základním zdrojem pro rozšiřování slovní zásoby. O tom, jak takový slovník vzniká a jak jej lze využít ve výuce, nás seznámí Martin Hromek. Zatím doporučujeme prostudovat článek Překladový slovník v hodinách angličtiny M. Ševečkové.

Středa 11. 11. 2015, Jak učit děti komunikaci s osobami se zdravotním postižením

Jak vysvětlit dětem zdravotní postižení? Jaké zásady bychom měli předat dětem pro spolupráci a komunikaci s osobami se zdravotním postižením? To vše nám nabídne setkání s Lenkou Skoupou.

Středa 18. 11. 2015, Významné environmentální dny pro projektové vyučování (Den země, Den mokřadů atp.)

Setkávání s Václavem Kuglerem nad tématy ekologie a udržitelným rozvojem jsou vždy zajímavá a inspirativní. Ve spojení s metodou projektového vyučování mohou být tato témata ještě lépe integrována do výuky napříč předměty.

Středa 25. 11. 2015, Místně zakotvené učení – význam a příklad questové trasy

Chcete umět využívat všechny aspekty místního prostředí (přírodní, kulturní nebo historické souvislosti) jako jednotící kontext pro výuku? Rádi byste pro místní komunitu připravili s žáky outdoorovou hru pro malé i velké objevitele? Lenka Skoupá se s námi podělí o své zkušenosti. Služba pro vás: Chcete být informováni o aktuálním online setkání? Nechte si zasílat upozornění na webináře e-mailem. Stačí pouze zadat vaši e-mailovou adresu. Zasílání upozornění můžete kdykoli zrušit.

Přihlásit se k odběru upozornění »

Téma měsíce: (Ne)tolerance kolem nás

Významné dny: 9. 11. Mezinárodní den boje proti fašismu a antisemitismu, 16. 11. Mezinárodní den tolerance.

Tolerance a boj proti extremistickým politickým a rasovým ideologiím jsou důležitými pilíři demokracie. Příspěvky v tématu měsíce mají upozornit na nebezpečí fašistických a antisemitských názorů pro společnost a na dnes tolik nutnou potřebu tolerance nejen k lidem jiného náboženského vyznání, ale i jiné barvy pleti, kultury atd.

Těšte se na zcela novou titulní stranu Metodického portálu RVP.CZ s možností úprav pro registrované uživatele. Již brzy!

Modul Články

Modul DUM

Metodika a teoretické pojmy

Vlastní a cizí přání autor: Iva Bukovjanová Žáci získávají informace o přáních ostatních a srovnávají je se svými přáními. Aktivita posiluje sebepoznání žáka, mezilidské vztahy a toleranci k postojům druhých. Nikdo nesmí zapomenout autor: Mirka Gardoňová Projekt uskutečněný v pátém ročníku (lze zařadit i do vyšších tříd), během kterého si žáci měli osvojit a utřídit základní vědomosti o druhé světové válce. Hlavním cílem bylo uvědomit si hrůznost fašismu, a to nejen v daném historickém období, ale i jeho reálné nebezpečí v současnosti. Nebezpečné obrázky autor: Naši nebo cizí? Jakými způsoby lze negativně zobrazovat skupinu osob? V čem spočívá síla obrazů a karikatur v novinách a časopisech? Proč je takové zobrazování nepřijatelné a nebezpečné z hlediska lidských práv? Svědectví pamětníků autor: Franca Verheijen Příspěvek představuje vzorovou hodinu (například Dějepisu nebo Občanského a společenskovědního základu) s integrací průřezového tématu Multikulturní výchova. Může také sloužit jako inspirace pro hodinu samostatné MKV. Prostřednictvím konkrétních příběhů pamětníků holocaustu se žáci dozvědí o jeho příčinách a důsledcích a zasadí ho do širších souvislostí. Pomníky a památníky autor: Kristýna Hlavatá Výpověď pomníků je mnohovrstevná. Pomníky nelze vnímat jen jako prosté připomínky minulosti. Jsou zároveň kultovním místem, artefaktem ve veřejném prostoru, místem pro manifestaci postojů, pojí se s nimi různé rituály. Svědectví Viktora Laše autor: Martin Šmok Interview z archivu USC Shoah Foundation Institute. S využitím tohoto filmového materiálu je možno vystavět libovolnou hodinu, zkoumat i jiné než čistě historické fenomény a lze jej kombinovat s jinými filmovými, obrazovými či textovými materiály. Veřejný ochránce práv autor: Mgr. Jan Zouhar Žáci na základě studia skutečného zákona zjistí základní informace o úkolech a možnostech veřejného ochránce práv. Seznámí se s autentickým právním dokumentem. Etické hodnoty a perspektivy – Pět jazyků lásky autor: Mgr. Jakub Skalák Didaktický pracovní list slouží k lepší orientaci studentů v problematice předmětu etiky a estetiky. Pomáhá žákům procvičit si základní problematiku spojenou s daným tématem, při níž probíhá fixace terminologie, uvědomování si souvislostí a rozvíjení kritického myšlení. Extremismus autor: Mgr. Zdeněk Sotolář Výkladová prezentace přináší základní orientaci v politickém extremismu se zaměřením na situaci v Česku. Prezentace předpokládá předchozí orientaci v politické škále. Podle prezentace si mohou žáci vytvořit zápis, na závěr jsou připojeny otázky pro zopakování a ukázka rozboru dvou textů. Snímky s otázkami jsou doplněny pracovními listy. Jak se rozhodnout? autor: Mgr. Jan Zouhar Cílem materiálu je rozvíjet u žáků právní vědomí, čtenářskou gramotnost a environmentální cítění. Projevy předsudků v chování v rámci školní třídy autor: Andrea Holá Žáci a studenti jsou postaveni před nelehký úkol: osvobodit se ze zajetí vlastních předsudků vůči odlišnosti a přijatých stereotypů a hledat cestu vzájemného respektu a spolupráce. Multikulturní výchova v mateřské škole autor: Marie Marxtová V příspěvku se autorka věnuje otázce multikulturní výchovy v mateřské škole. Extremismus v ČR: Pravicový extremismus I. – neonacismus autor: Miroslav Mareš Neonacismus navazuje na ideje a reálnou politiku historického nacismu, tedy na politiku nacistického hnutí od konce první světové války a nacistického režimu v Německu a s ním kolaborujících subjektů.

Z ostatních modulů

Modul Wiki: Marek Šlechta: Výuka témat o holocaustu pomocí hraných filmů Cílem závěrečné práce je povzbudit veřejné povědomí, posílit zájem a zvýšit úroveň diskuse na téma holocaust. Modul Blogy: Alžběta Peutelschmiedová: Četbou k rasismu a xenofobii? Text je stále aktuální, okolnosti ve společnosti se jaksi nezměnily… Modul AudioVideo: Marie Zahradníková: Extremismus a škola – přístup k žákovi s radikálními postoji a k jeho třídě Setkání představilo projekt o. s. Asi-milovaní s názvem „Hrozby extremismu / Příležitosti demokracie. Výchova k aktivnímu občanství“ a jeho výstupy využitelné ve výuce.

logo 3

Newsletter Metodického portálu vydává NÚV v Praze
Weilova 1271/6, 102 00, Praha 10 www.nuv.cz, www.rvp.cz
ISSN: 1802-4785
vedoucí resortního úkolu
Pavlína Hublová
+420 274 022 410