Newsletter RÚ 12/2014
?

logo-nuv

Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ

číslo 12, říjen/2014

Zapište si do kalendáře

kalendar

2.10. Podpora rozvoje podnikavosti žáků s využitím zkušeností z vedení JA Firmy

Lektorky K. Lichtenberková, M. Javorská, J. Bulantová si pro vás opět připravily podněty pro výuku. Podívejte se na jejich předchozí inspiraci.

9.10. Představení projektu Krajinou příběhů a metodické příručky pro výuku romské historie

Lektorky Jitka Marelová, Jana Rejžková nám nabídnou náměty a zdroje pro implementaci romské historie do výuky. O romské historii jsme si povídali také s K. Kořínkovou.

16.10. Novinky v síti CEFIF

O centrech fiktivních firem jsme si povídali při setkání s názvem Fiktivní firmy jako nástroj pro rozvoj podnikatelských kompetencí. Novinky, především z oblasti legislativy, nám představí lektoři L. Hula a D. Batelková. POZOR! Setkání probíhá v čase od 14:00 do 15:00.

22. 10. Zraková hygiena: teoretická východiska a praktické aplikace

Lektorka PhDr. Kateřina Stejskalová, Ph.D. je již pravidelným účastníkům dobře známá, protože nám již ve dvou online setkáních s názvem Dítě se zrakovým postižením v procesu edukace (1. část, 2. část) dala mnoho užitečných rad. Přijďte pobýt spolu s námi a získejte další užitečné informace.

DOPORUČUJEME

Moduly Články a Wiki

Modul DUM

Modul Diskuze

30. října slavíme Světový den spoření. Nabízíme Vám proto v tomto newsletteru několik vybraných materiálů, metodických článků a informací, které by mohly být inspirací pro tematicky zaměřené hodiny na finanční gramotnost. Vybírejte… Komentáře k úlohám Akcie a Peníze na cestování (PISA 2012) Aleny Hesové seznamují učitele s konkrétními příklady z pilotního testování finanční gramotnosti patnáctiletých žáků v rámci šetření PISA a představují tyto příklady v širších didaktických souvislostech. Článek s názvem Dobře využitá šance Evy Zelendové ze seriálu o vzdělávacích materiálech pro výuku finanční gramotnosti, které vznikly v projektech EU peníze školám a EU peníze středním školám poskytuje informace o třech základních školách a popisuje vzdělávací materiály, které na těchto školách vznikly. Pokud pracujete ve svých hodinách metodou CLIL, nepřehlédněte výukový plán Aleny Hesové Práva spotřebitele, který integruje německý jazyk s výchovou k občanství. Na závěr nabízíme sbírku známých i méně známých her k rozvoji finanční gramotnosti v modulu Wiki s názvem Hry a peníze. I když se jedná o inspiraci pro zájmové vzdělávání, jsme přesvědčeni, že zde najdete užitečné návody na aktivity, které mohou obohatit vaši výuku. Dědečkova učebnice aneb praktická matematika před sto lety (Počty živnostenské) Autor: Mgr. Jaroslav Zavadil Příklady z učebnice počtů z roku 1903 jsou nádhernou ukázkou praktického uplatnění matematiky v praxi. Zároveň příklady v ní uvedené přibližují život a realitu v c. a k. mocnářství. Zde najdete Počty živnostenské – zaměřené na praktické úlohy, které museli řešit živnostníci. Spolu s prezentací se předpokládá použití pracovního listu, případně je možno využít jen jednotlivé úlohy. Spotřeba vody Autor: Monika Schejbalová Pracovní list se zabývá spotřebou vody tří rodin v panelovém domě. Žáci musí vypočítat spotřebu vody a cenu za roční vyúčtování. V závěru vymýšlejí, jak by ušetřené peníze investovali ve prospěch své rodiny. Peníze, měna a úloha bank Autor: PhDr. Milena Tichá, CSc. Prezentace vymezuje podstatu peněz a fungování peněžního trhu, ale také charakterizuje měnu a podstatu měnového kurzu. Orientuje se na rozlišení pojmů peníze, měna a valuta. Objasňuje podstatu měnového kurzu a jeho utváření. Ukazuje na úlohu bank na peněžním trhu a na jejich místo v životě občanů. Vede žáky ke kritickému myšlení a uvědomělému vztahu k penězům. Je doplněna seznamem studijní literatury. Účtování zboží Autor: Ing. Marcela Vlachová Studenti zaúčtují nákup a prodej zboží u plátce i u neplátce DPH. Zjistí výši obchodní marže. Vypočítají DPH na vstupu a výstupu a rozhodnou o výši daňové povinnosti nebo nároku na odpočet ve vztahu s finančním úřadem.

DOPORUČUJEME: Katalog materiálů pro rozvoj finanční gramotnosti

Velmi často se setkáváme s problémem, které materiály pro výuku finanční gramotnosti na základní a střední škole zvolit. Materiálů je na trhu dostatek, a právě proto není výběr těch vhodných a kvalitních zcela jednoduchý. Katalogem materiálů pro rozvoj finanční gramotnosti proto chceme pomoci s orientací v dostupných materiálech. Katalog se skládá z krátkého úvodu, ve kterém je vymezeno, proč katalog vznikl, pro koho je katalog určen a co je obsahem katalogu. Následují anotace 30 vybraných materiálů. Jádrem katalogu jsou pak seznamy materiálů, v nichž je možné vyhledávat podle typu materiálu nebo podle autora. Podle typu materiálu jsou zdroje roztříděné do několika oddílů: strategické dokumenty, učebnice a pracovní sešity, odborné a populárně-naučné publikace, další didaktické a metodické materiály, slovníky pojmů a ostatní. Věříme, že tento katalog bude pro učitele oporou a stane se průvodcem při přípravě na vyučování i v dalším vzdělávání pedagogů. Katalog je ke stažení v digifoliu pro rozvoj finanční gramotnosti na adrese http://rvp.cz/financni-gramotnost.

logo 3

Newsletter Metodického portálu vydává NÚV v Praze
Weilova 1271/6, 102 00, Praha 10 www.nuv.cz, www.rvp.cz
ISSN: 1802-4785
vedoucí resortního úkolu
Pavlína Hublová
+420 274 022 410